АНАЛІЗ УМОВ ТА ФАКТОРІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЛОГІСТИКИ СИЛ ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

  • O. Nakonechnyi
Ключові слова: система логістичного забезпечення, сили оборони держави, ефективність, форми та способи

Анотація

Досвід історії війн і воєнних конфліктів показує, що у кожній успішно проведеній воєнній компанії, операції, бою, як і у кожній поразці, необхідно, поряд з іншими причинами, шукати позитивні та негативні сторони у роботі органів матеріально-технічного забезпечення, їх організації, можливостях і способах забезпечення. Розвиток системи логістичного забезпечення завжди здійснювався паралельно з розвитком збройних сил і способів ведення війни, операції і бою. Нові види озброєння, бойової техніки, способи ведення бойових дій висували свої вимоги до системи логістичного забезпечення, змушували виробляти більш сучасні форми організації системи логістичного забезпечення і способи забезпечення. В ході проведеного автором статті дослідження встановлено, що на даний час детальний аналіз умов та факторів, що впливають на якість функціонування системи логістичного забезпечення проведений недостатньо повно. Саме тому, автором зазначеної статті проведено детальний аналіз умов та факторів, що впливають на якість функціонування системи логістичного забезпечення. В ході дослідження були детально розглянуті системи логістичного забезпечення Збройних Сил Сполучених штатів Америки, Збройних Сил Російської Федерації, Збройних Сил Федеративної республіки Німеччини, Збройних Сил Туреччини, Сил оборони Держави Ізраїль, Збройних Сил Франції та Збройних Сил України. В процесі проведеного дослідження автором використані як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження: семантичний – для розвитку сутнісної частини дефініцій категорійного апарату військової логістики; методи економічного аналізу – для оцінювання тенденцій у військовому забезпеченні Збройних Сил України; методи системного аналізу – для оцінювання передумов та інтеграції цілей у процесі формування військової логістичної системи; методи економіко-математичного моделювання – для оптимізації структури та внутрішніх процесів військової логістичної системи. За результатами проведеного аналізу автором було визначені основні недосконалості системи логістичного забезпечення Збройних Сил України та проведено обґрунтування шляхів удосконалення системи логістичного забезпечення Збройних Сил України.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Военно-экономический анализ // под ред. С.Ф. Викулова. М.: Воениздат, 2000. С. 31–34.
2. Наставление комитета начальника штабов JP 4-0.
3. Всестороннее обеспечение (ADP 4-0 Sustainment).
4. Полевой устав ВС США FM4-01.30 (FM 55-10).
5. Шкурко Ю.М. Методический аппарат военно-экономического анализа мероприятий строительства вооруженных сил // Военная наука и оборонная политика. 2003. № 2. С. 14–16.
6. Топоров А.В., Бабенков В.И. Обоснование концептуальных подходов к оценке военно-экономической эффективности системы материально-технического обеспечения группировки войск (сил) // Вопросы оборонной техники. Серия 16: Технические средства противодействия терроризму. 2016. № 9–10 (99–100). С. 110–114.
7. Топоров А.В., Бабенков В.И. Обоснование критериев оценки военно-экономической эффективности процессов материально-технического обеспечения войск (сил) // Известия российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2017. № 1 (96). С. 23–28.
8. Топоров А.В., Бабенков В.И. Методологические основы военно-экономической эффективности интегрированной системы материально-технического обеспечения // Известия российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2017. № 4 (99). С. 13–22.
9. Топоров А.В., Коновалов В.Б., Бабенков А.В. Обоснование военно-экономической эффективности процесса доставки материальных средств группировке войск (сил) // Известия российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2017. № 2 (97). С. 48–51.
10. Бабенков В.И., Башкиров Д.С. Перспективные исследования военно-экономической эффективности материальнотехнического обеспечения войск // Актуальные проблемы развития современной науки и образования: сборник международной научно-практической конференции. 2017. С. 112–113.
11. Бабенков А.В. Методологические подходы к военно-экономическому обоснованию и оценке параметров логистических процессов в системе материально-технического обеспечения войск // Известия российской академии ракетных и артиллерийских наук. 2016. № 1 (91). С. 25–31.
12. Гурьянов А.В., Бабенков В.И. Концептуальные подходы адаптивного управления военно-промышленной безопасностью цепей поставок компонентов оборонно-промышленного комплекса // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: сб. научн. тр. по материалам международной научно-практической конференции. 2017. С. 94–96.
13. Гурьянов А.В., Бабенков В.И. Военно-промышленная безопасность цепей поставок компонентов обороннопромышленного комплекса // Электронный научный журнал. 2017. № 7 (22). С. 72–75.
14. Калинин А.Н., Козин М.Н. Обоснование параметров оценки эффективности логистической системы обеспечения частной военной компании // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и Право. 2015. № 11–12. С. 29–33.
15. Лавринов Г.А, Козин М.Н. управление рисками в системе государственного оборонного заказа: Монография. Саратов изд-во Наука., 2010. 255 с.
16. Кивлюк В. С. Погляди на формування та функціонування системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України / В. С. Кивлюк // Наука і оборона. — 2006. — № 2. — с. 22—27.
17. Григорьев Ю. П. Методологические основы совершенствования системы матеріального обеспечения войск в условиях переходных процес сов (логистический подход) : [науч. изд.] / Ю. П. Григорьев. — Спб. , 2009. — 70 с.
18. Онофрійчук П. В. Нові підходи до обґрунтування рішень у сфері ресурсного та організаційного забезпечення Збройних Сил / П. В. Онофрійчук // Проблеми Науки . — 2008. — №4. — с. 20—26.
19. Кивлюк В.С. Погляди на формування та функціонування системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України / В.С. Кивлюк // Наука і оборона. – 2006.– № 2.– с. 22-27.
20. Романченко І.С. Погляди на розвиток системи матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил України / І.С. Романченко, В.О. Шуєнкін // Наука і оборона – 2007.– № 4.– с. 22-27.
21. Гороховський Є. Тил Збройних Сил України: надійність в ім’я боєздатності / Є. Гороховський // Військо України. – 2011.– № 1.– с. 26-29.
22. Харченко В.П. Загальні напрямки розвитку МТЗ / В.П. Харченко // Збірник наукових праць ЦНДІ ЗС України. – 2001. – № 1 (14). – с. 94-99.
23. Задерієнко С.І. Тенденції та перспективи розвитку тилового забезпечення Збройних Сил України [Електронний ресурс] / С.І. Задерієнко. – Режим доступу: http://tyl.at.ua/news/2011-11-13.
24. Шульман А. Военная логистика израильской армии [електронний ресурс] / А. Шульман // Военно-промышленный курьер. – 2008. – № 6 (222). – Режим доступу: http://vpk-news.ru/articles/3846.
25. Сербіненко Б.А. Материально-техническое обеспечение как основа военной логистики [Електронний ресурс] / Б.А. Сербіненко. Режим доступу: http://logisticstime.com/news/materialno-texnicheskoe-obespechenie-kak-klyuchevoezveno-voennoj-logistiki.
26. Сумец А.М. Логистика в вооруженных силах НАТО и Бундесвера [Електронний ресурс]/ А.М. Сумец. Режим доступу: http://logisticstime.com/ news/logistika-v-vooruzhennyx-silax-nato-i-bundesvera.
Опубліковано
2019-06-21
Як цитувати
Nakonechnyi O. Аналіз умов та факторів, що впливають на ефективність функціонування системи логістики сил оборони держави / O. Nakonechnyi // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 3 (55). – С. 48-57. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.3.048.
Розділ
Управління в складних системах