КОМПЛЕКСНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗБИТКІВ ВНАСЛІДОК НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ДЕРЖАВІ

  • H. Ivanets
  • I. Tolkunov
Ключові слова: надзвичайна ситуація, моніторинг, збитки від надзвичайних ситуацій, індивідуальний ризик, комбінований метод прогнозу, комплексна модель

Анотація

Стаття присвячена вирішенню проблеми прогнозування можливих збитків нанесених державі внаслідок надзвичайних ситуацій. В більшості випадків для прогнозування збитків застосовують методи регресійного аналізу, факторного аналізу та статистико-ймовірнісні методи, які орієнтовані в основному на прогнозування окремих видів надзвичайних ситуацій та наслідків від них. Можливості комплексного вирішення задачі всебічного прогнозування не тільки можливості виникнення надзвичайних ситуацій в цілому, але й можливих збитків внаслідок них на основі фактографічної інформації про надзвичайні ситуації за деякий період моніторингу досліджені недостатньо. Все це дозволяє стверджувати, що доцільним є створення комбінованого методу прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій, що визначає проблему та актуальність дослідження. Корисність і доцільність застосування даного методу обумовлена тим, що комбінований метод об’єднує метод регресійного аналізу, метод факторного аналізу та ймовірнісно-статистичний метод прогнозу. Це дозволяє компенсувати недоліки одних за допомогою інших, що призведе до підвищення точності прогнозування. Метою статті є розробка комбінованого методу та комплексної моделі прогнозування збитків внаслідок надзвичайних ситуацій в державі. Результати досліджень. На основі комбінованого методу розроблена комплексна модель прогнозування збитків внаслідок надзвичайних ситуацій, яка дозволяє здійснювати прогноз збитків в цілому по державі та показників індивідуального ризику в регіонах країни на основі актографічної інформації про надзвичайні ситуації за деякий період моніторингу. В результаті експериментальних досліджень встановлено, що запропонована модель дозволяє комплексно вирішувати задачі прогнозування збитків внаслідок надзвичайних ситуацій різного характеру, загальних можливих збитків та показників індивідуального ризику в регіонах держави з середньою відносною похибкою прогнозу не більше десяти відсотків. Висновки та область астосування результатів дослідження. Запропонована комплексна модель дозволяє здійснювати прогнозування можливих завданих збитків та індивідуальних ризиків загинути внаслідок надзвичайних ситуацій як в державі в цілому, так і її регіонах, з метою адекватного реагування сил цивільного захисту та відпрацювання заходів щодо недопущення процесу виникнення надзвичайних ситуацій, можливої ліквідації їх наслідків з найбільшою ефективністю і найменшими втратами.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Іванець Г.В. Аналіз стану техногенної, природної та соціальної небезпеки адміністративно-територіальних одиниць України на основі даних моніторингу. / Збірник наукових праць ХУПС. –Х. ХУПС, 2016. – Вип. 3 (48). – С.142-145.
2. Nivolianitou Z., Synodinou B. A Towards emergency management of natural disasters and critical accidents: The Greek experience // Journal of Environmental Management. 2011. Vol. 92. Issue 10. P.2657-2665. doi:https//doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.06.003.
3. Голован, Ю. В., Козырь Т. В. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организационно-методический комплекс. / Издательство «Проспект», Дальневосточный государственный технический университет, 2015. 219 с.
4. Neisser F., Runkel S. The future is now! Extrapolated riskscapes, anticipatory action and the management of potential emergencies // Geoforum, 2017. Vol. 82. P. 170-179. doi: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.04.008.
5. Новоселов С. В., Панихидников С. А. Проблемы прогнозирования количества чрезвычайных ситуаций статистическими методами. // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2017. №10. С.60-71.
6. Kryanev A., Ivanov V., Romanova A., Sevastianov L., Udumyan D. Extrapolation of Functions of Many Variables by Means of Metric Analysis // EPJ Web of Conferences. 2018. Vol. 173:03014. doi: https://doi.org/10.1051/epjconf/201817303014.
7. Migalenko K., Nuianzin V., Zemlianskyi A., Dominik A., Pozdieiev S. Development of the technique for restricting the propagation of fire in natural peat ecosystems. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 1, Issue 10(90). P.31-37. doi:https://doi.org//10.15587/1729–4061.2018.121727.
8. Tsurikov A.N. Application of artificial neural network for identification of stability of botton layer of anmosphere // Applied and Fundamental Studies: Proc. of the 2nd Int. Acad. Conf. March 8-10, 2013. – St. Louis, Missouri, USA, 2013. – P. 226-231.
9. Aygul Gabdulkhakova, Birgstta Konig-Ries, Dmitry Rizvanov. Rational Resource Allocation in Mass Casualty Incidents – Adaptivity and Efficiency. Proceedings of the 9th International ISCRAM Conference – Vancouver Canada, April 2012.
10. Deng, S.C., Wu, Q., Shi, B., et al. (2014) Prediction of Resource for Responding Waterway Transportation Emergency Based on Case-Based Reasoning. China Safety Science Journal, 24, P.79-84.
11. Баскин Ю.Г., Горбунов А.А., Савельев Ю.С. Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера // Проблемы управления рисками в техносфере. СПб.: СПб УГПС МЧС России, 2014. № 3.
12. Горбунов С.В., Макиев Ю.Д., Малышев В.П. Анализ технологий прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. – ISSN 2224-8617. Том 1, 2011, №1(1).
13. Іванець Г.В. Алгоритм прогнозування надзвичайних ситуацій природного характеру в цілому, за видами та рівнями, можливих завданих збитків внаслідок них / Системи обробки інформації. – Х.: ХУПС, 2016. Вип. 8(145). - С.175-179.
14. Іванець Г.В. Алгоритм прогнозування загальних завданих збитків внаслідок надзвичайних ситуацій, необхідних матеріально-технічних ресурсів та особового складу для ліквідації чи запобігання їм / Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України: науково-технічний журнал. – Х.: ХНУПС, 2017. Вип. 1(26). – С.140-145.
15. Горєлишев С.А. Комплексна модель передбачення процесу виникнення надзвичайних ситуацій в цілому по державі та її регіонах / С.А. Горєлишев, Г.В. Іванець, М.Г. Іванець // Збірник наукових праць НАДПСУ – Хмельницький.: НАДПСУ, 2018. – Вип. 1(75). – С.320-331.
16. Gregory Ivanec, Stanislav Gorelyshev, Mykhajlo Ivanec. Risk of emergency situations of technogenic natural nature in the territory of Ukraine // Scientific magazine of The Open Diplomacy Association. 2017. Vol. 42. Issue 2. P.180-193.
17. Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні у 2013 році / УНДІ ЦЗ ДСНС України. Київ, 2014. 542 с.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Ivanets H. Комплексна модель прогнозування збитків внаслідок надзвичайних ситуацій в державі / H. Ivanets, I. Tolkunov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 6 (52). – С. 68-73. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.6.068.
Розділ
Математичні моделі та методи

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)