Основні аспекти управління людськими ресурсами на регіональному рівні

Ключові слова: людські ресурси, управління людськими ресурсами, управління персоналом, регіональний рівень, кадри

Анотація

У статті досліджено питання щодо управління людськими ресурсами на регіональному рівні, зокрема розкрито які моделі існую та яка саме модель управління людськими ресурсами у сфері публічного управління в Україні та її особливості. Проаналізовано залежність термінів «управління людськими ресурсами» та «управління персоналом» чи «менеджмент персоналу», зазначено, що «управління людськими ресурсами» значно ширше поняття. Також відзначено основні функції управління людськими ресурсами в системі регіональних адміністративних установ, а саме: планування, відбір (наймання), соціалізація, професійний і кар’єрний розвиток, оцінка показників ефективності, мотивація, підтримка трудових відносин для максимального використання потенціалу людських ресурсів. Наголошено на важливості управління людськими ресурсами для органів державної влади, зокрема, на регіональному рівні.

Дані про авторів

Oleh Didenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права

Alina Myroshnychenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та права

Посилання

1. Antonova L. V., Kozlova L. V. (2020) Profesionalizatsiia derzhavnykh sluzhbovtsiv ta sluzhbovtsiv orhaniv mistsevoho samovriaduvannia yak napriam realizatsii teorii liderstva v publichnomu upravlinni [Professionalization of civil servants and employees of local self-government bodies as a direction of implementation of the theory of leadership in public administration]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development, no. 1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/1_2020/6.pdf (in Ukrainian) (accessed September 12, 2023).
2. Balanovska T. I., Mykhailichenko M. V., Troian A. V. (2022) Upravlinnia personalom: navchalnyi posibnyk dlia zdobuvachiv vyshchoi osvity spetsialnosti 281 Publichne upravlinnia ta administruvannia [Personnel management: a study guide for students of higher education, specialty 281 Public management and administration]. Kyiv: FOP Yamchynskyi O.V., 371 p. (in Ukrainian)
3. Danylenko Yu. A. (2018) Kharakterystyky ta klasyfikatsii innovatsii ta innovatsiinoho protsesu [Characteristics of the Classification and Innovation and the Innovation Process] Instytut stsyntyliatsiinykh materialiv – Institute of scintillation materials. Kharkiv. Vol. 14(3), pp. 15–30. (in Ukrainian)
4. Zaichenko O. I., Kuznetsova V. I. (2015) Upravlinnia liudskymy resursamy: navch. pos. [Human resource management: tutorial]. In O.I. Zaichenko (eds.). Ivano-Frankivsk, «Lileia-NV», 232 p. (in Ukrainian)
5. Izha M. M., Prykhodchenko L. L., Sakhanenko S. Ie. (2020) Rehionalne upravlinnia: navch. posib. [Regional administration: tutorial]. In L.L. Prykhodchenko (eds.). Odesa: ORIDU NADU, 652 p. (in Ukrainian)
6. Novikova M. M., Mazhnyk L. O. (2012) Tekhnolohiia upravlinnia personalom: teoretychni ta metodychni aspekty: monohrafiia [Personnel Management Technology: Theoretical and Methodological Aspects: monohrafiia]. Kharkiv: KhNAMH, 215 p. (in Ukrainian)
7. Serohin S. M., Borodin Ye. I., Komarova K. V. (2019) Upravlinnia personalom v orhanakh publichnoi vlady: navchalnyi posibnyk [Personnel management in public authorities: a study guide]. Dnipro: HRANI, 144 p. (in Ukrainian)
8. Shchokina Ye. Iu., Balaban L. Iu., Martynenko K. A. (2020) Suchasni tekhnolohii upravlinnia liudskymy resursamy [Modern technologies of human resource management]. Rozvytok produktyvnykh syl i rehionalna ekonomika – Development of productive forces and regional economy, vol. 43, pp. 338–342.
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Didenko Oleh Основні аспекти управління людськими ресурсами на регіональному рівні / Oleh Didenko, Alina Myroshnychenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (3(90). – С. 15-20. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2023.3(90).3022.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА