ВИКОРИСТАННЯ ЧАСОВИХ БУЛЕВИХ ФУНКЦІЙ ДЛЯ ПОБУДОВИ УДОСКОНАЛЕНИХ ПРИСТРОЇВ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ, АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ДІАГНОСТИКИ ОБЛАДНАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

  • B. Kononov
  • Yu. Musairova
  • A. Matviienko
Ключові слова: часові бульові функції, часові оператори затримки, пристрої релейного захисту, автоматики та технічної діагностики

Анотація

Пропонується при створенні нових та модернізації існуючих систем електропостачання комплексів озброєння і військової техніки розробляти пристрої релейного захисту, автоматики та технічної діагностики основного обладнання цих систем використовувати безконтактні електричні апарати, проектування та розробка яких здійснюється з використанням математичного апарата алгебри логіки, в якому пропонується брати за основу часові бульові функції. Дається визначення часових бульових функцій та часових операторів. Наводяться основні часові бульові функції і приклади реалізації часових бульових функцій і операторів затримки. Розглядається приклад розробки логічної частини релейного захисту системи гарантованого живлення, в якій накопичувачем енергії є інерційний маховик, а перетворювачем енергії є синхронна електрична машина, яка в залежності від стану зовнішнього вводу працює в режимі синхронного електричного двигуна, або в режимі синхронного генератора. Наводиться схема логічної частини пристрою релейного захисту цієї системи.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Гаврилов М.А. Анализ релейно-контактных схем.–М.:Электричество. –1947, № 4, C. 5–13.
2. Гаврилов М.А. Теория релейно-контактных схем.–М.:Изд-во АН СССР,1950. – 331 с.
3. Глушков В.М.Синтез цифровых автоматов. Физматизд, 1962. – 476с.
4. Гаврилов М.А., Девятков В.В., Пупырев Е.И. Логическое проэктирование дискретных автоматов. –М.:Наука, 1977.– 352с.
5. Кононов Б.Т., Самойленко Б.Т., Кононов В.Б.Релейний захист та автоматика в системах електропостачання військових об’єктів. Підручник. МОУ. –Харків:ХУПС.2007. –384 с.
6. Дискретные устройства автоматизированных систем управления./ Под ред. Г. И. Тимолькина, В. С. Харченко. Учебник. – МО СССР.1990. – 445 с.
7. Беркович М.А., Семенов В.А. Основы автоматики энергосистем. – М.: Энергия. 1968. –432 с.
8. Теоретические основы построения логической части релейной защиты и автоматики энергосистем. Под ред. В.Е. Полякова. – М.:Энергия.1979. –240 с.
9. Электрические системы: Автоматизированные системы управления режимами энергосистем. Учебник для вузов/ В.А. Богданов, В.А. Веников, Я.Н. Лугинский, Г.А. Черня; Под ред. В. А. Веникова. ˗М.: Высш. школа, 1979. – 447 с.
10. Электрические системы. Электрические расчеты, программирование и оптимизация режимов. Под ред. В.А. Веникова. Учебн. пособие для электроэнерг. вузов. М.,”Высш. школа”, 1973. – 320 с., ил.
11. Электрические системы. Кибернетика электрических систем. Под ред. В.А. Веникова. Учебн. пособие для электроенерг. вузов. М.,”Высш. школа”, 1974. – 328 с., ил.
12. Коваленко А.А. Сучасний стан та тенденції розвитку комп'ютерних систем об'єктів критичного застосування / А.А. Коваленко, Г.А. Кучук // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава . ПНТУ, 2018. – Вип. 1(47). – С. 110-113.
13. Kuchuk G., Kovalenko A., Kharchenko V., Shamraev A., "Resource-oriented approaches to implementation of traffic control technologies in safety-critical I&C systems" in book: Green IT Engineering: Components Network and Systems Implementation, Springer International Publishing, vol. 105, pp. 313-338, 2017.
14. Amin Salih Mohammed (2018), “modification of load balancing method in networks with wimax technology”, Qalaai Zanist Journal, Vol. 3, No. 2, pp. 791-802.
15. Элементы автоматических устройств: Учебник для вузов/ В.Л Фабрикант, В.П. Глухов, Л.Б. Паперно, В.Я. Путниньш. –М.: Высш. школа, 1981. – 400 с.
Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Kononov B. Використання часових булевих функцій для побудови удосконалених пристроїв релейного захисту, автоматичного управління і діагностики обладнання систем електропостачання / B. Kononov, Yu. Musairova, A. Matviienko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (53). – С. 65-69. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.1.065.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)