МОБІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС

  • M. Demydenko
Ключові слова: мобільний навчальний комплекс, DLNA, RTSP, навчальний процес

Анотація

Забезпечення якісного проведення всіх видів навчальних занять для студентів інженерних спеціальностей (особливо ІТ) вимагає серйозних капіталовкладень (проектор, мережа, комп'ютерна техніка, і т.п.). Крім того частина студентів може використовувати гаджети під час занять не за призначенням. Отже, актуальним є завдання залучення обчислювальних потужностей мобільних пристроїв у навчальному процесі. Мета: реалізувати мобільний навчальний комплекс з використання пристроїв слухачів, розробити методику його використання. Задачі: підібрати ефективне комунікаційне обладнання, серверне та клієнтське програмне забезпечення. Сформулювати вимоги та розробити відсутнє програмне забезпечення. Розробити методику використання технології для різних типів навчальних занять. Провести апробацію, з метою визначення оптимальної конфігурації обладнання та максимальної кількості слухачів, задіяних в мобільному навчальному комплексі. Для реалізації концепції мобільного навчального комплексу необхідно: 1.Створити автономну локальну мережу. 2. Знайти або реалізувати програмні засоби візуалізації навчального контенту.3. Знайти або реалізувати засоби для проведення практичних і лабораторних занять. 4.Знайти або реалізувати засоби для контролю знань. 5. Усі зазначені засоби повинні бути незалежними від електричної мережі. Висновки: в роботі запропонована технологія та методика використання мобільних пристроїв в навчальному процесі. Обґрунтований вибір обладнання, протоколів, програмного забезпечення. Визначені оптимальні технічні характеристики серверних та клієнтських пристроїв для різних типів навчальних занять. Спроектовано та розроблено програмне забезпечення для тестового контролю знань для ОС Android. Проведено апробацію на прикладі дисциплін спеціальності «Комп’ютерні науки» пов’язаних з програмуванням. За результатами апробації визначена оптимальна кількість слухачів мобільного навчального комплексу.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Кулеш С. Gartner: мировой рынок смартфонов вернулся к росту, в первом квартале было продано 384 млн смартфонов. – 2018. – Режим доступу https://itc.ua/news.
2. Демиденко М. І. Использование мобильных устройств в учебном процессе // Збірник праць 66 наук. конф. професорів, викладачів наукових працівників, аспірантів та студентів ПНТУ ім. Ю.Кондратюка. – 2014. – Т. 3. – С. 48-49.
3. Бугайчук К. Л. Мобільне навчання: сутність і моделі впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів МВС України / К.Л Бугайчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – №1(27).
4. Наливайко О. О. Визначення суті поняття «мобільного навчання» / О. О Наливайко, Чорноус Н. А. // Наукові записки кафедри педагогіки. – Xарків, 2017. – Вип. 40.
5. Демиденко М.И. Концепция мобильного учебного комплекса / М.И. Демиденко, А.В. Корниенко // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017: тези доп. 12-ої міжнар. НТК. – Чернигів : ЧНТУ, 2017. – С. 66-70.
Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Demydenko M. Мобільний навчальний комплекс / M. Demydenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (53). – С. 112-115. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.1.112.
Розділ
Інформаційні технології