Оцінка конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, готельний бізнес, методичні підходи, оцінка, інтегральний показник

Анотація

Стаття присвячена оцінці конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу. З’ясовано, що науковці у своїх дослідженнях методи оцінки конкурентоспроможності поділяють на окремі групи, серед яких найчастіше називають: кількісні, якісні, матричні, графічні методи тощо. Відзначено, що кожен з них має свої переваги та недоліки і доцільність застосування залежить від мети дослідження, умов функціонування того чи іншого суб’єкта господарювання. В роботі проведено розрахунок інтегрального показника оцінки конкурентоспроможності на основі диференційного методу, який ґрунтується на побудові матриці конкурентоспроможності та визначенні індексу конкурентоспроможності, а також графічного – побудова багатокутника конкурентоспроможності для проведення оцінки конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу. Це дало змогу провести аналіз досліджуваного підприємства з конкурентами за 11-ма категоріями що дозволило визначити переваги та вузькі місця у діяльності суб’єкта господарювання.

Дані про авторів

Oksana Savko, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

кандидат економічних наук, доцент

Turkan Sheydai, Азербайджанський державний університет нафти та промисловості

асистент кафедри менеджменту

Olha Zahaikevych, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

студентка

Посилання

1. Rybnytskyi D.O., Horodnia T.A. (2010) Suchasni pidkhody do otsiniuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Modern approaches to assessing the competitiveness of the enterprise]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. № 20.9, pp. 227–230. [in Ukrainian]
2. Levytska A.O. (2013) Metody otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva: vitchyzniani ta zakordonni pidkhody do klasyfikatsii [Methods of assessing the competitiveness of the enterprise: domestic and foreign approaches to classification]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky. № 4, pp. 155–163. [in Ukrainian]
3. Yatsura V.V., Zamroz M.V. (2011) Analiz metodiv otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Analysis of methods for assessing the competitiveness of enterprises]. Visnyk Volynskoho instytutu ekonomiky ta menedzhmentu. Zbirnyk naukovykh prats. № 2. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vviem/2011_2/18.pdf. [in Ukrainian]
4. Koliadenko S.V., Chikov I.A. (2021) Metodychni pidkhody do otsiniuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Integrated assessment of the competitiveness of agricultural enterprises]. Ekonomika ta suspilstvo. № 10, рр. 34–39. [in Ukrainian]
5. Sukhanova A.V. (2021) Metodychni pidkhody do otsiniuvannia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Methodical approaches to assessing the competitiveness of the enterprise]. Ekonomika ta suspilstvo. № 26. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/382/369 [in Ukrainian]
6. Bohatska N.M., Tsynkobur L.R. (2017) Suchasni metodyky otsinky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Modern methods of assessing the competitiveness of the enterprise]. Molodyi vchenyi. № 4, pp. 599–603. [in Ukrainian]
7. Shved T.V., Bila I.S. (2017) Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Evaluation of the competitiveness of the enterprise]. Ekonomika i suspilstvo. № 8, pp. 405–410. [in Ukrainian]
8. Drahan O.I. (2006) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu pidpryiemstv: teoretychni aspekty [Management of enterprise competitiveness: theoretical aspects]. monohrafiya [a monograph]. Kyiv: DAKKKiM, 160 р. [in Ukrainian]
9. TOV «Khotel Menedzhment Hrup» [Hotel Management Group Company] URL: https://hotel-management-group.business-guide.com.ua/
10. Arkhiiereiev S.I., Mieshkova V.V. (2019) Metodyka poetapnoi otsinky konkurentospromozhnosti torhovelnoho pidpryiemstva [Methodology of step-by-step assessment of the competitiveness of a trading enterprise]. BIZNESINFORM. № 11, pp. 210–221 [in Ukrainian]
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Savko Oksana Оцінка конкурентоспроможності підприємств готельного бізнесу / Oksana Savko, Turkan Sheydai, Olha Zahaikevych // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 210-215. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2801.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ