GarashchukОlena Соціальний розвиток та соціальна безпека агломерацій у контексті забезпечення сталого розвитку / GarashchukОlena, Vira Kutsenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2017. – Т. (3(74). – С. 19-26. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.2019.3(74).1756.