ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ НАЗЕМНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ МОДЕЛЕЙ ЦИФРОВИХ КАРТ

  • D. Kotchkar
Ключові слова: моніторинг, лісові пожежі, відео, сенсорні мережі, покриття, проектування

Анотація

Завдання проектування наземних систем моніторингу лісових пожеж в даний час є досить складною і вимагає створення спеціальної інформаційної технології. Метою даної роботи є розробка інформаційної технології для проектування наземних систем моніторингу з урахуванням існуючої інфраструктури обладнання, особливостей лісових масивів і природних обмежень. Результати. Розроблено інформаційну технологію проектування систем наземного моніторингу для прогнозирования і раннього виявлення лісових пожеж на основі бездротових сенсорних мереж і відеоспостереження. Технологія базується на основі цифрових карт і методах покриття лісових об'єктів з урахуванням точок розміщення датчиків і зон відеоспостереження. Пропонуються евристичні процедури оцифровки картографічного матеріалу та просторового покриття лісових полігонів. Розроблено інструментальні засоби проектування і експлуатації наземних систем моніторингу. Висновок. Інтегровані НСМ, що базуються на відео і сенсорних технологіях доцільно використовувати для прогнозування, контролю та підтримки прийняття рішень з виявлення та гасіння пожеж у відносно невеликих лісових масивах зі складною географічної конфігурацією. За даними компанії «Лесінформ» наземна система моніторингу була розроблена і успішно впроваджена в Свеський лісгоспі Сумської області.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Kharchenko V.S., Kotchkar D. A., Bogomolov V. V., Orehov A.A. Monitoring network-based infrastructure for forest fire detection // Modelling, Monitoring and Management of Forest Fires III, New Forest, UK: WIT Press. – 2012. – Vol 158. - p. 91-99
2. Д.В. Ершов. Российская система мониторинга лесных пожаров / Д.В. Ершов, Г.Н. Коровин, П.П. Шуляк, Н.Б. Дворкина, К.А. Ковганко, П.В. Петров, Е.А. Лупян, А.А. Мазуров, А.А. Прошин, Е.В. Флитман, С.А. Барталев, С.А. Тащилин, Н.А. Абушенко, А.И. Беляев, Л.А. Рыбникова //ARCNEWS. – 2004. – №4 (31) стр.21-23.
3. Новая система пожарного мониторинга – [Электронный ресурс]– Режим просмотра: http://inform.nstu.ru/print.php?id=564
4. Псковская область запускает пилотный проект по созданию региональной системы мониторинга за лесными пожарами - [Электронный ресурс]– Режим просмотра: http://www.wood.ru/ru/lonewsid-18998.html/01.11.2009.
5. Automatic Early Warning System for Forest Fires // FireWatch – [Электронныйресурс]–Режимпросмотра: http://www.fire-watch.de/cms.
6. Amin Salih Mohammed (2018), “modification of load balancing method in networks with wimax technology”, Qalaai Zanist Journal, Vol. 3, No. 2, pp. 791-802.
7. Коваленко А.А. Сучасний стан та тенденції розвитку комп'ютерних систем об'єктів критичного застосування / А.А. Коваленко, Г.А. Кучук // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава . ПНТУ, 2018. – Вип. 1(47). – С. 110-113.
8. Nandhini A., Saravana Balaji B., "Energy-Efficient PSO and Latency Based Group Discovery Algorithm in Cloud Scheduling", International Journal of Information Technology and Computer Science(IJITCS), vol.6, no.10, pp.48-55, 2014. DOI: http://doi.org/10.5815/ijitcs.2014.10.07
9. Kharchenko V., Orekhov A.,Medintsev S., Kotchkar D., Bogomolov V.Ground video-monitoring systems for early detection of forest fires// Journal of information, control and management systems Faculty of Management Science and Informatics University of Zilina. – 2010. – Vol. 8. – № 2. – P.111–120.
10. Hefeeda M., Bagheri M. Forest fire modeling and early detection using wireless sensor networks// Ad Hoc & Sensor Wireless Networks. – 2009. – Vol. 7. – P.169-224.
11. Pripuzic K., Belani H., Vukovic M. Early forest fire detection with sensor networks: sliding window skylines approach // Proceedings 12th International Conference, KES 2008 Zagreb. – 2008. – Part 1. – P. 725-732.
12. Hsu-Yaung Kung, Jing-Shiuan Hua, Chaur-Tzuhn Chen Drought forecast model and framework using wireless sensor networks // Journal of Information Science and Engineering – 2006. – № 22. – P. 751-769.
13. Мединцев С.Ю. Системы мониторинга лесных ресурсов:состояние и пути развития / Мединцев Мединцев С.Ю. Системы мониторинга лесных ресурсов:состояние и пути развития / Мединцев С.Ю., Орехов А.А., Кочкарь Д.А. // Международная научно-техническая конференция "Гарантоспособные (надежные и безопасные) системы, сервисы и технологии DeSSerT-2009", Харьков, Украина - Радиоэлектронные и компьютерные системы. – N6, 2009, с. 70-74.
14. KershnerR. The number of circles covering a set // Amer. J. Mathematics.- 1939. - Vol. 61, N 3. - p. 665–671.
15. Saravana Balaji B., Amin Salih Mohammed, Chiai Al-Atroshi, “Adaptability of SOA in IoT Services – An Empirical Survey”, International Journal of Computer Applications, vol. 182 (31), pp. 25-28, 2018, DOI: http://doi.org/10.5120/ijca2018918249
16. ZhangH.,Hou J.C. Maintaining sensing coverage and connectivity in large sensor networks // Ad Hoc & Sensor Wireless Networks. - 2005. - Vol. 1, N 1-2. - .p. 89–124.
Опубліковано
2019-02-05
Як цитувати
Kotchkar D. Інформаційна технологія створення наземних систем моніторингу лісових пожеж з використанням моделей цифрових карт / D. Kotchkar // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 1 (53). – С. 22-26. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.1.022.