ПРОЕКТУВАННЯ ПРИНЦИПОВОЇ СХЕМИ ПЕРЕДАВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОЇ СИСТЕМИ ВОЛОКОННО-ОПТИЧНОГО ГІРОСКОПУ

  • V. Kononov
  • O. Kononova
  • I. Odinokii
Ключові слова: оптичний передавальний пристрій, інерціальні системи навігації, керування й стабілізації

Анотація

У статті запропоновано принципову схему пристрою передачі волоконно-оптичної системи волоконно-оптичного гіроскопа .Предметом вивчення в статті є волоконно-оптична система волоконно-оптичного гіроскопу, що використовуються в інерціальних системах навігації, керування й стабілізації. Метою статті є дослідження щодо проектування принципової схеми передавального пристрою волоконної оптичної системи та проведення необхідних розрахунків щодо передавального пристрою волоконної оптичної системи. Задача, що вирішується, – обґрунтування технічних рішень, впровадження яких в практику вимірювання дозволять обґрунтувати процес проектування принципової схеми передавального пристрою волоконно-оптичної системи волоконно-оптичного гіроскопа, що використовуються в інерціальних системах навігації, керування й стабілізації. В статті розглядається: етапи проектуванні принципової схеми передавального пристрою волоконної оптичної системи; проведені певні розрахунки,щодо загасання ділянки щодо проектованої одноволоконної системи зв'язку; схема оптичного передавального пристрою, що розробляється. Запропонована схема використовувала лазерний випромінювач ILPN-1550, що працює на довжині хвилі 1550 нм і 5 мВт, що має вихідну оптичну потужність випромінювання. У схемі прямого модулятора використовується кремнієвий n-p-n транзистор КТ660В, який призначений для використання в комутаційних та імпульсних пристроях. Для відповідності виходу перетворювача коду та входу модулятора на швидкісний операційний підсилювач КР140YD11 вводиться відповідний підсилювач. Для стабілізації середньої потужності лазера встановлено пристрій для автоматичного управління оптичним сигнальним рівнем, включаючи інтегральну схему К175DА1, що використовується як детектор АЦП та підсилювач постійного струму. Висновки. Пропонований пристрій передачі призначений для роботи у складі цифрових оптичних гіроскопів, що працюють зі швидкістю 8 Мбіт / с. Запропоновані технічні рішення доцільно використовувати як при модернізації існуючих волоконно-оптичних гіроскопів, так і при створенні перспективних зразків, що призначені для роботи в інерціальних системах навігації, керування й стабілізації

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Кононов В.Б., Бурцева В.В. Математичні моделі визначення кількості замовлень на гарантоване метрологічне обслуговування зразків озброєння та військової техніки з урахуванням їх важливості Системи обробки інформації: зб. наук. пр. ХНУПС. – Вип.1 (147). – Харків, 2017. – С. 88 –92.
2. Кононов В.Б. Методика прогнозування можливостей метрологічних підрозділів з відновлення пошкоджених засобів вимірювальної техніки військового призначення //Авиационно-космическая техника и технология. – Харків: НАУ ХАИ—2011.-No 8 (85) -С.231 – 234.
3. Кононов В.Б., Науменко А.М., Водолажко О.В., Коваль О.В., Кондрашова І.І. Основи експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення в умовах проведення АТО. - Харків: ХНУПС, 2017. – С. 288.
4. Коваленко А. А., Кучук Г. А. Методи синтезу інформаційної та технічної структур системи управління об’єктом критичного застосування. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 1. С. 22–27. DOI: https://doi.org/10.20998/25229052.2018.1.04
5. Свиридов А. C., Коваленко А. А., Кучук Г. А. Метод перерозподілу пропускної здатності критичної ділянки мережі на основі удосконалення ON/OFF-моделі трафіку. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 2. С. 139–144. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.24
6. Кучук Г.А. Управління трафіком мультисервісної розподіленої телекомунікаційної мережі / Г.А. Кучук // Системи управління, навігації та зв’язку. – К.: ЦНДІ НіУ, 2007. – Вип. 2. – С. 18-27.
7. Кучук, Г.А. Концептуальний підхід до синтезу структури інформаційно-телекомунікаційної мережі / Г.А. Кучук, І.В. Рубан, О.П. Давікоза // Системи обробки інформації. – Х.: ХУ ПС, 2013. – Вип. 7 (114). – С. 106-112.
8. Коваленко А. А., Кучук Г. А. Методи синтезу інформаційної та технічної структур системи управління об’єктом критичного застосування. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 1. С. 22–27. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.04
9. Кучук Г. А., Можаев А. А. Прогнозирование трафика для управления перегрузками интегрированной телекоммуникационной сети // Радиоэлектронные и компьютерные системы. 2007. No 8 (27). С. 261-271.
10. Кононов В.Б. Застосування електричних вимірювань засобами вимірювальної техніки в умовах проведення АТО: навч. посіб./ В.Б. Кононов, А.М. Науменко, О.В. Коваль та ін.. – Х.:ХНУПС, 2018. – 392 с.
11. Instrumentation and general principles of sensors. Part 1 / В.Б. Кононов, А.М. Науменко та ін. – Х.:ХНУПС, 2018. – 64 с.
12. Організація метрологічного забезпечення військ (сил). Ч. 1 : навч. посіб. / І. Б. Кузнецов, П. М. Яблонський. – К. : НУОУ, 2009. – 356 с.
13. Організація застосування пересувних засобів метрологічного обслуговування: навч. посіб. / І. Б. Кузнецов, О. В. Ярошенко. – К.: НУОУ, 2009. – 356 с.
14. Кузнецов І. Б., Марценківський В. Т., Ярошенко О. В., Буяло О. В., Проценко В. О. Удосконалення парку пересувних лабораторій вимірювальної техніки як фактор підвищення оперативності та ефективності метрологічного обслуговування складних систем // Збірник наукових праць КНУ. Вип. 32. – К. : ВІКНУ, 2011. – С. 33–46.
Опубліковано
2019-12-28
Як цитувати
Kononov V. Проектування принципової схеми передавального пристрою волоконно-оптичної системи волоконно-оптичного гіроскопу / V. Kononov, O. Kononova, I. Odinokii // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 6 (58). – С. 28-32. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.6.028.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)