ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ГРАФОВИХ СТРУКТУР

  • D. Shynhalov
Ключові слова: аналіз соціальних мереж, візуалізація графів, соціальний граф, соціальні мережі, програмні засоби

Анотація

Предметом вивчення у статті є процес аналізу та візуалізації соціальних графових структур. Метою є дослідження програмних засобів для аналізу та візуалізації соціальних графових структур. Завдання: дослідити сучасні платформи для побудови соціальних графів та їх статистичного аналізу, порівняти їх переваги та недоліки, дослідити придатність платформ для застосування до великих наборів даних та доцільність їх використання для аналізу соціальних мереж. Отримані такі результати: Досліджено найбільш популярні на ринку платформи для візуалізації графових структур. Здійснено порівняльний аналіз цих платформ з точки зору наявності вільної ліцензії на використання, їх мультиплатформенності та багатоформатності, а також можливості застосування до великих соціальних мереж, та оцінки впливовості агентів, наявності відкритого програмного коду. Висновки. Основними перевагами більшості програмних засобів є підтримка багатьох форматів, багато можливостей для математичного та статистичного аналізу та умовно вільна або вільна ліцензія. Серед недоліків слід відмітити, що не усі платформи призначені для роботи в умовах великих динамічних об’ємів даних отриманих з соціальних мереж, також , нажаль, в усіх програмних засобах зовсім відсутня можливість оцінки впливовості агентів соціальних відносин. Для вирішення даної проблеми необхідне створення програмного забезпечення, яке би аналізувало інформаційні потоки та визначало ступінь впливу поширюваної інформації, а також рівень взаємного впливу між агентами соціальних спільнот.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Thelwall M. Big Data and Social Web Research Methods / M. Thelwall. – Wolverhampton: University of Wolverhampton, 2014. – 142 с.
2. Skold M. Social Network Visualization : дис. канд. наук з соц. комун. / Skold M. – Stockholm, 2008. – 61 с.
3. Hanneman R. Introduction to Social Network Methods / R.A. Hanneman. – Riverside: University of California, 2005. – 149 с.
4. Ferrara E. Mining and Analysis of Online Social Networks. : дис. докт. фіз.-мат. наук / Ferrara Emilio – Messina, 2012. – 176 с.
5. Suerdem A. Introduction to Social Network Analysis with UCINET / Ahmet K. Suerdem. – London: London School of Economics. – 31 с.
6. Batagelj V. Pajek Program for Analysis and Visualization of Large Networks / V. Batagelj, A. Mrvar. – Ljubljana: PdfLaTex, 2011. – 98 с.
7. Carley K. ORA: A Toolkit for Dynamic Network Analysis and Visualization / Kathleen M. Carley. – Pittsburgh: Carnegie Mellon University, 2014. – 13 с.
8. A statnet Tutorial / [S. Goodreau, M. Handcock, D. Hunter та ін.] // Journal of Statistical Software / [S. Goodreau, M. Handcock, D. Hunter та ін.]., 2008. – (Volume 24, Issue 9). – С. 1–26.
9. Wild F. Learning Analytics in R with SNA, LSA, and MPIA / F. Wild. – Oxford: Springer, 2016. – 275 с.
10. Vavruska M. MVE - 2 Visualization library / M. Vavruska, M. Frank., 2005. – 15 с
11. Huisman, M., Van Duijn, M.: Software for statistical analysis of social networks/ Van Dijkum C., Blasius, J. Kleijer H., Van Hilten B. - The Sixth International Conference on Logic and Methodology, Amsterdam, The Netherlands ,2004. - 21 c.
12. Liebowitz J. Linking social network analysis with the analytic hierarchy process for knowledge mapping in organizations / Jay Liebowitz // Journal of knowledge managemen / Jay Liebowitz. – Maryland: Emerald Group Publishing Limited, 2005. – С. 76–86.
13. Hansen D. Analyzing Social Media Networks: Learning by Doing with NodeXL / D. Hansen, B. Shneiderman, M. Smith. – Maryland, 2009. – 47 с.
14. Aigner M. Analysis of social networks with focus on ram exchange in four communities in the Ethiopian highland / Marina Aigner. – Wien: University for Natural Resources and Life Sciences, 2012. – 91 с.
15. Stamelos I. Social Networks Visualizer.Software Requirements Specification Version 1.0 / Ioannis Stamelos. – Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki, 2012. – 38 с.
Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Shynhalov D. Дослідження програмних засобів для аналізу та візуалізації соціальних графових структур / D. Shynhalov // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 5 (51). – С. 128-131. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.5.128.
Розділ
Інформаційні технології