[1]
О. Марченко, О. Голобородько, і І. Амеліна, Шляхи відновлення плідної науково-технічної діяльності як складової інноваційно-інвестиційного розвитку україни, ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник, вип. 1(72), с. 28-35, Чер 2019.