ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЕННЯ БРОНЕТАНКОВОГО ОЗБРОЄННЯ Й ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ НА ОСНОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГРАФІЧНОЇ МЕРЕЖЕВОЇ МОДЕЛІ

  • S. Kopashynskii
  • O. Serpukhov
  • H. Makogon
  • S. Guba
  • O. Isakov
  • Yu. Babkin
  • O. Klimov
Ключові слова: відновлення бронетанкового озброєння і техніки, мережевий графік, логістичний підхід

Анотація

Предметом вивчення в статті є процес функціонування системи відновлення бронетанковог озброєння та військової техніки під час ведення бойових дій в сучасних умовах. Метою дослідження є вироблення пропозицій з удосконалення функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння й військової техніки задля скорочення часу проведення робіт та раціонального використання сил і засобів. Задачі: представити процес функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння й військової техніки як перелік подій та робіт, що комплексно відображають його сутність та взаємозв’язки між окремими заходами; побудувати мережеву графічну модель функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння й військової техніки підрозділів, які виконують завдання за призначенням; проаналізувати критичний шлях мережевого графіку; визначити, які роботи знаходяться на критичному шляху, потребують більш ретельного контролю та виявлення проблем та ризиків, які можуть чинити вплив на функціонування всієї системи відновлення; на основі аналізу та оптимізації мережевого графіка виробити пропозиції щодо його вдосконалення функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки. Методологічною основою дослідження стали загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Отримані такі результати. Було здійснено моделювання функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки військових підрозділів під час ведення бойових дій шляхом побудови графічної мережевої моделі. Аналіз критичного шляху мережевого графіка дав змогу визначити напрямки удосконалення функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки в умовах обмеження матеріальних і нематеріальних ресурсів та регулярного оновлення інформації. Висновки. Мережева графічна модель системи відновлення бронетанкового озброєння й військової техніки військових підрозділів під час ведення ними бойових дій дає можливість представити весь обсяг робіт, їх логічний і хронологічний взаємозв’язок та здійснити коригування планів з урахуванням обмеженого часу та недостатньої кількості і навченості особового складу. Аналіз критичного шляху мережевого графіку дає можливість зробити висновок, що при наявності у складі бригади декількох батальйонів, ремонт зразків бронетанкового озброєння й військової техніки трудомісткістю більше 200 люд/год. опиняється на критичному шляху, оскільки сил і засобів для відновлення бронетанкового озброєння та військової техніки недостатньо в сучасних умовах. Мережевий графік відновлення бронетанкового озброєння й військової техніки при функціональному розподілу обсягу і переліку робіт є оптимальним за довжиною критичного шляху. Вдосконалення функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння й військової техніки пропонується за рахунок суворого розподілу функцій з обсягу і переліку робіт між ланками системи, у відповідності технічного оснащення, кваліфікації і спеціалізації особового складу ремонтно-відновлювальних органів і наявності необхідної кількості запасних частин обсягу і переліку робіт, які виконуються. Практична реалізація пропозицій, щодо вдосконалення функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння й військової техніки можлива шляхом створення окремих підрозділів логістики відповідних рівнів ієрархії та впровадження міжвидової територіальної системи забезпечення військових частин у Збройних Силах України

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Shuyenkin V.O. (2005), “Method of estimation of losses of material means of military formations in the course of hostilities”, Nauka i oborona. vol. 4, pp. 45-49.
2. Shuyenkin V.O. and Ishutin I.S. (2009), “Methods for determining the rational composition of repair bodies, taking into account the resource constraints on their creation”, Nauka i oborona. vol. 3, pp. 57-62.
3. Morozov O. O. (2015), “Methods of optimal distribution of weapons and military equipment between military formations of grouping of troops”, Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoyi akademiyi Natsionalnoyi hvardiyi Ukrayiny, vol. 2, pp. 88-91.
4. Shuyenkin V. O., Ishutin I. S. and Khazanovych O. I. (2001), Tekhnichne zabezpechennya viys??k (syl) u operatsiyi (boyu) [Technical support of troops (forces) in operation (combat)], Shaptalenko M. I. (еd.), NUOU, Kyyiv, UA.
5. Svyrydov, A., Kuchuk, H., Tsiapa, O. (2018), “Improving efficienty of image recognition process: Approach and case study”, Proceedings of 2018 IEEE 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2018, pp. 593-597, DOI: http://dx.doi.org/10.1109/DESSERT.2018.8409201
6. Kovalenko, А. and Kuchuk H. (2018), “Methods for synthesis of informational and technical structures of critical application object’s control system”, Advanced Information Systems, Vol. 2, No. 1, pp. 22–27, DOI: https://doi.org/10.20998/25229052.2018.1.04
7. Clifford F. Gray аnd Erik W. Larson (2003), Project Management: the Managerial Process, Oregon State University, USA.
8. Headquarters Department of the Army (2003), Field Manual No. 4-0 Combat Service Support Washington, DC, USA.
Опубліковано
2020-02-26
Як цитувати
Kopashynskii S. Обґрунтування рекомендацій щодо вдосконалення функціонування системи відновлення бронетанкового озброєння й військової техніки на основі дослідження графічної мережевої моделі / S. Kopashynskii, O. Serpukhov, H. Makogon, S. Guba, O. Isakov, Yu. Babkin, O. Klimov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. 1 (59). – С. 36-40. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2020.1.036.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)