МЕТОД ОЦІНКИ ІМОВІРНОСТІ БІТОВОЇ ПОХИБКИ В СИСТЕМАХ НАДШИРОКОСМУГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

  • O. Serkov
  • K. Trubchaninova
  • B. Lazurenko
Ключові слова: передача інформації, завадостійкість, прихованість, спектральна обробка, кореляція

Анотація

Предметом вивчення є процеси забезпечення безпроводової завадостійкої передачі дискретної інформації на грунті надширокосмугових сигналів з високою інформаційною ємністю. Мета – розробка аналітичних співвідношень для розрахунку імовірності бітової похибки в залежності від співвідношення сигнал/шум в каналі з аддитивною гаусовою завадою. Задача – забезпечення усталеної та надійної роботи НШС системи зв’язку в умовах завад. Використані методи: методи аналітичного, імітаційного моделювання та цифрового кодування сигналів. Отримані наступні результати. На грунті аналізу функціонування НШС системи радіозв’язку виявлено, що зміни енергії та автокореляційної функції прийнятих сигналів в потоці інформаційних бітів є причиною виникнення внутрішньо системних завад, які викликають збільшення бітової похибки та деградацію імовірнісних характеристик системи зв’язку. Отримані аналітичні співвідношення дозволяють обчислити залежності імовірності похибки на біт в залежності від співвідношення сигнал/шум в каналі чи при різноманітних значеннях бази сигналу. Виявлено існування локальних екстремумів для характеристик бітової похибки при оптимальних значеннях бази НШС сигналів, коли імовірність бітової похибки стає найменшою Це дозволяє обґрунтвано обирати найкращі значення бази НШС сигналу та мати високу завадостійкість та надійність системи передачі цифрової інформації. Висновки. Використання технології НШС сигналів дозволяє здійснити безпроводову приховану передачу інформації з малою потужністю випромінювання на швидкості 1-2 Мб/с з імовірністю похибки на біт менш, ніж 10-5 . Причому, за умов використання великої бази сигналу В = 500 – 1000 отримуємо імовірність бітової похибки на рівні 10-4 і 10-6 при суттєво менших одиниці відношеннях сигналу/шуму. Таким чином система НШС радіозв’язку з кодовою модуляцією в передавачі та спектральною обробкою в приймачі має високу завадостійкість, що дозволяє здійснювати надійну передачу цифрової інформації в умовах завад

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Harmuth H.F. (1981). Non sinusoidal Waves for Radar and Radio Communication, Academic Press. New York, London, Toronto, Sydney, San Francisco. 376 p.
2. Serkov А., Breslavets V., Tolkachov M., Kravets V. (2018) “Method of coding information distributed by wireless communication lines under conditions of interference” // Advanced Information Systems. - 2018. – Vol.2, No.2. pp. 145-148, available at: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.25
3. Serkov, A. (2017). Noise-like signals in wireless information transmission systems / A. Serkov, V. Breslavets, M. Tolkachov, G. Churyumov, Issam Saad // Advanced Information Systems. – 2017. – Vol. 1, No2 – Р. 33 – 39, available at: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2017.2.06.
4. Serkov, О. A. (2019). On the issue of solving the problem of electromagnetic compatibility of the wireless telecommunication Systems / O. А. Serkov, G. I. Churyumov // Applied Radio Electronics. – Kharkiv: KHNURE, 2017. – Vol. 16 No 3, 4. – P. 117-121.
5. Serkov, А. (2019). Ultra Wideband Signals in Control Systems of Unmanned Aerial Vehicles / А. Serkov, V. Kravets, I. Yakovenko, G. Churyumov, V. Tokariev and W. Nannan // 10th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Leeds, United Kingdom, 2019, pp. 25-28. doi: 10.1109/DESSERT.2019.8770039 URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8770039&isnumber=8770005
6. O.A. Serkov, V.S. Breslavets, M.Yu. Tolkachov, G.I. Churyumov. (2018). “Method of Generation the Wideband Impulse Signals and Antenna for his Realization”. Patent application of Ukraine for utility model number a 2018 03104; appl. 26.03.2018, unpublished.
7. Serkov А., Trubchaninova K., Mezitis M. (2019) “Method of wireless transmission of digital information on the basis of ultra-wide signals” // Advanced Information Systems. - 2019. – V ol.3, No.4. pp. 33-38, available at: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2019.4.04.
8. Зюко А.Г., Кловский Д.Д., Назаров М.В., Финк Л.М. (1986). Теория передачи сигналов, - М.: Радио и связь, 1986. – 304 С.
9. Калинин В.И., Радченко Д.Е., Черепенин В.А. Внутрисистемные помехи при передаче информации на основе СШП шумовых сигналов // 24-я Межд. Крымская конф. (CriMiCo’2014). Материалы конф. Севастополь: Вебер, 2014, Т.1, с.221-222.
10. Калинин В.И., Радченко Д.Е., Черепенин В.А. Вероятностные характеристики цифрового канала передачи информации на основе непрерывных шумовых сигналов со спектральной модуляцией // Радиотехника, 2015, No8, С. 84-94.
11. Serkov O., Breslavets V., Tolkachov M., Churyumov G. (2018) “The Wideband Pulsed Antenna and its Application” [9th Inter. Conf. on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals (UWBUSIS-2018)], September 4 – 7, Odessa Ukraine, ISBN: 978-1-5386-2467-8, IEEE Catalog Number: CFP18587. – P. 340-343.
Опубліковано
2019-12-28
Як цитувати
Serkov O. Метод оцінки імовірності бітової похибки в системах надширокосмугового зв’язку / O. Serkov, K. Trubchaninova, B. Lazurenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 6 (58). – С. 111-114. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.6.111.