МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ СИТУАЦІЇ ПРИ ВІДМОВІ ДВИГУНА НА ПОВІТРЯНОМУ СУДНІ В ПОЛЬОТІ

  • A. Kolesnik
  • I. Zakharchenko
  • P. Berdnik
Ключові слова: відмова двигуна, особливі випадки, зліт, посадка, пілот, авіадиспетчер

Анотація

Предметом вивчення в статті є процеси розвитку ситуації при відмові двигуна на повітряному судні в польоті. Метою є побудова моделі можливого подальшого розвитку ситуації у випадку відмови двигуна на повітряному судні в польоті. Завдання: статистичний аналіз авіаційних подій, що сталися з цивільними повітряними суднами України, причиною яких стала відмова двигуна в польоті, аналіз необхідністі дослідження дій авіаційних спеціалістів в особливих випадках з точки зору прийняття ними своєчасних правильних рішень в умовах зростаючого психоемоційного навантаження. Використовуваними методами є: методи аналізу і синтезу складних інформаційних систем, методи імітаційно-статистичного моделювання. Отримані такі результати. Встановлено, що кількість авіаційних подій, пов’язаних з відмовою двигуна не має тенденції до зниження. Встановлено, що додаткове нервово-емоційне навантаження стає на заваді виконання пілотом та авіадиспетчером їх основних професійних функцій. Побудована модель можливого розвитку ситуації при виникненні особливого випадку в польоті - відмові двигуна на повітряному судні для її подальшого використання при практичній підготовці авіадиспечерів до дій в особливих випадках. Висновки. Напрямком подальших досліджень є розробка та побудова системи підтримки прийняття рішень для удосконалення технології роботи авіадиспетчера управління повітряним рухом

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Галлай М. Л. Полет самолета с неполной и несиметричной тягой / Галлай М. Л. - М.: Машиностроение, 1970 – 192с.
2. Неделько С.Н. Оценка эффективности информационной поддержки операторов автоматизированных систем обслуживания воздушного движения / С.Н. Неделько, В.Н. Неделько // Вісник КМУЦА. – К.: КМУЦА, 1999. – No 2. – С. 184-186.
3. База даних з авіаційної безпеки // Режим доступу: http://aviation-safety.net/index.php.
4. Европейское агентство по безопасности полетов // Режим доступу: http://easa.europa.eu.
5. База даних по авіаційним катастрофам США // Режим доступу: http://www.ntsb.gov/investigations/summary/AAR0003.html.
6. База даних авіаційних подій // Режим доступу: http://www.aviation-accidents.net/
7. Аналіз стану безпеки польотів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами україни та суднами іноземної реєстрації, що сталися у 1 півріччі 2019 року // Режим доступу: http://www.nbaai.gov.ua/uploads/pdf/_2019.pdf.
8. Аналіз стану безпеки польотів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами україни та суднами іноземної реєстрації, що сталися у 2018 році // Режим доступу: http://www.nbaai.gov.ua/uploads/pdf/Analysis2018.pdf
9. Аналіз стану безпеки польотів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами україни та суднами іноземної реєстрації, що сталися у 1 півріччі 2017 році // Режим доступу http://www.nbaai.gov.ua/uploads/pdf/Analysis_2017.pdf
10. Аналіз стану безпеки польотів за результатами розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами україни та суднами іноземної реєстрації, що сталися у 1 півріччі 2016 року // Режим доступу: http://www.nbaai.gov.ua/uploads/pdf/Analysis_2016.pdf
11. Лейченко С. Д. Человеческий фактор в авиации / С. Д. Лейченко, А. В. Малишевский. – Кировоград, 2006. – Кн. 1. – 480 с.
Опубліковано
2019-12-28
Як цитувати
Kolesnik A. Моделювання процесів розвитку ситуації при відмові двигуна на повітряному судні в польоті / A. Kolesnik, I. Zakharchenko, P. Berdnik // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 6 (58). – С. 15-19. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.6.015.
Розділ
Контроль космічного та повітряного простору