ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСАМИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • S. Kiyko
  • E. Druzhinin
  • O. Prokhorov
Ключові слова: портфель проектів енергозбереження, реалізуємість проекту, ризик, розподіл ресурсів, агентна модель, металургійне підприємство

Анотація

Розроблено агентну імітаційну модель аналізу процесів управління енергоресурсами металургійного підприємства при реалізації портфеля проектів енергозбереження. Розкрито особливості інформаційної взаємодії агентів в мультиагентній системі, за рахунок механізмів, пов'язаних з децентралізованим мультипроектним плануванням, що включає вирішення ресурсних конфліктів при виконанні завдань, пошук найбільш оптимальних ресурсів, при використанні яких виконання робіт буде відбуватися на найбільш вигідних умовах. Використання даної моделі дозволяє послідовно проводити аналіз проектів з метою виявлення можливості їх реалізації на підприємстві, узгоджувати плани реалізації проектів і плани підприємства на різних рівнях планування. Запропонований підхід має відмінні риси: інтеграція стратегічних рішень (прийняти або відхилити нові проекти) і оперативних аспектів (розподіл ресурсів); можливість гнучкого управління ресурсами

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Shemetov A. Identification of the electricity consumption of metallurgical enterprises at the highest levels of management / A. Shemetov. – 2005. – pp. 135-140.
2. Yujuan R. Modeling and Simulation of Metallurgical Process Based on Hybrid Petri Net / R. Yujuan, H. Bao // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2016. – P. 157.
3. Shcherbakov M.V. Multiagent system for modeling the production and consumption of electricity in hybrid power systems / M.V. Shcherbakov, A.S. Nabiullin, V.A. Kamaev // Engineering Bulletin of the Don. – 2012, vol. 20, no. 2. – pp. 217-221.
4. Jing-yu Liu An Optimization Model Based on Electric Power Generation in Steel Industry / Liu Jing-yu, Cai Jiu-ju / Mathematical Problems in Engineering. – vol. 2014, https://doi.org/10.1155/2014/924960
5. Khoshimov F.A. Analysis of electricity consumption rationing at enterprises ferrous metallurgy [Електронний ресурс] / F.A. Khoshimov, I.U. Rakhmonov. – Technical science and innovation. – vol. 2018, iss. 1. – Режим доступу: https://uzjournals.edu.uz/btstu/vol2018/iss1/9.
6. Lyakhomskii A.V. Conceptual design and engineering strategies to increase energy efficiency at enterprises / A.V. Lyakhomskii, A.B. Petrochenkov, E.N. Perfil’eva // Russian Electrical Engineering. – 2015. – vol. 86, iss. 6. – pp. 305–308.
7. Optimization of Energy Consumption of the Enterprise Using Simulation Modeling / V. Krysanov, A. Danilov, V. Burkovsky, P. Gusev, K. Gusev // Proceedings of 14th International Conference on Electromechanics and Robotics “Zavalishin's Readings”. – 2019. – pp 707-715.
8. Никифоров, Г .В. Энергосбережение и управление энергопотреблением в металлургическом производстве / Г.В Никифоров, В.К. Олейников, Б.И. Заславец. – М.: Энергоатомиздат, 2003. – 480 с.
9. Bianco V. Electricity consumption forecasting in Italy using linear regression models / V. Bianco, O. Manca, S. Nardini // Energy. – 2009. – No 34. – pp. 1413-1421.
10. Dordonnat V. Dynamic factors in periodic time-varying regressions with an application to hourly electricity load modeling / V. Dordonnat, S.J. Koopman, M. Ooms // Computational Statistics and Data Analysis. – 2012. – No56. – pp. 3134-3152.
11. Казаринов Л.С. Оптимальное прогнозирование потребления топливных газов на металлургических предприятиях / Л.С. Казаринов, Л.А. Копцев, И.А. Япрынцева // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. – No7(79). – 2007. – С. 24-26.
12. Lixin Zhou Multi-Agent Based Project Portfolio Management Approach / Zhou Lixin // Proceedings of the International Symposium on Intelligent Information Systems and Applications. – 2009. – pp. 240-243.
Опубліковано
2019-12-28
Як цитувати
Kiyko S. Імітаційне моделювання процесів управління енергоресурсами металургійного підприємства / S. Kiyko, E. Druzhinin, O. Prokhorov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 6 (58). – С. 20-27. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.6.020.
Розділ
Управління в складних системах