Еволюція теоретичних поглядів щодо діяльності міжнародного бізнесу на умовах франчайзингу

Ключові слова: еволюція франчайзингу, бізнес, франчайзингова мережа, глобалізація, світова економіка

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням еволюції теоретичних поглядів щодо діяльності міжнародного бізнесу на умовах франчайзингу. Досліджено фактори, що впливали на розвиток міжнародної франшизи. Окреслено зовнішні фактори вибору цільового ринку для франчайзингової мережі, зокрема, політичні, економічні, демографічні, культурні. Виявлено фактори, що впливають на рішення франчайзера про вихід на зовнішній ринок, що є складовими моделі оцінки ризику виходу. Розроблено модель оцінки ризику інтернаціоналізації франчайзингової мережі. З’ясовано, що франчайзинг – це не лише форма ведення бізнесу, а й основа стратегії розширення багатьох компаній, а поняття експансії, як правило, асоціюється з ростом і розвитком. Таким чином, це стосується як кількісних аспектів, так і якості. Зазначено, що, однак поведінку підприємств, орієнтованих на ці зміни, не завжди називають експансією. Вони можуть бути результатом двох різних способів поведінки – пристосування до змін у навколишньому середовищі (пасивне ставлення) або передбачення цих змін (активне ставлення).

Дані про автора

Maryana Kohut, Львівський національний університет природокористування

кандидат економічних наук, в.о. доцента

Посилання

1. Entrepreneur Media, Inc. Top Global Franchises Ranking, 2019. Available at: https://www.entrepreneur.com/franchises/topglobal/2019/1
2. Alon I., Kruesi M., 2019. The Enigma of Franchising in China. Journal of Business Strategy. DOI: http://doi.org/10.1108/JBS-06-2019-0108
3. Aziz N.A.A., Hanafiah M.H., Latif M.N.A. (2020). Supply chain management in franchising literature review: synthesis of conclusions. LogForum 16 (4), 521–534. DOI: http://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.513
4. Martynenko O.O. (2018). World experience of using franchising as an effective model of business expansion. Business Inform. No. 9. P. 253–258. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_9_38
5. Pobochenko L.M. (2016). Development of franchise business in European countries. Development strategy of Ukraine. No. 1. P. 57–64. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/45.pdf
6. Romanchuk K.V. (2016). Franchising operations: European experience and Ukrainian realities. Efficient economy. No. 12. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5302
7. Makarchuk K.O. (2016). Factors influencing the development of international business in East Asian countries. Herald of the economy of transport and industry. No. 56. P. 159–169. Available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
8. Ohinok S.V., Fedun Yu.B. (2013). Formation and development of a franchise business strategy in the world economy. Visnyk of Lviv University. International relations series. Issue 33. Pp. 293–299.
9. Oginok S.V. (2014). The development of franchising as a type of economic activity in the conditions of globalization of the world economy. Visnyk 165 of Lviv University. International relations series. Issue 36. Part 1. P. 62–69.
10. Zabashtanska T. (2016). Historical aspects of the development of franchising in the activity of intermediary enterprises. Problems and prospects of the national economy development. No. 1(5). P. 36–44. Available at: http://ppeu.stu.cn.ua/tmppdf/184.pdf
11. Hlushachenko N.A. International franchise business. Available at: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/
12. Franchise Business Economic Outlook for, 2020. Available at: https://franchiseeconomy.com/assets/26602.pdf
Опубліковано
2022-12-12
Як цитувати
Kohut Maryana Еволюція теоретичних поглядів щодо діяльності міжнародного бізнесу на умовах франчайзингу / Maryana Kohut // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (4(87). – С. 129-135. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2791.
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ