Формування ефективної регіональної політики в Україні

Ключові слова: державна регіональна політика, політика, регіональна політика, регіони, місцеве самоврядування

Анотація

У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми формування регіональної політики в Україні. Досліджено правове регулювання питань національної регіональної політики та сформульовано його основні завдання та пріоритети. Проведено аналіз етапів реформування державної регіональної політики. Виявлено, що головним стратегічним пріоритетом регіональної політики України має стати створення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку для забезпечення конкурентоспроможності регіонів, що забезпечить формування ефективної державної регіональної політики. Відзначено досвід Польщі у питаннях реформування державної регіональної політики, так як для України є найбільш прийнятним застосування досвіду країн з із депресивною економікою. Досвід зарубіжних країн яскраво свідчить про необхідність національного регулювання регіонального розвитку, що сприяє зміцненню економічної та соціальної єдності країни.

Дані про авторів

Oleh Didenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права

Alina Myroshnychenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права

Посилання

1. Barca F. McCann P. and Rodríguez-Pose A. (2012) The Case for Regional Development Interventions: Place-Based Versus Place-Neutral Approaches. Journal of Regional Science, vol. 52, pp. 134–152.
2. Pugalis L. and Gray N. (2016) New Regional Development Paradigm: An Exposition of Place-Based Modalities. Australasian Journal of Regional Studies, vol. 22(1), pp. 181–203.
3. OECD (2010) Regional Development Policies in OECD Countries, OECD, Paris, France.
4. Zghurovskyj M. Z. (2012) Analiz staloho rozvytku: hlobalnyj i rehionalnyj konteksty: monohrafiia [Analysis of sustainable development: global and regional contexts: a monograph]. Kyiv: NTUU "KPI", 312 p.
5. Arkhypenko I. (2019) Zarubizhnyi dosvid formuvannia y realizatsii rehionalnoi ekonomichnoi polityky [Foreign experience in the formation and implementation of regional economic policy]. Public Administration, vol. 2, pp. 32–41.
6. Bobrovska, O. (2017) Formuvannia ta vidtvorennia potentsialu staloho rozvytku terytorii rehionu [Formation and reproduction of the potential of sustainable development of the region]. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, vol. 1, pp. 54–61.
7. Davymuka S. A., Kujbida V. S. and Fedulova L. I. (2019) Trends in the development of the new EU regional policy. Rehionalna ekonomika, vol. 1, pp. 76–87.
8. Decentralization provides opportunities (2014). Available at: https://decentralization.gov.ua/new-rayons
9. Didenko Ye., Tsalko T. and Kyrylko N. (2021) Research of the state of strategic potential as a defining requirement of effective regional management. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, vol. 4. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2044
10. Kontseptsiia reformuvannia mistsevoho samovriaduvannia ta terytorialnoi orhanizatsii vlady v Ukraini: Rozporiadzhennia KMU Ukrainy vid 01 kvitnia 2014 roku № 333-p. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014%D1%80#Text
11. Krasnopolska T. M. (2016) Regional policy of Ukraine: types and tools. Aktualni problemy polityky, vol. 58, pp. 189–202.
12. Melnyk A. and Adamyk V. (2013) Regional policy of the EU and Ukraine in the context of deepening contradictions of globalization. Zhurnal ievropejskoi ekonomik, vol. 12 (1), pp. 57–78.
13. Pro zasady derzhavnoi rehionalnoi polityky: Zakoni Ukrainy vid 05 liutoho 2015 roku №156-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text
14. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi stratehii rehionalnoho rozvytku na 2021-2027 roky: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 5 serpnia 2020. No. 695. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11
15. Sychenko V. V., Marenichenko V. V. (2019) Derzhavne upravlinnia rehionalnym rozvytkom na zasadakh yevropeiskykh standartiv [State management of regional development based on European standards]. Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok – Public administration and regional development, no. 4, pp. 441–463. Available at: https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/3243
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Didenko Oleh Формування ефективної регіональної політики в україні / Oleh Didenko, Alina Myroshnychenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (3(90). – С. 21-25. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.3(90).3023.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА