ЗОНИ ВИЯВЛЕННЯ РЛС МЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ З ВРАХУВАННЯМ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОБУДОВИ І ВИКОРИСТАННЯ АНТЕННОЇ СИСТЕМИ

  • L. Kornienko
  • V. Karlov
  • A. Artemenko
Ключові слова: зона виявлення, метод відбиттєвої трактовки, пряма і відбита хвилі, електричні параметри земної поверхні, коефіцієнт відбиття, висота підйому приймально-передавальної антени, амплітудна і фазова діаграми, інтерференційний множник, максимальна дальність виявлення

Анотація

Предметом дослідження є методика розрахунку зон виявлення РЛС метрового діапазону, на формування якої істотно впливає Земля. Метою роботи є розробка та аналіз математичної моделі зони виявлення, яка узагальнює відому модель на випадок, коли антена РЛС не має фазового центру або він не збігається з початком обраної системи координат для розрахунку діаграми спрямованості антени. Модель базується на методі відбиттєвої трактовки і враховує особливості побудови антени. Випромінюючі елементи антени у вигляді хвильових каналів розташовані на двох поверхах, що дозволяє підбором висот поверхів і їх збудження сигналами з визначеними амплітудами і початковими фазами зменшити глибину провалів в діаграмі спрямованості в певних кутових секторах.. У таких антенах зазвичай відсутній фазовий центр, тому в математичній моделі зони виявлення враховані не тільки амплітудні, а й фазові характеристики антени. Це дозволило врахувати відмінності фаз полів у напрямках на ціль і точку відображення й уточнити результат інтерференції прямих і відбитих хвиль. Проведено розрахунки зон виявлення, що ілюструють вплив на їх параметри електричних властивостей землі, висот підйому антени і її нахилу відносно горизонту. Математична модель реалізована за допомогою доступного і простого комп'ютерного математичного пакета Mathcad. Комп'ютерна модель дозволяє при змінах конструкції антени або електричних параметрів Землі оперативно оцінювати зони виявлення та можливості їх управління для поліпшення умов виявлення цілей під певними кутами місця.

Завантаження

Дані про завантаження поки що недоступні.

Посилання

1. Основы радиолокации: справочник по радиолокации / Под ред. М. Сколника. Пер. с англ. под общей ред. К.Н. Трофимова. Том1, гл.2: Расчет дальности действия радиолокационной станции/ Л.Блэйк – М. : Сов. радио,1976.– 456 с.
2. Распространение радиоволн: монография / Черный Ф.Б. – М.: Сов.радио,1972. – 464 с.
3. Barton D. Radar systems analysis and modeling/ David K. Barton// – Boston, MA Artech. House 2004. – 545 p.
4. Мобільна радіолокаційна станція П-18. Будова, принцип дії систем та пристроїв: навчальний посібник/ Тхоржевський В.І., Тхоржевський І.В., Вишневський В.В., Гахович С.В. та ін. – К. : ТОВ «Чайка-Всесвіт», 2006. – 162 с.
5. Озброєння підрозділів і частин радіотехнічних військ ППО ПС. Оглядова РЛС П-18Р: навчальний посібник для військ. Частина 1: навчальний матеріал / В.І. Ткаченко, Д.А. Гриб, М.Д. Рисаков, С.А. Макаров, В.І. Василишин, В.Г. Карєв, О.П. Кулик. – Харківський університет Повітряних Сил. – Харків, 2008 – 389с.
6. Корнієнко Л.Г. До визначення поля системи випромінювачів, піднятих над земною поверхнею / Л.Г. Корнієнко //Системи обробки інформації. – 2018.– №4.- С.37-41
7. Вычислительные методы в электродинамике: монография / под ред. Р. Митры, пер. с англ. Под ред.Э.Л. Бурштейна.– М.: Мир, 1977.– 486с.
8. Антенны: учебное пособие/ Шифрин Я.С. – Х.: ВИРТА, 1976. – 408 с.
9. Антенны и устройства СВЧ: учеб. для радиотехнич. спец. вузов / Сазонов Д.М. – М.: Высш.шк.,1988. – 432 с.
10. . Самоучитель Mathcad 11: монография / Кирьянов Д.В. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003.– 560с.
11. Приземные зоны видимости РЛС с учетом влияния сферичности Земли и радиорефракции / Н.А. Арманд, В.А. Андрианов, Б.В. Ракитин и др. – М.: ИРЭ АН СССР, 1977. – 80 с.
12. Климченко В.Й. Особливості розрахунку коефіцієнта використання радіогоризонту в оглядових РЛС метрового діапазону хвиль / В.Й. Климченко, Г.Г. Камалтинов, І.Л. Єфімов // Озброєння та військова техніка. Науково-технічний журнал. – ЦНДІ ОВТ – 2016. − № 4 (12). – С. 27–31.
Опубліковано
2018-10-30
Як цитувати
Kornienko L. Зони виявлення рлс метрового діапазону з врахуванням особливостей побудови і використання антенної системи / L. Kornienko, V. Karlov, A. Artemenko // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2018. – Т. 5 (51). – С. 50-54. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2018.5.050.
Розділ
Управління в складних системах

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)