Громадська та політична активність молоді: нові виклики для молодіжної політики в епоху глобалізації

  • Iryna Semeniuk Віницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-9211-4907
  • Natalia Makhnachova Віницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-4634-2009
  • Diana Madzharova Віницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету
Ключові слова: молодіжна політика, громадська активність молоді, політична активність молоді, модель реалізації молодіжної політики, глобалізація

Анотація

В епоху глобалізації та зовнішніх загроз національній безпеці проблема розвитку державної молодіжної політики в Україні набуває нового значення. Разом з тим, підвищення рівня громадської та політичної активності молоді залишається ключовим фактором формування національної свідомості. У статті представлено основні концептуальні засади впровадження вітчизняного та зарубіжного досвіду реалізації молодіжної політики. Визначено, що молодіжна політика України перебуває у стані формування та становлення. Також визначено, що підходи до впровадження державної молодіжної політики таких країн як Вірменія та Бельгія дозволяють забезпечити можливості для молоді стати рушієм змін у своїх громадах та державах. З метою вивчення очікувань, можливостей, вподобань та бажань молодих людей як невід’ємної частини процесу визначення ефективності реалізації державної молодіжної політики, було проведено опитування молоді віком 14-25 років з України, Вірменії та Бельгії стосовно їх громадської та політичної активності. Визначено, що в цілому громадська та політична активність, а також зацікавленість у громадському житті української молоді є досить низькою. Дані результати є протилежним до отриманих результатів опитування молоді з Вірменії та Бельгії. Визначено, що основними чинниками низької громадської та політичної активності молоді в Україні є: низька політична свідомість (стосується участі у виборах та членства у політичних партіях); низький рівень залученості до діяльності ОГС; низький рівень участі у волонтерських рухах; міграційні настрої виїхати за межі своїх громад. Крім того, відсутність чіткої моделі реалізації молодіжної політики на рівні територіальних громад, мала кількість створених Молодіжних рад в громадах по Україні, відсутність Молодіжних центрів у громадах, де молодь може збиратися та напрацьовувати ідеї лише поглиблюють вищезазначену проблему. Таким чином, вирішення проблеми низької громадської та політичної активності молоді має стати першочерговим завданням на сучасному етапі розвитку державної молодіжної політики як на центральному рівні, так і на рівні громад.

Дані про авторів

Iryna Semeniuk, Віницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Natalia Makhnachova, Віницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування

Diana Madzharova, Віницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Студентка

Посилання

1. Zakon Ukrainy «Pro zahalni zasady derzhavnoi molodizhnoi polityky v Ukraini» vid 15.12.1992 № 2859-XII. Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2859-12 [in Ukrainian]
2. Zakon Ukrainy «Pro spryiannia sotsialnomu stanovlenniu ta rozvytku molodi v Ukraini» vid 05.02.1993 № 2998-XII. Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2998-12 [in Ukrainian]
3. Zakon Ukrainy «Pro osnovni zasady molodizhnoi polityky» vid 27.04.2021 № 1414-IX. Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2998-12 [in Ukrainian]
4. Model realizatsii molodizhnoi polityky v umovakh detsentralizatsii, available at: https://decentralization.gov.ua/youth/molod-v-oth [in Ukrainian]
5. Postanova KMU «Pro zatverdzhennia typovykh polozhen pro molodizhni konsultatyvno-doradchi orhany» vid 18.12.2018 № 1198. Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1198-2018-%D0%BF [in Ukrainian]
6. Molodizhna polityka buty chy ne buty? (U-Report), available at: https://ukraine.ureport.in/story/403/ [in Ukrainian]
7. Deklaratsiia pro rozpovsiudzhennia sered molodi idealiv myru, vzaiemnoi povahy ta vzaiemorozuminnia mizh narodamy: Rezoliutsiia 2037 (XX) Heneralnoi Asamblei vid 07.12.1965. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_289 [in Ukrainian]
8. Lisbon Declaration on Youth Policy and the Braga Action Plan for Youth (A/53/378). Library of United Nations documents related to youth, available at: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/pdf/lisbon.pdf
9. Hutsalova, M.V. (2014), “Models of youth policy in the countries of the European Union”, Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia». Ser.: Politolohiia. T. 230, vol. 218, pp. 18–21. [in Ukrainian]
10. Europian Commission, Promoting young peoples full participation in education, employment and society Brussele, 5.9.2007 COM (2007) 498, available at: http://eur-lex.europa.eu/.../site/en/com2007_0498en01.pdf
11. Study on the State of Young People and Youth Policy in Europe (Final report). UN, 2001. 147 p.
12. Stratehiia rozvytku Luka-Meleshkivskoi terytorialnoi hromady, available at: https://cutt.ly/HIZERTR [in Ukrainian]
13. Youth work in Eastern Europe: reality, prospects and successful initiatives, available at: https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47261953/Youth+work+eastern+Europe+RUS.pdf/9d404bbd-afe0-add6-c644-510d562abede
14. Jaunatnes likums, available at: http://likumi.lv/doc.php?id=175920
15. Analiz demohrafichnoi struktury mistsevykh rad-2015, available at: https://ratingpro.org/research/analiz_demografichnoi_struktury_miscevyh_rad-2015.html [in Ukrainian]
Опубліковано
2022-08-29
Як цитувати
Semeniuk Iryna Громадська та політична активність молоді: нові виклики для молодіжної політики в епоху глобалізації / Iryna Semeniuk, Natalia Makhnachova, Diana Madzharova // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (2(85). – С. 102-111. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.2(85).2638.
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПОЛІТИКА