Бюджетування грошових коштів підприємства в умовах розгортання кризових явищ в економіці

  • Lуudmyla Svystun Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: грошові кошти, управління грошовими потоками, бюджетування, управлінський облік

Анотація

Сьогодення зумовлює важливу роль наявності і достатності грошових коштів для функціонування вітчизняних підприємств. Фінансово-економічна криза, викликана військовим станом в Україні, формує нові виклики перед підприємствами, вимагає вдосконалення технологій управління і планування, змушує вирішувати питання спрямування грошових потоків до найбільш нагальних напрямів діяльності. Статтю присвячено висвітленню проблем бюджетування грошових коштів підприємств, узагальнено підходів, методів та сучасних інструментів бюджетування у системі управління грошовими потоками та управлінського обліку. Обґрунтовано необхідність трансформації системи бюджетування на основі використання оптимізаційних блоків та сучасних інформаційних технологій. Також визначено завдання системи бюджетування грошових потоків підприємства. Сформовано рекомендації, що допоможуть підвищити ефективність управління грошовими потоками, зокрема бюджетування в кризових умовах. Актуальність зумовлена й тим, що у період кризових перетворень особливого значення набувають проблеми забезпечення достатнього рівня життєдіяльності підприємств.

Дані про автора

Lуudmyla Svystun, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Butinets, F.F. (2003), Ekonomichnyj analiz, Ruta, Zhytomyr, Ukraine. [in Ukrainian]
2. Poddyrogin, А.М. (2005), Finansovyj menedzhment, KNEU, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian]
3. Zhovna, O.M. and Rizhenko, D.S. (2016), “Organization of the system and mechanism of cash flow management of the enterprise”, Efectivna economika, vol. 6, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5042 [in Ukrainian]
4. Abramova, I.M. (2012), “Planning the structure and volume of cash flows when drawing up the company's financial budgets”, Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 3, pp. 25–30. [in Ukrainian]
5. Blank, I.A. (2004), Financovyi menedzhment (2 nd ed.). Kiev: Nika Center, Elga [in Russ.]
6. Aliev, T. (2014), “Setting budgeting: organizational points”, Spravochnik economista, vol. 2, pp. 69–81. [in Ukrainian]
7. Bukreyeva, D.S. (2014), “Transformation of the budgeting process as a tool for increasing the efficiency of controlling at an industrial enterprise using optimization blocks”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 23, pp. 59–63. [in Ukrainian]
8. Heller, Ye.B. (2013), “Analysis of the main methods of the budgeting process at the enterprise”, Ahrosvit, vol. 19, pp. 60–64. [in Ukrainian]
9. Prots, N.V. (2014), “Analysis of models for building a budgeting system in commercial enterprises”, Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 17, pp. 77–83. [in Ukrainian]
10. Svystun, L. (2016), “Prospects for the use of modern information technologies in the implementation of financial planning at the enterprise”, Ekonomika i rehion: Zbirnyk naukovykh prats. Poltava: PoltNTU, vol. 3, pp. 13–21. [in Ukrainian]
11. Svystun, L., Nechukhran, K. and Shustval, D. (2020), “Theoretical basics of enterprise cash-flow management in economic crisis”, Modern Economics, vol. 21. [in Ukrainian]
Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
SvystunLуudmyla Бюджетування грошових коштів підприємства в умовах розгортання кризових явищ в економіці / SvystunLуudmyla // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (3(86). – С. 59-64. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.3(86).2648.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ