ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

  • K. Nesterenko
  • S. Rahulin
  • A. Sharabaiko
Ключові слова: технічне обслуговування, обслуговуючий персонал, авіаційно-технічна база, оператор, показники якості ефективність технічного обслуговування

Анотація

Предметом вивчення в статті є людський фактор в системі підвищення показників якості технічного обслуговування, які призначені для оцінки повноти дотримання виконавцями обсягу і технології виконання робіт, передбачених завданнями на обслуговування. Метою є порівняння результатів роботи різних операторів і колективів з встановленими нормативами або між собою, для обґрунтування заходів, спрямованих на підвищення якості, для оцінки ефективності цих заходів. Залежно від призначення показників якості та методики їх визначення розрізняють початкові оцінки якості, узагальнені показники якості і загальний рівень якості. Кожен вид оцінок якості технічного обслуговування має відповідні області застосування і порядок розрахунку. Методи: напівмарковських процесів з кінцевим безліччю станів; узагальненого структурного методу; використання теорії ігор; побудови і аналізу причинно-наслідкових графів, дерев оцінки ситуацій. Результат. В зв'язку з неухильним ускладненням АТ, впровадженням нових технологій висуваються все нові вимоги до персоналу наземних служб, відбувається зростання ціни за відмову авіатехніки. Тому зниження частки відмов з вини обслуговуючого персоналу, обумовлених психологічними особливостями його діяльності, відноситься до числа пріоритетних завдань фахівців з безпеки польотів. Це свідчить про те, що вплив людського фактора на якість і ефективність технічного обслуговування повітряних суден недостатньо повно вивчено в світовій авіаційній науці. Висновки: в цілому проблема підвищення якості професійної діяльності операторів з технічного обслуговування є комплексною і дослідження повинні стосуватися всього аспекту факторів, що впливають на його показники

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. [The improving recommendation of the quality management system for aviation equipment maintenance in aircraft maintenance facility of civil aviation. - Moscow: AirTransport, 1986. - 48 p.(in Russian)
2. Textbook for universities / Smirnova N.N., Vladimirov N.I., ChernenkoZ h.S. / Edited by Smirnova N.N. - Moscow: Transport, 1990. - 423 p. (in Russian)
3. Quality management of aircraft products maintenance: VisnykKIU of CA #2. Burlokov V.I., Yasser Canaan, Jihad Mansour - Kiev, 1999. - p 204 - 212. (in Russian)
4. Svyrydov, A., Kuchuk, H., Tsiapa, O. (2018), “Improving efficienty of image recognition process: Approach and case study”, Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2018, pp. 593-597, DOI: http://dx.doi.org/10.1109/DESSERT.2018.8409201
5. Reliability and efficiency in technology: Reference textbook: - Moscow: Mashinostroyeniye, 1986. vol. 1. Methodology. Organization. Terminology / Avduyevskiy V.S. and other. Edited by Rembezy A.I. 1986.- 223 p. (in Russian)
6. Kovalenko, А. and Kuchuk H. (2018), “Methods for synthesis of informational and technical structures of critical application object’s control system”, Advanced Information Systems, Vol. 2, No. 1, pp. 22–27, DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.04
7. Kuchuk G., Kovalenko A., Komari I.E., Svyrydov A., Kharchenko V. Improving big data centers energy efficiency: Traffic based model and method. Studies in Systems, Decision and Control, vol 171. Kharchenko, V., Kondratenko, Y., Kacprzyk, J. (Eds.). Springer Nature Switzerland AG, 2019. Pp. 161-183. DOI: http://doi.org/10.1007/978-3-030-00253-4_8
8. Evaluation of the aircraft maintenance quality according to the results of its certification. Improvement of the maintenance production processes and repair of aviation technique // Collection of research papers. Popov V.G. and Vashchenko G.V. #274. 1988. p. 66 – 69 (in Russian)
9. Dhivakar B., Saravanan S.V. Statistical Score Calculation of Information Retrieval Systems using Data Fusion Technique”. Computer Science and Engineering. 2012. Vol. 2, Issue 5. pp.43-45. doi: http://doi.org/10.5923/j.computer.20120205.01
10. Current status and development prospects of ergonomics in civil aviation. Aviation Ergonomics // Interuniversity collection of scientific papers. Edition # 4.Bugaev B.P. - Kiev, 1978. -99 p.(in Russian)
11. The role of the human factor in aircraft maintenance/ Cir 253-AN/151/ICAO/ - 1995 (in Russian)
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Nesterenko K. Людський фактор у системі підвищення якості технічного обслуговування повітряних суден / K. Nesterenko, S. Rahulin, A. Sharabaiko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (59). – С. 41-44. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.1.041.
Розділ
Управління в складних системах