МЕТОД АНАЛІЗУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ В СППР АСУ

  • O. Nesmiian
  • M. Pavlenko
Ключові слова: СППР, АСУ, речення, словоформа, лексема, синтаксична група, семантичний зв'язок

Анотація

Предмет: У статті розглянуті питання семантичного та синтаксичного аналізу текстів, процесів декомпозиції речення на складові, побудови синтаксичної структури речення; семантичної інтерпретації фрагментів речення природної мови у фрагменти М-мови; композиції фрагментів М-мови в структуру реферату, що описує проблемне середовище. Мета: розробка методу аналізу та обробки інформації в СППР АСУ. Завдання: Провести аналіз досліджень останніх років пов'язаних з вирішенням проблеми аналізу змісту мовних структур з погляду на створення систем діалогу з програмним забезпеченням, зроблено висновки щодо доцільності напрямку досліджень. Виконати детальний опис етапів виконання семантичного та синтаксичного аналізу з описом вхідних, проміжних та вихідних даних. Визначити рекомендації щодо варіативності вхідних даних в залежності від структури речень предметної області (тексту викладеного природною мовою). Запропонувати правила формування предикатів для різних частин української мови. Визначити типовий набір службових слів для наповнення еталонного словника. Обґрунтувати виконання наведених операцій щодо об’єднання в одну обчислювальну структуру, яка виконується за визначеними етапами. Розробити процедури проходження кожного з етапів. Запропонувати правила формування синтаксичних груп з визначених пар лексем. Висновки: Застосування розробленого методу на основі визначених правил до предикатів дозволить виконати вибірку інформативно суттєвої інформації із набору текстової інформації та представити її у вигляді анотації (реферату).

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Андреев А.М. Лингвистический процессор для ИПС / А.М. Андреев, Д.В. Березкин, А.В. Брик // Компьютерная хроника. – 1998. – №11. – С. 79 – 100.
2. Дударь З.В. Семантическая нейронная сеть как формальный язык описания и обработки смысла текстов на естественном языке / З.В. Дударь, Д.Е. Шуклин // Радиоэлектроника и информатика. – 2000. – №3. – С. 72 – 76.
3. Математическая логика и автоматическое доказательство теорем: Пер. с англ. / Под ред. С.Ю. Маслова / Ч. Чечень, Р. Ли. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 360 с.
4. Aho, A. V., Sethi, R. and Ullman, J. D. (1986), “Compilers: principles, techniques, and tools”. Addison Wesley Longman Publishing Co., Inc. Boston, MA, USA.
5. DeRemer, Frank and Penello, Thomas (October 1982). "Efficient Computation of LALR(1) Look-Ahead Sets". Tansactions on Programming Languages and Systems (ACM) 4 (4): 615–649.
6. Kluegl, P., Atzmueller, M. and Puppe, F. (2009), “Meta-level Information Extraction”. KI 2009: Advances in Artificial Intelligence. Vol. 5803, pp. 233–240.
Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Nesmiian O. Метод аналізу та обробки інформації в сппр асу / O. Nesmiian, M. Pavlenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 5 (51). – С. 106-110. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.5.106.
Розділ
Інформаційні технології

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)