Сучасний стан ринку бухгалтерського аутсорсингу в Україні

  • Olena Koba Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0003-1914-3119
  • Darya Koshlyak Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: аутсорсинг, бухгалтерський облік, розвиток, сучасний стан, перспективи

Анотація

Перехід компаній на віддалений режим роботи через пандемію COVID-19 змусив їх частіше залучати аутсорсингові компанії для виконання певних функцій, зокрема, ведення діловодства. Завдяки цьому та численним перевагам аутсорсингу для замовника обсяг аутсорсингових послуг на світовому ринку збільшився. В Україні аутсорсингові відносини також набули популярності, що підтверджується динамікою кількості суб'єктів господарювання у сфері бухгалтерського обліку, обсягом послуг, які вони надають, та їх місцем у світовому рейтингу. Однак, через відсутність необхідних знань, досвіду в цій сфері; фінансові труднощі, частка бухгалтерського аутсорсингу значно нижча за показники розвинених країн світу. В умовах воєнного стану в Україні спостерігається падіння майже всіх показників ділової активності підприємств: кількості замовлень, залучення персоналу, запасів, обсягів виробництва чи надання послуг, але частка суб'єктів господарювання, які повністю або частково зупинили свою діяльність внаслідок війни, поступово зменшується. Український бізнес, шукаючи шляхи виходу з кризи, готовий інвестувати в експортну діяльність. Однак цьому заважають: низький рівень володіння іноземними мовами; відсутність необхідних знань, досвіду та кваліфікованих кадрів у цій сфері; труднощі з пошуком замовлень, партнерів; недостатня поінформованість про зовнішні ринки; невідповідність продукції/послуг міжнародним вимогам; фінансові та логістичні проблеми; відсутність досвіду в міжнародних продажах та маркетингу тощо. Для подолання цих перешкод залучаються фахівці аутсорсингових компаній, які знайомі з особливостями організації експортної діяльності. Вартість їхніх послуг нижча, ніж заробітна плата штатних працівників, що є вагомим аргументом у воєнний час. Ці фактори, а також переваги, притаманні бухгалтерському аутсорсингу, сприяють його розвитку в Україні в сучасних умовах. Але для того, щоб досягти рівня аутсорсингових послуг розвинених країн світу, необхідно впровадити електронний документообіг, вітчизняні облікові інформаційні технології, створити законодавчу базу для регулювання аутсорсингових відносин.

Дані про авторів

Olena Koba, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат технічних наук, доцент

Darya Koshlyak, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

магістр

Посилання

1. National Classifier of Ukraine: Classification of types of economic activity DK 009:2010 of October 11, 2011 No. 457. State Committee on Technical Regulation and Consumer Policy. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10#Text (accessed April 26, 2023).
2. Davydiuk T., Lehotska Yu. (2018) Accounting outsourcing as an innovative instrument for achieving economic benefits. Economic Journal of Odessa Polytechnic University, no. 1, рр. 11–18.
3. BPO Outsourcing Companies. Аvailable at: http://outsorsing.com/search_caf.php?src=linen&uid=outsorsing5617aeabe4b0b0.49067213&abp=1&country=UA&query=BPO%20Outsourcing&afdToken (accessed April 26, 2023).
4. Azarenkov G., Marachevska A. (2021) Global and domestic trends in the development of accounting outsourcing in business. Modern problems of enterprise management: theory and practice: materials of the International Scientific and Practical Conference, (Kharkiv – Kharkiv Torun, April 16, 2021). Dnipro: Serednyak T. K., рр. 279–281.
5. Drobysheva A., Morgulets O. (2019). Outsourcing as a factor of effective enterprise development. Educational and innovative interactive platform "Entrepreneurial Initiatives": materials of the IV All-Ukrainian Scientific Internet Conference. (Kyiv, December 5, 2019). Kyiv: KNUTD, рр. 47–52.
6. Serikova T., Lagodienko N., Serikov D. (2021) Current state and prospects of accounting outsourcing development in Ukraine. Bulletin of the Khmelnytskyi National University, no. 1, рр. 308–312.
7. Yaremko I., Guzandrova V. (2022). Outsourcing as a tool of accounting and its updating in modern conditions. Economy and Society, issue 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-6
8. State Statistics Service of Ukraine. Аvailable at: https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/bud/kzp_reg/arh_nkzp_reg2021_u.htm (accessed April 26, 2023).
9. Sainchuk A. (2019) Analysis of the market of outsourcing enterprises in Ukraine. Economic Herald of the Donbass, no. 2(56), рр. 135–144.
10. Stahurska O. Outsourcing in Ukraine and in the World: Peculiarities, Trends and Prospects. Аvailable at: http://uz.ligazakon.ua/magazine_article/EA010850 (accessed April 26, 2023).
11. Human resources make all the difference. TOP-5 outsourcing companies in Ukraine that provide HR support. Аvailable at: https://www.dsnews.ua/ukr/spec/kadry-reshayut-vse-top-5-autsorsingovyh-kompaniy-ukrainy-zanimayushchihsya-kadrovym-soprovozhdeniem-15092021-436963 (accessed April 26, 2023).
12. Automation and cybersecurity are becoming increasingly important in outsourcing decisions. Аvailable at: https://www.kearney.com/digital-transformation/gsli/2019-full-report (accessed March 26, 2023).
13. The Global Outsourcing 100 And World`s Best Outsourcing Advisors.2023. Аvailable at: https://www.iaop.org/Content/19/165/5657 (accessed April 26, 2023).
14. The 2023 Global Outsourcing 100. Аvailable at: https://www.iaop.org/Content/25/195/5148 (accessed April 26, 2023).
15. The world's top 100 outsourcers include 17 IT companies from Ukraine (updated). Аvailable at: https://forbes.ua/news/do-reytingu-100-naykrashchikh-autsorseriv-svitu-potrapili-12-it-kompaniy-z-ukraini-23022023-11938 (accessed April 26, 2023).
16. Moiseev V. (2022) Every eighth entrepreneur expects business growth in 2022 - research. Аvailable at: https://thepage.ua/ua/economy/stan-ukrayinskogo-biznesu-v-umovah-vijni (accessed April 26, 2023).
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Koba Olena Сучасний стан ринку бухгалтерського аутсорсингу в україні / Olena Koba, Darya Koshlyak // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (3(90). – С. 104-112. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.3(90).3034.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ