Формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління витратами підприємства

Ключові слова: система бухгалтерського обліку, обліково-аналітичне забезпечення, управління витратами, облікова інформація, консолідована інформація

Анотація

У статті розглянуто процес формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління витратами підприємства, який складається з консолідації облікової та необлікової інформації (на перетині таких предметних областей, як бухгалтерський облік, менеджмент, корпоративні інформаційні системи). Обґрунтована роль бухгалтерського обліку в процесі управління підприємством. Розглянуто питання щодо структуризації внутрішнього середовища підприємства та виділення центрів відповідальності для постановки цілей підсистемам управління. Проведено дослідження наукових думок щодо визначення «системи управління витратами», а також визначені принципи та вимоги до консолідації інформації. Висловлено думку, що традиційний бухгалтерський облік не задовольняє повністю вимоги користувачів, то виникає необхідність консолідації інформації з нефінансових джерел для прийняття ефективних управлінських рішень.

Дані про автора

Yuliia Zhylina, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Аспірант кафедри обліку і бізнес-консалтингу

Посилання

1. Hovorushko, T.A. (2008), “The mechanism of financial support for small businesses in the food industry”, Ekonomika APK, vol. 3, pp. 84–90. [in Ukrainian]
2. Hohol, M.M., Maksimova V.F. and Popovych V.V. (2014), Accounting and information component of the development strategy of vertically integrated enterprises. Hohol M.M. (Ed.), Atlant, Odesa, Ukraine. [in Ukrainian]
3. Hryshko, N.V. (2009), Methodology of cost management of industrial enterprises, IEP NAN Ukrainy, Donetsk, Ukraine. [in Ukrainian]
4. Yershova, N.Yu. (2014), “Quality of accounting information: methodical approach to assessment”, Aktualni problemy ekonomiky, vol. 8 (158), pp. 368-374. [in Ukrainian]
5. Kolisnyk, H.M. (2016), Costs of the entrepreneurial sector of Ukraine: methodology and practice: monograph, PP “AUTDOR-ShARK”, Uzhhorod, Ukraine. [in Ukrainian]
6. Levytska, S.O. (2009), “Information support of the accounting system”, Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Ekonomika: zbirnyk naukovykh robit, vol. 3(47), pp. 367–372. [in Ukrainian]
7. Napadovska, L.V. (2000), Management accounting. Nauka i osvita. Dnipropetrovsk, Ukraine. [in Ukrainian]
8. Pushkar, M.S. (1997), Management accounting, Polygraphist LTD, Ternopil, Ukraine. [in Ukrainian]
9. Cherevko, G.V., Gorbonos, F.V., Ivanytska, G.B. and Pavlenchyk, N.F. (2004), Enterprise economics. H.V. Cherevka (Ed.), Apriori, Lviv, Ukraine. [in Ukrainian]
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Zhylina Yuliia Формування обліково-аналітичного забезпечення системи управління витратами підприємства / Yuliia Zhylina // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (2(85). – С. 120-124. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.2(85).2640.
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ