ЗНИЖЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСТОТИ ПАЧКИ РАДІОІМПУЛЬСІВ ВНАСЛІДОК ВПЛИВУ УМОВ ЇЇ ПОШИРЕННЯ І ВІДБИТТЯ

  • V. Karlov
  • O. Kuznietsov
  • A. Artemenko
  • А. Karlov
Ключові слова: радіолокаційне спостереження, когерентно-імпульсна РЛС, пачка радіоімпульсів, фазові флуктуації, гаусівський шум

Анотація

У статті оцінюється точність вимірювання частоти пачки для випадку узгодженої обробки без врахування фазових флуктуацій. Наведено результати експерименту по визначенню статистичних характеристик радіолокаційних сигналів, відбитих від місцевих предметів, розташованих за межами дальності прямої видимості, при поширенні радіохвиль в умовах аномальної рефракції над морем. Отримані гістограми розподілу початкової фази відбитого сигналу РЛС апроксимовані кривою, що відповідає нормальному закону розподілу, а нормована кореляційна функція має осцилюючий характер. Оцінювання частоти радіолокаційного сигналу здійснюється за критерієм максимуму натурального логарифма відношення правдоподібності. В явному вигляді отримано достатню статистику за наявністю фазових флуктуацій. Результати вказують на те, що для сучасних РЛС в умовах регулярного вимірювання, на точність оцінювання частоти пачки радіоімпульсів в значно більшому ступені впливають статистичні характеристики флуктуації фаз ніж відношення сигнал-шум.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Ермолаев В. Т. Теоретические основы обработки сигналов в беспроводных системах связи: Монография / В. Т. Ермолаев, А. Г. Флаксман. — Нижний Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2011. — 368 с.
2. Бакулин М .Г. Технология MIMO: принципы и алгоритмы/ М. Г. Бакулин, Л. А. Варукина, В. Б Крейнделин. М.: Горячая линия-Телеком, 2014. — 244с.
3. Linebarger D. A. The effect of spatial averaging on spatial correlation matrices in the presence of coherent signals/ D A. Linebarger, D. H. Johnson// IEEE Trans.on ASSP. –1990. –Vol. 38, No. 5. –P. 880-884.
4. Семеняка А. В. О методах оценивания теплицевых корреляционных матриц в задачах адаптивной пространственновременной обработки сигналов/ А. В. Семеняка, Д. С. Рачков, Д.И . Леховицкий// Прикладная радиоэлектроника: науч.-техн. журнал. – 2011. – Т. 10, № 4. – C. 441–447.
5. Василишин В. И. Предварительная обработка сигналов с использованием метода SSA в задачах спектрального анализа / В .И. Василишин // Прикладная радиоэлектроника: науч.-техн. журнал. – 2014. – Том 13, № 1. – С. 43–50.
6. Василишин В. И. Комбинированная пеленгация источников шумового излучения с использованием псевдошумового размножения выборки/ В. И. Василишин // Системи обробки інформації.— Х.: ХУПС, 2017. — Вип. 1 (147). — С. 50–53
7. Vallet P. Toeplitz rectification and DOA estimation with MUSIC / P. Vallet, P. Loubaton // Proc. of 2014 IEEE International Conference on Acoustic, Speech and Signal Processing (ICASSP). —2014. — P. 2237-2241.
8. Gorokhov A. Unified analysis of DOA estimation algorithms for covariance matrix transforms / A. Gorokhov, Yu. Abramovich, J.F. Böhme// Signal Processing. —1996.—Vol 55.— P. 107-115
Опубліковано
2019-09-11
Як цитувати
Karlov V. Зниження точності вимірювання частоти пачки радіоімпульсів внаслідок впливу умов її поширення і відбиття / V. Karlov, O. Kuznietsov, A. Artemenko, KarlovА. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 4 (56). – С. 130-134. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.4.130.

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)