Інформаційно-комунікаційні технології в процесах логістичного обслуговування: сутність, особливості та розвиток в умовах розвитку цифрових технологій

  • Alla Hgliebova Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-7030-948X
  • Mariana Vasylchenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-9569-154X
  • Yurii Ivanov Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: логістика, логістичні процеси, цифрові рішення, інформаційно-комунікаційні технології, комунікація

Анотація

У статті досліджуються сучасні інформаційно-комунікаційні технології в умовах діджиталізації економіки України, які нині відіграють ключову роль. При цьому важливого значення набувають цифрові рішення, які дозволяють максимально враховувати вимоги зовнішнього середовища (глобалізацію, діджиталізацію, цифровізацію, інтернаціоналізацію). Пандемія COVID-19 стала випробовуванням для логістичних підприємств і каталізатором впровадження цифрових рішень не тільки для вирішення поточних проблем, але і адаптації до нових реалій. Визначено, що на даному етапі підприємства, які займаються розвитком своїх інформаційних систем та впровадженням сучасних цифрових рішень отримують низку конкурентних переваг. Наведено приклад «Нової пошти» - провідного логістичного підприємства, яке активно розвиває логістичні процеси та впроваджує цифрові рішення, щоб утримувати лідируючі позиції на ринку. Встановлено, які переваги отримає логістичне підприємство від удосконалення інформаційно- комунікаційних технологій, а саме: зменшення ризику помилок, підвищення якості надання персоналізованих послуг та рівня задоволеності клієнтів, покращення доставки на останній милі, забезпечення безпеки та гарантоване зниження шахрайства. Досліджено, що процеси діджиталізації, які реалізуються через інформаційно-комунікаційні технології, забезпечують конкурентні переваги, навіть якщо вони є дорого вартісними, і сприяють інтенсивній обробці даних, мінімізації втрат часу, підвищенню продуктивності праці, зменшенню помилок та ризиків втрат. Встановлено, що нині є низка факторів, які можуть суттєво стримувати розвиток логістичних підприємств: недосконале законодавство, недостатність інвестицій, низька якість інфраструктури, недостатня кількість терміналів, логістичних центрів, недостатня кількість та якість транспортних засобів і таке інше.

Дані про авторів

Alla Hgliebova, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і логістики

Mariana Vasylchenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і логістики

Yurii Ivanov, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і логістики

Посилання

1. Digital Logistics Market By Solutions (Information integrated systems, Fleet management systems, Electronic data interchange systems, Database management systems, Order management systems, Tracking and monitoring system), By Deployment (Cloud, On-premises), By Application (Warehouse Management, Labor Management, Transport Management), By Industry Verticals (Banking, Financial Services, and Insurance, Aerospace & Defense, Healthcare, Public Sector, IT & Telecom, Retail), By Geography, Size, Share, Global Industry Report, Forecast, 2021-2030. Available at: https://www.strategicmarketresearch.com/market-report/digital-logistics-market
2. Project “Ukraine 2030E – a country with advanced digital economy”, Ukrainskyi Instytut Maibutnoho. Available at: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html
3. How COVID-19 has pushed companies to a tipping point in technology and changed business forever. Available at: https://www.mckinsey.com/capabilities/strategy-and-corporate-finance/our-insights/how-covid-19-has-pushed-companies-over-the-technology-tipping-point-and-transformed-business-forever
4. Yurasov S. Ten innovations from Nova Poshta that will turn it into a Ukrainian Amazon. A report from the heart of the R&D company. Available at: https://dev.ua/news/nova-poshta-1691069152
5. More machines, less people. Amazon has introduced a new robot. Available at: https://haski.ua/blog/bilshe-mashyn-menshe-lyudej-amazon-predstavyv-novogo-robota
6. Serednytska L. P., Volynets V. V. (2018) Innovative technologies in the logistics system. Economy and society, vol. 19, pp. 617–621.
7. Kuznetsov E. Why is it high time to introduce digital technologies in logistics? Available at: https://andersenlab.com/blueprint/digital-transformation-in-logistics-andersen-perspective
8. What is the impact of modern technologies on large-scale logistics? Available at: https://pogliad.ua/news/obzor/innovaciyi/yakiy-vpliv-nesut-suchasn-tehnolog-na-masshtabnu-logstiku-406395
9. Kryvoviaziuk I. V. and Kulyk Yu. M. (2013) Problems of application of information technologies in management of logistic system of the enterprise. Aktualni problemy ekonomiky, vol. 12 (150), рр. 254–262.
10. Kovalenko O. O., Martsenyuk T. O., Yavorska I. O. (2015) Problems of using information logistics systems at Ukrainian enterprises. Economic space, vol. 19, pp. 274–282.
11. Havrylenko A. V., Havrylko T. O. (2016) Information systems in the management of corporate business processes. Problems of a systematic approach in the economy, vol. 1(55), pp. 112–116.
12. Krykavskyi Ye. V. and Chornopyska N. V. (2009) Lohistychni systemy [Logistics system]. Lviv: Vyd-vo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika», p. 264.
13. Kolesnikov S. O. and Volodchenko V. V. (2020) Modern directions of development of innovations and information technologies in the logistics system of industrial enterprises of Ukraine. Eknomichnyi visnyk Donbasu, vol. 1 (59), pp. 49–56.
14. Negoda A. V. (2019) Digitalization of logistics processes and supply chains, International relations. Part “Economic sciences”, chapter 2, vol. 20, pp. 99–101.
15. Kachurovsky V. E. and Volontyr L. O. (2008) Creation of logistic information-software modules based on logic-time functions, Visnyk Natsionalnoho Universytetu “Lvivska Politekhnika”, vol. 633, pp. 294–300.
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Hgliebova Alla Інформаційно-комунікаційні технології в процесах логістичного обслуговування: сутність, особливості та розвиток в умовах розвитку цифрових технологій / Alla Hgliebova, Mariana Vasylchenko, Yurii Ivanov // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (3(90). – С. 45-52. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.3(90).3027.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ