РОЗРОБКА МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ У ВІДКРИТІЙ ЕКСПЕРТНІЙ СИСТЕМІ ПУНКТУ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

  • K. Vasiuta
  • D. Chophenko
Ключові слова: пункт управління, експертна система, ресурси, знання, формалізація, структура цільових установок

Анотація

У статті запропоновано в рамках використовуваного формально-логічного апарату структури цільових установок розробка моделі використання ресурсів у відкритій експертній системі пункту управління Повітряних Сил. Розглянутий порядок та основні правила використання множини ресурсів керованої системи. Визначено, що використання ресурсів керованої системи здійснюється на основі сукупності правил, які сформульовані в нормативних документах та які можна розділити на наступні групи: нормативні правила використання ресурсу, нормативні правила витрати та поповнення запасу впливів ресурсу і правила спільного використання ресурсів. Обґрунтовані та сформульовані на змістовному рівні основні гіпотези моделі ресурсів, які можуть бути використані при формалізації задач управління, що вирішуються на пункті управління Повітряних Сил. Сформульовані ресурсно-часові обмеження, яким повинен задовольняти варіант рішення, що синтезується. Напрямком подальших досліджень є розробка відповідного методу формалізації та маніпулювання знаннями про порядок і правила використання ресурсів

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Смірнов О. О. Аналіз бойового застосування авіації в локальних війнах і збройних конфліктах другої половини ХХ – поч. ХХІ ст. / О. О. Смірнов, О. В. Блінов // Наука і техніка ПС ЗСУ. – 2010. – No. 1(3). – С. 67-75.
2. Павленко М. А. Метод формалізації процесу вирішення задачі визначення напрямку удару засобів повітряного нападу на оперативному напряму / М. А. Павленко, В. О. Корнєв, В. Є. Герасимов // Системи озброєння та військова техніка. – 2008. – No 1(13). – С. 64-69.
3. Тимочко А. И. Совершенствование средств формализации задач по управлению динамическими объектами/ А. И. Тимочко // Системи обробки інформації. – 2010. – No 8. – С. 90-93.
4. Раковский Х. В. Задача формализации процессов управления боевой подготовкой / Х. В. Раковский, К. А. Метешкин, М. А. Павленко // Системи обробки інформації. – 2008. – No. 2(69). – С. 162-165.
5. Ткаченко М.Д. Послідовність та зміст роботи командира і штабу з’єднання щодо організації маневреної оборони / М. Д. Ткаченко, М. А. Павленко // Збірник наукових праць ХУ ПС. – 2008. – No 2(17) – С. 29-32.
6. Радецький В. Г. Уроки і висновки бойових дій в Югославії / В .Г. Радецький // Народна армія. – 18.07.2000 р.
7. Свиридов А. Некоторые особенности операции „Свобода Ирака” / А. Свиридов // ЗВО. – 2003. – No4. – С. 2-7.
8. Павленко М. А. Проблеми виконання статистичного аналізу баз знань інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень / М. А. Павленко, С. В. Осієвський // Новітні технології – для захисту повітряного простору : XV міжнар. наук. конф., 10-11 квіт. 2019 р. : тези допов. – Харків, 2019. – С. 290-291.
9. Маценко В.Г. Математичне моделювання: навчальний посібник / В.Г. Маценко. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2014.–519 c.
10. Коваленко А. А., Кучук Г. А. Методи синтезу інформаційної та технічної структур системи управління об’єктом критичного застосування. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 1. С. 22–27. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.04
11. Свиридов А. C., Коваленко А. А., Кучук Г. А. Метод перерозподілу пропускної здатності критичної ділянки мережі на основі удосконалення ON/OFF-моделі трафіку. Сучасні інформаційні системи. 2018. Т. 2, No 2. С. 139–144. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.24
12. Нікольський Ю. В., Пасічник В., Щербина Ю. М. Дискретна математика. – Львів: «Магнолія-2006», 2009. – 432 с.
13. Жалдак М. І. Теорія ймовірностей і математична статистика / М. І. Жалдак, Н. М. Кузьміна, Г. О. Михалін. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. – 706 с.
Опубліковано
2019-12-28
Як цитувати
Vasiuta K. Розробка моделі використання ресурсів у відкритій експертній системі пункту управління повітряних сил / K. Vasiuta, D. Chophenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 6 (58). – С. 9-14. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.6.009.
Розділ
Контроль космічного та повітряного простору