Соціальна безпека людини в умовах війни: сучасний стан та шляхи забезпечення

Ключові слова: національна безпека, соціальна безпека, соціальна безпека людини, загрози, гібридна війна, багаторівнева система, функціональні складники

Анотація

Розкрито сутність соціальної безпеки людини як пріоритетної складової національної, зокрема, економічної безпеки. Визначено, що в умовах загострення сучасної соціально-економічної кризи, загроз, пов’язаних з COVID-19, розв’язання соціальних проблем стає ще більш важливим та актуальним. Особливу загрозу в Україні несе гібридна війна, яка істотно позначилася на стані національної безпеки України, зокрема, соціальної безпеки людини. Її негативні наслідки мають як прямий, так і опосередкований характер, що є реальною соціальною загрозою. Вплив гібридної війни на соціальну безпеку людини потребує обґрунтування нових більш ефективних механізмів та інструментів її зміцнення. Зазначено, що аналіз та оцінка стану соціальної безпеки має бути систематичною, комплексною, оцінюючи: стан добробуту та рівня життя; стабільність соціальних взаємин та організаційної структури; рівень культури суспільства; наявність умов запобігання і розв’язання соціальних конфліктів; процеси десоціалізації суспільства тощо. Підкреслено, що соціальну безпеку необхідно розглядати в контексті її багаторівневої системи, зокрема, її необхідно розглядати під кутом зору економічного рівня, а саме: нано-, мікро-, мезо-, макро- та мегарівня. Запропоновано авторську багаторівневу систему соціальної безпеки, яка включає п’ять рівнів: соціальна безпека людини (нанорівень); соціальна безпека суб’єкта господарювання (мікрорівень); соціальна безпека регіону (мезорівень); соціальна безпека держави (макрорівень); глобальна соціальна безпека (мегарівень). Дано авторські визначення змісту (сутності) кожного рівня соціальної безпеки та їх функціональні складники.

Дані про авторів

Zakharii Varnalii, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор економічних наук, професор кафедри фінансів

Oksana Cheberyako, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор історичних наук, кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів

Nataliia Miedviedkova, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів

Посилання

1. Universal Declaration of Human Rights of December 10, 1948. Official Bulletin of Ukraine. 2008. № 93. art. 3103, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
2. Resolution 71/205 adopted by the General Assembly of the United Nations “The situation of human rights in the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol (Ukraine)" of December 19, 2016, available at: https://ips.ligazakon.net/document/MU16077
3. The Report on the World Summit for Social Development. Copenhagen, March 6–12, 1995, available at: https://digitallibrary.un.org/record/198966
4. Constitution of Ukraine dated 28.06.1996 №254к/96-ВР, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
5. On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 "On the National Security Strategy of Ukraine" // Decree of the President of Ukraine of September 14, 2020 No. 392/2020, available at: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037
6. Buzan, B. (1983), People, States and Fear: The National Security Problem in International Relations. 126 p.
7. Commons, J.R. (2011), Pravovye Osnovaniya Kapitalizma [The Legal Basis of Capitalism], Publishing House of the Higher School of Economics, Moscow.
8. Buzan, B., Waever, O., Wilde J. de. Security: A New Framework for Analysis // Boulder, London, Lynne Rienner Publishers. 1998. 239 p.
9. Kharazishvili, Yurii and Grishnova, Olena (2018), “Quality of Life in the System of Social Security of Ukraine: Indicators, Level, Threats”, Economy of Ukraine, vol. 11–12, pp. 157–171.
10. Varnalii, Z. (2022), “Social Security of Humans as a Research Object of the Science of Economic Security”, University Economic Bulletin, vol. 52, pp. 90–97. DOI: https://doi.org/10.31470/2306-546X-2022-52-90-97
11. Varnalii, Zakharii, Bilyk, Rostislav and Khmelevskiy, Mykola (2020), “Social Security of Ukraine: Summary, Problems and Ways of Ensuring”, Economic Bulletin of the University. Collection of scientific works of scientists and graduate students, vol. 45, pp. 105–114.
12. Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Grishnova, O. and Dzwigol, H. (2020), “Social Safety of Society for Developing Countries to Meet Sustainable Development Standards: Indicators, Level, Strategic Benchmarks (with Calculations Based on the Case Study of Ukraine)”, Sustainability, vol. 12(21), 8953, available at: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/8953/htm
13. Vitaly Skurativskyi and Olena Lyndyuk (2011), “Social security of Ukrainian society and ways to ensure it”, Bulletin of the State Academy of Public Administration. Social and humanitarian policy, vol. 3, pp. 194–204.
14. Cheberyako, О. and Varnalii, Z. (2017), “Financial Prerequisites and Assessment of Defense under the Conditions of Russian-Ukrainian Hybrid War”, Scientific bulletin of Polissia, vol. 4 (12), pp. 143–149. DOI: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-143-149
15. Zakharii Varnalii, Oksana Cheberyako, Olena Bazhenova, Nataliia Miedviedkova, Nataliia Plieshakova. “Formation of Ukrainian State Policy for Ensuring Human Social Security under Hybrid War”, 12th International Scientific Conference „Business and Management 2022", pp. 937–945.
16. Novikova, O.F., Sydorchuk, O.H., Pankova O.V. [etc.] “State and Prospects of Social Security in Ukraine: Expert Assessments: monograph”, Lviv Regional Institute of Public Administration NAGU; National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Industrial Economics. TO.; LRIDU NADU, Lviv, Ukraine.
17. Libanova, E. and Paliy, O. (2004), Labor Market and Social Protection: Textbook on Social Policy, Osnova, Kyiv, Ukraine.
18. Krokhtina, E. (2004), Social Policy and Economic Security, Kashtan, Donetsk, Ukraine.
19. Koval, O. (2016), “Semantics and Essence of the term «Social Security»”, Strategic priorities, vol. 2, pp. 58–65, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spa_2016_2_8
20. Shevchuk, P. (2003), Social Policy, Svit, Lviv, Ukraine.
Опубліковано
2022-10-31
Як цитувати
Varnalii Zakharii Соціальна безпека людини в умовах війни: сучасний стан та шляхи забезпечення / Zakharii Varnalii, Oksana Cheberyako, Nataliia Miedviedkova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (3(86). – С. 6-14. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.3(86).2641.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ