ДОСЛІДЖЕННЯ МАГНІТНИХ ПОЛІВ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ РУХОМОГО СКЛАДУ МІСЬКОГО ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ ТА ЗАСОБИ ЇХ НОРМАЛІЗАЦІЇ

  • O. Tykhenko
Ключові слова: магнітне поле, індукція, електротранспорт, магнітний екран, магнітом’який матеріал

Анотація

Предметом представленої роботи є дослідження магнітних полів на робочих місцях рухомого складу міського електротранспорту. Мета роботи – експериментальні дослідження фактичних рівнів магнітних полів на робочих місцях рухомого складу міського електричного транспорту та розроблення заходів з їх нормалізації. Для проведення досліджень було обрано найбільш поширені у м. Києві зразки міського електричного транспорту – тролейбус, трамвай та метрополітен. Для проведення досліджень використовувався повірений вимірювач стаціонарного магнітного поля МТМ–01. Враховуючи зміну потужності електроприводу, вимірювання виконувалися за різних режимів руху транспортних засобів на робочих місцях водіїв. В результаті аналізу отриманих даних встановлено, що значення індукції стаціонарного магнітного поля на робочих місцях водіїв тролейбусів приблизно удвічі нижчі за значення геомагнітного поля і практично не залежать від режимів руху. У рухомому складі метрополітену значення індукції магнітного поля практично неперервне при різних режимах руху та перевищує значення природного поля. При цьому у режимах розгону та гальмування спостерігається значне зростання рівня поля з його інверсією. Найбільш складною є динаміка індукції магнітного поля у трамваї. На зупинці вона нижча за природне значення, під час руху з постійною швидкістю цей показник збільшується майже до природного значення, а під час розгону та гальмування відбувається різке зростання (до трьох значень природного). При цьому спостерігається непередбачувана інверсія переважного напрямку магнітного поля. Доведено, що значні коливання індукції магнітного поля потребують розроблення організаційно-технічних заходів для зниження амплітуди коливань поля. Показано, що застосування спеціального екрана з магнітом’якого листового матеріалу, дозволяє зменшити амплітуду коливань поля та наблизити його значення до рівня природного геомагнітного поля. Але при застосуванні такого екрана у реальних умовах дуже важливим є визначення найбільш раціонального його розташування.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Глива В. А. Електричний транспорт як фактор електромагнітного забруднення міста / В. А. Глива, О. В. Панова, В. О. Кружилко // Екологічна безпека та природокористування. − 2015. − № 3. − С. 13−18.
2. Метод синтезу замкнених систем активного екранування магнітного поля повітряних ліній електропередачі / Б. І. Кузнецов, А. М. Туренко, Т. Б. Нікітіна та ін. // Технічна електродинаміка. – 2016. – № 4. – С. 8–10.
3. Патент України 118352, МПК H05K 7/00, G12B 17/02 Пристрій екранування магнітного поля лінійного струмонесучого джерела / Запорожець О.І., Левченко Л.О., Ходаковський О.В., Кружилко В.О. // Заявл. 19.12.2016, опубл. 10.08.2017. Бюл. № 15.
4. Здановський В.Г. Загальні підходи до моделювання просторових розподілів електромагнітних полів електротехнічного обладнання / В. Г. Здановський, В. А. Глива, Л. О. Левченко // Проблеми охорони в Україні. – 2014. – Вип. 27. – С. 18 – 24.
5. СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии».
6. СОУ 60.2-33886519-0003:2006. Контактна мережа трамвайних та тролейбусних ліній. Cистема технічного обслуговування та ремонту. - К.: Державний комітет України з питань житлово – комунального господарства, 2006. 7. Standard of Building Biology Testing Methods: SBM–2015 – [acting from July 2008]. – Germany: Institut für Baubiologie +Ökologie IBN, 2015. – 5 p.
Опубліковано
2019-06-21
Як цитувати
Tykhenko O. Дослідження магнітних полів на робочих місцях рухомого складу міського електротранспорту та засоби їх нормалізації / O. Tykhenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 3 (55). – С. 152-155. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.3.152.
Розділ
Інформаційні технології

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)