ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ ДВОХОПЕРАНДНОЇ ЧОТИРЬОХРОЗРЯДНОЇ ОПЕРАЦІЇ МІНІМАЛЬНОЇ СКЛАДНОСТІ ДЛЯ СТРОГОГО СТІЙКОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО КОДУВАННЯ

  • I. Fedotova-Piven
  • N. Lada
  • G. Kanashevych
  • M. Pustovit
Ключові слова: криптографічне перетворення, логічні функції, додавання за модулем два, строге стійке криптографічне кодування

Анотація

Розвиток методів строгого стійкого криптографічного кодування як одного з напрямків криптографічного кодування і декодування на основі логічних функцій є важливим, тому що приводить до значної невизначеності значення кожного біта незакодованого повідомлення при спробах декодування повідомлення. В статті для захисту інформаційних ресурсів застосовано логічні функції в операції матричного криптографічного перетворення інформації на основі додавання за модулем два. Розроблено технологію побудови двохоперандної чотирьохрозрядної операції мінімальної складності з властивістю строгого стійкого криптографічного кодування. Таке строге стійке криптографічне кодування призводить до значної невизначеності значення кожного біта незакодованого повідомлення при спробах декодування закодованого повідомлення. Технологія перевірена шляхом створення однієї з двохоперандних чотирьохрозрядних операцій для потокового шифрування.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Методы измерения твердости. Справ. издание / А.Г. Колмаков и др. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. – 128 с.
2. Мартинчук В.П., Полонський Л.Г. Становлення та розвиток методів визначення твердості матеріалів. Технікоісторичний аспект // Весник ХНАДУ / Сб. научн. тр. – Харьков: ХНАДУ, 2009. – Вып. 46. – С. 26-33.
3. Petik, F. The Unification of Hardness Measurement. Paris: BIML, 1991, p. 66-69.
4. ASTM E10 – 12. Standard Test Method for Brinell Hardness of Metallic Materials.
5. ISO/IEC 17025:2017(en). General requirements for the competence of testing and calibration laboratories.
6. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement. Geneva, ISO, 1993. 101 p.
7. The NIST Uncertainty Machine. Avaivable at : https://uncertainty.nist.gov/
Опубліковано
2019-09-11
Як цитувати
Fedotova-Piven I. Технологія побудови двохоперандної чотирьохрозрядної операції мінімальної складності для строгого стійкого криптографічного кодування / I. Fedotova-Piven, N. Lada, G. Kanashevych, M. Pustovit // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 4 (56). – С. 95-99. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.4.095.
Розділ
Інформаційні технології