Фінансова модель оцінювання економічного ефекту розвитку корпоративного підприємництва

Ключові слова: підприємництво, корпоративне підприємництво, підприємець, корпоративний підприємець, інновації, фінансова модель, економічний ефект

Анотація

У дослідженні розкрито важливість розроблення прикладного інструментарію щодо оцінювання економічного ефекту розвитку корпоративного підприємництва в рамках усталених бізнес-організацій. Виявлено, що попередні дослідження акцентують увагу на позитивному впливі застосування підприємницького стилю управління на показники діяльності бізнес-організацій, однак, спостерігається відсутність конкретних пропозицій щодо оцінювання впливу реалізації внутрішніх бізнес-ініціатив працівників на результати діяльності бізнес-організацій. Обґрунтовано фінансову модель оцінювання економічного ефекту реалізації запропонованих працівниками інноваційних рішень, ідей та проєктів та створення на їх основі нових підприємницьких одиниць. Наведено результати авторських розрахунків, які підтверджують практичну можливість застосування запропонованої моделі та демонструють позитивний впливу розвитку корпоративного підприємництва та створення нових підприємницьких одиниць на цінність бізнес-організації в цілому. Виявлено, що реалізація інноваційних рішень, ідей та проєктів, які знаходять підтримку в рамках впровадження ініціатив щодо розвитку корпоративного підприємництва, здійснює позитивну дію на цінність материнської бізнес-організації, а також призводить до генерації додаткових грошових потоків внаслідок створення нових підприємницьких одиниць. Продемонстровано, що інновації, створенні в межах програм розвитку корпоративного підприємництва, спричиняють зростання цінності бізнес-організації шляхом приросту обсягу продажу продукції, приросту рівня маржинального доходу, зменшення рівня операційних витрат, зменшення рівня податкового навантаження тощо. Показано, що нова підприємницька одиниця, створена на основі інноваційних рішень, ідей, проєктів, реалізованих за рахунок розвитку корпоративного підприємництва, здатна генерувати значні обсяги грошових потоків внаслідок високого рівня прибутковості нового ринку, меншого рівня податкового навантаження порівняно з материнською бізнес-організацією, залучення додаткових фінансових ресурсів та формування додаткових активів.

Дані про авторів

Larisa Ligonenko, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

доктор економічних наук, професор

Vlada Mysyliuk, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

доктор філософії у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Посилання

1. Drucker P. F. (1985) The Discipline of Innovation. Harvard Business Review, vol. 63(3), pp. 67–72. Available at: https://hbr.org/2002/08/the-discipline-of-innovation
2. Ziyae B. & Sadeghi H. (2020) Exploring the relationship between corporate entrepreneurship and firm performance: the mediating effect of strategic entrepreneurship. Baltic Journal of Management, vol. 16(1), pp. 113–133. DOI: https://doi.org/10.1108/BJM-04-2020-0124
3. Lwamba N. M., Bwisa H. & Sakwa M. (2014) Exploring the Effect of Corporate Entrepreneurship on Financial Performance of Firms: Evidence from Kenya’s Manufacturing Firms. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol. 4(1), pp. 352–370.
4. Bierwerth M., Schwens C., Isidor R. & Kabst R. (2015) Corporate entrepreneurship and performance: A meta-analysis. Small Business Economics, no. (45), pp. 255–278. DOI: https://doi.org/10.1007/s11187-015-9629-1
5. Fis A. & Cetindamar D. (2021) Unlocking the Relationship between Corporate Entrepreneurship and Firm Performance. Entrepreneurship Research Journal, vol. 11(1). DOI: https://doi.org/10.1515/erj-2018-0213
6. Rodríguez-Peña A. (2021) Assessing the impact of corporate entrepreneurship in the financial performance of subsidiaries of Colombian business groups: Under environmental dynamism moderation. Journal of Innovation and Entrepreneurship, vol. 10(16), pp. 1–27. DOI: https://doi.org/10.1186/s13731-021-00152-w
7. Ahmed U., Umrani W. A., Zaman U., Rajput S. M. & Aziz T. (2020) Corporate Entrepreneurship and Business Performance: The Mediating Role of Employee Engagement. SAGE Open, vol. 10(4), pp. 1–10. DOI: https://doi.org/10.1177/2158244020962779
8. Chienwattanasook K., Wattanapongphasuk S., Prianto A. L. & Jermsittiparsert K. (2019) Corporate Entrepreneurship and Business Performance of Logistic Companies in Indonesia. Industrial Engineering & Management Systems, vol. 18(3), pp. 541–550. DOI: https://doi.org/10.7232/iems.2019.18.3.541
9. Aktan B., & Bulut C. (2008) Financial Performance Impacts of Corporate Entrepreneurship in Emerging Markets: A Case of Turkey. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, no. (12), pp. 69–79.
10. Karacaoglu K., Bayrakdaroğlu A. & San F. B. (2013) The Impact of Corporate Entrepreneurship on Firms’ Financial Performance: Evidence from Istanbul Stock Exchange Firms. International Business Research, vol. 6(1), pp. 163–175. DOI: https://doi.org/10.5539/ibr.v6n1p163
11. Abdissa G., Ayalew A., Illés C. B. & Dunay A. (2021) Effects of Corporate Entrepreneurship Dimensions on Organizational Performance: Case of Small and Medium Enterprises in Holeta Town, Ethiopia. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, vol. 7(4). DOI: https://doi.org/10.3390/joitmc7040234
12. Eze B. U. (2018) Corporate Entrepreneurship and Manufacturing Firms’ Performance. Emerging Markets Journal, vol. 8(1), pp. 11–17. DOI: https://doi.org/10.5195/emaj.2018.146
13. Verlanov Yu., Burlan S. & Verlanov O. (2015). Upravlinskyi oblik: suchasna teoriia i praktyka: navchalnyi posibnyk [Management accounting: modern theory and practice: study guide]. Available at: https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/posibnuku/357/14.pdf
14. Verlanov Yu. Yu. (2021) Finansovyi menedzhment: navchalnyi posibnyk [Financial management: a study guide]. Available at: https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/posibnuku/293/12.pdf
15. Korbutyak A. & Mikhailuk A. (2019) Metody rozrakhunku stavky dyskontuvannia [Metods of calculating the discount rate]. Molodyi vchenyi, vol. 5(69), pp. 543–546. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-5-69-118
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Ligonenko Larisa Фінансова модель оцінювання економічного ефекту розвитку корпоративного підприємництва / Larisa Ligonenko, Vlada Mysyliuk // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (3(90). – С. 53-60. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.3(90).3028.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ