ДІАГНОСТИЧНА МОДЕЛЬ ВИХІДНОГО ТРАНСЛЯТОРА НАПІВПРОВІДНИКОВОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СХЕМИ

  • V. Kuzavkov
  • Yе. Redziuk
Ключові слова: діагностична модель, інтегральна схема, вдосконалений індукційний метод, радіоелектронне озброєння

Анотація

Представлено нову діагностичну модель базового логічного елементу (вихідного транслятора напівпровідникової інтегральної мікросхеми) для вдосконаленого індукційного методу діагностування. Процес визначення технічного стану сучасного радіоелектронного озброєння пов'язаний з реєстрацією та обробкою діагностичних параметрів. Основу цифрової схемотехніки становлять логічні інтегральні мікросхеми, особливості будови яких дозволили отримати математичні вирази для розрахунку значень діагностичного параметру визначення технічного стану як окремих компонентів цифрової електроніки так і цілком зразка радіоелектронного озброєння. Нова діагностична модель відображує зв'язок струму через вихідний транслятор логічної інтегральної мікросхеми з фізико-хімічними процесами, які відбуваються в напівпровідникових структурах радіоелектронних компонентів під час експлуатації (старіння).

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Лєнков С.В., Карпенко О.В., Шкуліпа П.А. Діагностична модель радіо компонента для електромагнітного методу діагностування у складі радіоелектронного пристрою // Науково-практичний журнал «Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони». – Київ, 2011. - №3(12). – С.31 – 33.
2. Жердєв М.К., Шкуліпа П.А. Побудова діагностичної моделі транзистора в активному режимі роботи для енергодинамічного методу діагностування // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. - Харків, – 2012. – Вип. 4(33). – С.122 – 124.
3. Вишнівський В. В. Безконтактний індукційний метод діагностування радіоелектронних блоків / В. В. Вишнівський, М. К. Жердєв, Б. П. Креденцер , В. В. Кузавков, Є. В. Редзюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. № 43. – С. 17-23.
4. Кузавков В.В. Діагностична модель р-n (n-р) переходу в динамічному режимі для безконтактного індукційного методу діагностування. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2014. – Вип. №45. – 206 с
5. Zherdev M. Ways and methods of efficiency increasing of the independent automated test systems of radio-electronic devices / M. Zherdev, B. Kredentser, V. Kuzavkov // Electronics and Сontrol Systems. – 2014. – National Aviation University. – № 4(42). – C. 150–154.
6. Жердев М. К. Побудова функціональних перевірних тестів для безконтактного індукційного методу діагностування. / М. К. Жердев, В. В. Кузавков // Системи озброєння та військова техніка: Науковий журнал. – Х.: Харківський університет повітряних сил ім. Івана Кожедуба, 2014. – № 4 (40). – С. 73-76
7. Жердєв, М.К. Узагальнення результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів / М.К. Жердєв, В.В, Кузавков, І.В. Пампуха / збірник наук. праць ВІКНУ ім. Т. Шевченка. Київ, 2015. — № 49. — С. 40-47.
8. Жердєв, М.К. Перевірка адекватності аналітичної моделі радіоелектронного компоненту /М.К. Жердєв, В.В. Кузавков / науковий журнал Інформаційна безпека Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля. Луганськ, 2014. — № 3 (15). — С. 76-81.
9. Судакова, Р.С. Надежность и эффективность в технике. Экспериментальная отработка и испытания / Р.С. Судакова, О.И. Тескина. – М.: Машиностроение, 2011. — Т.6. — 408 с.
10. Горлов М.И. Геронтология кремниевых интегральных схем / Горлов М.И.,Емельянов В.А., Строганов А.В. – М: Наука, 2004. – 300
Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Kuzavkov V. Діагностична модель вихідного транслятора напівпровідникової інтегральної схеми / V. Kuzavkov, RedziukYе. // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (53). – С. 77-80. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.1.077.
Розділ
Управління в складних системах