Bakalo Nadiia Порівняльний аналіз позиціонування брендів у готельно-ресторанному бізнесі полтавського регіону / Nadiia Bakalo, Viktoriia Makhovka, Alla Hliebova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (3(82). – С. 49-54. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2364.