ДОСЛІДЖЕННЯ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ МАГНІТНИХ ЕКРАНІВ НА ОСНОВІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ

  • V. Glyva
  • O. Panova
  • O. Tykhenko
  • L. Levchenko
  • V. Kolumbet
Ключові слова: аморфні сплави, електромагнітні поля, коефіцієнт екранування, амплітудно-частотні залежності, захист працюючих, електромагнітна сумісність

Анотація

Сучасні методи екранування допускають використання найбільш придатних металевих матеріалів для одночасного вирішення декількох задач для захисту працюючих та електромагнітної сумісності технічного обладнання. Одним з таких ефективних металевих матеріалів вважають аморфні магнітом’які сплави. Предмет дослідження даної роботи – визначення захисних властивостей аморфного магнітом’якого сплаву при різних значеннях частотних та амплітудних характеристик в залежності від зміни товщини стрічки матеріалу. Досліджено магнітні властивості пермалою від різної частоти екранованого поля з різним відсотковим вмістом нікелю та різною товщиною захисного металевого матеріалу; залежності коефіцієнта екранування магнітом’яких аморфних сплавів від індукції зовнішнього магнітного поля; коефіцієнти екранування аморфного магнітом’якого сплаву різної товщини та різного відсоткового вмісту кобальту від змінних значень амплітуди; магнітооброблений стан та вихідний стан (недоліки та переваги для конкретних умов використання при захисті та економічних вимог); залежності магнітної проникності магнітом’якого аморфного сплаву від різних значень частоти та амплітуди. Мета роботи - визначення коефіцієнтів екранування захисних аморфних магнітом’яких сплавів від амплітудно-частотних характеристик екранованого магнітного поля та обґрунтування ефективності використання таких матеріалів та надання конкретних рекомендацій щодо захисту від електромагнітних полів та випромінювань працюючих людей та сумісності електричного та електронного технічного обладнання. Розроблено захисні властивості магнітних екранів на основі аморфних сплавів у різних амплітудно-частотних діапазонах. Запропоновано раціональні обґрунтовані рекомендації щодо вибору матеріалу для забезпечення найбільш придатних значень коефіцієнтів екранування Доведено експериментально що аморфні магнітом’які сплави мають сприятливі коефіцієнти екранування від частоти екранованого поля, що підвищує ефективність захисту від магнітних полів працюючих людей та спрощує, з економічної точки зору, обрання матеріалу на конкретному виробництві. Отримані графічні залежності надають можливість обирати необхідний захисний металевий матеріал та автоматизувати процеси розроблення засобів оптимального екранування магнітних полів. Багатосерійність досліджень та легка керованість властивостей матеріалів з різним вмістом металевої субстанції, різної товщини стрічки матеріалу, тощо надає змогу змінювати загальні захисті властивості металевого сплаву ( в залежності від поставленої умови на виробництві)

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Levchenko O.G., Levchuk V.K. Safe level of electromagnetic field intensity in resistance. The Paton Welding Journal, 2008. No 5. P. 38–47.
2. Запорожець О.І., Лук’янчиков А.В., Глива В.А. Оцінка захисних властивостей магнітом’яких матеріалів Проблеми охорони праці в Україні, 2007. Вип. 14. С. 35-42.
3. Фартух електрозварника: пат. Україна, МПК G12B17/02; заявл.18.03.1010; опубл. 25.05.2010, Бюл. No 10.
4. Екрануючий комплект: пат. України 90892, МПК G12B 17/00; опубл. 10.06.2014, Бюл. No 11.
5. Панова О.В. Захист працюючих від впливу електромагнітних полів екрануванням: дис. канд. техн. наук: 05.26.01 / Київ, 2014. 151 с.
6. Глива В.А. Забезпечення стабільності функціонування технологічного обладнання в умовах підвищення електромагнітного навантаження на виробниче середовище. Проблеми охорони праці. 2015. Вип.30. С. 32–36.
7. Спосіб визначення захисних властивостей електромагнітного екрану: пат. України 14984, МПК Е21Д 11/38, G12B 17/00; заяв. 27.12.2012; опубл. 10.06.2013, Бюл. No 11.
8. Панова О.В. Загальні критерії застосування електромагнітних екранів для забезпечення електромагнітної безпеки та сумісності технічного обладнання. Наука та інновації. «Вісті Донецького гірничого інституту», Вип.2(43), 2018, с.11. Режим доступу: www.science.donntu.edu.ua
9. Панова О.В. Екранування електромагнітних полів для електромагнітної безпеки та електромагнітної сумісності обладнання. Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць. 2015. Вип. No 22. С. 207–213. Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-22/37.pdf
Опубліковано
2019-12-28
Як цитувати
Glyva V. Дослідження амплітудно-частотних залежностей захисних властивостей магнітних екранів на основі аморфних сплавів / V. Glyva, O. Panova, O. Tykhenko, L. Levchenko, V. Kolumbet // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 6 (58). – С. 102-105. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.6.102.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)

1 2 3 > >>