Аналіз соціально-економічного розвитку регіонів після першого етапу реформи децентралізації

Ключові слова: децентралізація, реформування, стратегія, місцевий бюджет, надходження, видатки, сталий розвиток

Анотація

В умовах глобальних ризиків головною передумовою стабілізації економіки стратегічне планування, що активно почало розвиватися в європейській практиці з 2015 року після проведення засідання Генеральної Асамблеї ООН де головним питанням розглядалось впровадження єдиної глобалізованої економіки в аспекті сталого розвитку. У результаті засідання було визначено 17 цілей сталого розвитку та 169 завдань. Розвиток регіонів окремо, як об’єкт суспільного національного розвитку, став основним вектором стратегічного планування європейських країн. Відповідно Україна у процесі активної євроінтеграції з 2015 розробила власну стратегію сталого розвитку «Стратегія сталого розвитку Україна – 2020» підґрунтям якої стали реформи децентралізації, освіти, охорони здоров’я тощо. Відбулись низька змін до Податкового та Бюджетного Кодексу України. Однак перший етап впровадження реформ пройшов невдало і тільки 4 цілі з 17 можна було досягти. Попри те існують і позивні зрушення розвитку регіонів. У 2020 році закінчився перший етап реформ і важливо зробити моніторинг у всіх аспектах і галузях. Важливо частиною реформи є фінансова децентралізація як основа економічного підґрунтя розвитку регіонів. У статті проаналізовано вплив реформи децентралізації на фінансово-економічні показники регіону та країни загалом з моменту початку реформи до закінчення першого етапу її існування. Проаналізовані зміни в доходах місцевих бюджетів, виділено окремо «Податкові надходження», як статтю надходжень з основною питомою вагомою. Досліджуваний період був заданий як до початку реформ так і після її реалізації задля порівняльної характеристики змін у соціально-економічному показників регіонів. Окрім надходжень важливо було дослідити рівень дотацій, та зміни пріоритетів місцевих видатків. На основі статистичної інформації визначено основні позитивні та негативні наслідки розвитку реформ, а також визначено аспекти гальмування процесу формування сталого розвитку регіонів. Визначенні можливі шляхи удосконалення адміністративної моделі управління. На сьогоднішній день залишається актуальним постійне дослідження і удосконалення системи управління, фінансово-економічних, соціальних моделей оскільки існує високий ризик невиконання другого етапу сталого розвитку. Саме тому тема є актуальною і вимагає подальших наукових досліджень.

Дані про автора

Oleksandr Kudinov, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

аспірант

Посилання

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996) Constitution of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (Accessed April 01, 2023).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), “Budget Code of Ukraine”. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (Accessed April 01, 2023).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On voluntary association of local communities”. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2404-17 (Accessed April 01, 2023).
4. Sokyrko O.S., Plahotniuk V.V. (2019) Analyzing the Local Budget Revenues in the Implementation of the Reform of Budget Decentralization. Business Inform, No. 7, pp. 304–311. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-304-311.
5. Katan L., Kachula S., Demchuk N. and Pavlova D. (2020) “Local budgets formation in the conditions of reforming public finance of Ukraine”. Agrosvit, Vol. 3, pp. 3–12. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.3.3
6. Farion-Melnyk A., Sernetskyi V. (2020) The problem of relationship between budget funds decentralization level and regional economy growth. Galician economic journal, Vol. 63, No 2, pp. 96–108. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02.096
7. Yakymenko I.L., Petrashko L.P., Dyman T.M. (ed.) (2022) Stratehiia staloho rozvytku: Yevropeiski horyzonty [Sustainable Development Strategy: European Horizons]. Kyiv: NUFT.
8. Mikus O., Kukoc M. & Jez Rogelj M. (2019) The coherence of common policies of the EU in territorial cohesion: A never-ending discourse? A review. Agricultural Economics, No. 65(3), p. 143–149. DOI: https://doi.org/ 10.17221/229/2018-AGRICECON
9. Andrlik B., Halamova M. & Formanova L. (2021) The Role of Fiscal Decentralization in Municipal Budgets: Case of the Czech Republic. DANUBE, No. 12(1), p. 61–76. DOI: https://doi.org/10.2478/danb-2021-0005
10. Nguyen D.B., Nguyen T.T., Lin C., Dinh T.T.T., Le G.M. & Li L. (2023) Challenges of methadone maintenance treatment decentralisation from Vietnamese primary care providers' perspectives. Drug and Alcohol Review, Vol. 42, Issue 4. DOI: https://doi.org/10.1111/dar.13613
11. Shao S. & Razzaq A. (2022) Does composite fiscal decentralization reduce trade-adjusted resource consumption through institutional governance, human capital, and infrastructure development? Resources Policy, Vol. 79. DOI: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103034
12. Arcidiacono A. & Torrisi G. (2022) Decentralisation and Resilience: A Multidimensional Approach. Sustainability, No. 14(16). DOI: https://doi.org/10.3390/su14169919
13. Macchiavello E. (2022) Digital Platforms, Capital Raising and EU Capital Markets Law: Different Shades of Decentralisation. European Business Law Review, Vol. 33, Issue 7, p. 1057–1082. DOI: https://doi.org/10.54648/eulr2022046
14. The official site of Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed April 02, 2023).
15. The official site of Ministerstva finansiv Ukrainy. Available at: https://mof.gov.ua/uk (Accessed April 02, 2023).
Опубліковано
2023-07-10
Як цитувати
Kudinov Oleksandr Аналіз соціально-економічного розвитку регіонів після першого етапу реформи децентралізації / Oleksandr Kudinov // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2023. – Т. (2(89). – С. 46-52. – doi:https://doi.org/10.26906/еір.v0i2(89).2933.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА