ПОБУДОВА ДВОХРОЗРЯДНИХ ДВОХОПЕРАНДНИХ ОПЕРАЦІЙ СТРОГОГО СТІЙКОГО КРИПТОГРАФІЧНОГО КОДУВАННЯ

  • V. Rudnitsky
  • N. Lada
  • I. Fedotova-Piven
  • M. Pustovit
  • O. Nesterenko
Ключові слова: криптографічне кодування, криптоперетворення, додавання за модулем два, перестановки, надійність шифрування, строге стійке криптографічне кодування, синтез операцій

Анотація

Метою роботи є розробка моделей двохрозрядних двохоперандних операцій строгого стійкого криптографічного перетворення придатних для практичного застосування в потокових і блокових шифрах. Результати. Основний критерій строгого стійкого кодування полягає в досягненні максимальної невизначеності результатів шифрування при мінімальних затратах. Проте, донооперандні операції, незважаючи на те, що вони відповідають критерію строгого стійкого кодування, не мають широкого застосування в криптографічних алгоритмах. Це зумовлено тим, що вони є однооперандними. Для практичного застосування даних результатів доцільно їх адаптувати до обробки двох операндів. У статті побудувана модель операції криптографічного додавання яка забезпечила двохвохрозрядне двохоперандне строге стійке криптографічне кодування: Отримана в статті операція забезпечує реалізацію строгого стійкого крипто-графічного кодування при її застосуванні в потокових шифрах. Основною перевагою синтезованої операції над моделлю строгого стійкого криптографічного кодування є простота її реалізації як на апаратному так і програмному рівні. Застосовуючи інші поєднання однооперанних операцій строгого стійкого криптографічного перетворення можна отримувати інші аналогічні двохоперандні операції. Висновки. На основі дослідження і поєднання однооперандних операцій строгого стійкого криптографічного кодування синтезовано двохрозрядну двохоперандну операцію строгого стійкого криптографічного перетворення, придатну для практичного застосування в потокових і блокових шифрах як на апаратному так і програмному рівні. Запропонований в роботі підхід дозволяє розширити, за рахунок синтезу нових моделей операцій строгого стійкого перетворення, інструментальні засоби побудови крипто примітивів нового покоління.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Горбенко І.Д., Горбенко Ю.І. Прикладна криптология: Теорія. Практика. Застосування: Монографія. Вид.2-ге, перероб. і доп. – Харків: Видавництво «Форт», 2012. – 880 с.
2. Криптографічне кодування: обробка та захист інформації: колективна монографія / під ред. В.М.Рудницького. — Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. – 139 с.
3. Lada N.V. Застосування операцій криптографічного додавання за модулем два з точністю до перестановки в потокових шифрах / N.V. Lada, S.H. Kozlovska // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Вип. 1 (47). – С. 127-130.
4. Криптографічне кодування: синтез операцій потокового шифрування з точністю до перестановки: монографія / В.М.Рудницький, Н.В. Лада, В.Г. Бабенко. - Харків: ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. – 184 с.
5. Бабенко В. Г., Лада Н. В. Синтез і аналіз операцій криптографічного додавання за модулем два. Системи обробки інформації: зб. наук. пр. Харків: ХУПС ім. І. Кожедуба, 2014. Вип. 2 (118). С. 116–118.
6. Рудницький В.М. Метод синтезу операцій криптографічного перетворення за критерієм строгого стійкого кодування / В.М. Рудницький, Л.А. Шувалова, О.Б. Нестеренко // “Вісник ЧДТУ”. - Черкаси, 2017. – Вип. 1. – С.5-10.
7. Бабенко В. Г. Застосування операцій криптографічного перетворення для синтезу криптоалгоритмів. Сучасна спеціальна техніка. 2014. № 3 (38). С. 49–55.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Rudnitsky V. Побудова двохрозрядних двохоперандних операцій строгого стійкого криптографічного кодування / V. Rudnitsky, N. Lada, I. Fedotova-Piven, M. Pustovit, O. Nesterenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 6 (52). – С. 113-115. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.6.113.
Розділ
Інформаційні технології