Багаторівнева система соціальної безпеки

Ключові слова: національна безпека, соціальна безпека, соціальна безпека людини, загрози, гібридна війна, багаторівнева система, функціональні складники

Анотація

Розкрито сутність соціальної безпеки як пріоритетної складової національної, зокрема, економічної безпеки. Визначено, що в умовах загострення сучасної соціально-економічної кризи, загроз, пов’язаних з COVID-19, розв’язання соціальних проблем стає ще більш важливим та актуальним. Особливу загрозу в Україні несе гібридна війна, яка істотно позначилася на стані національної безпеки України, зокрема, соціальної безпеки людини. Її негативні наслідки мають як прямий, так і опосередкований характер, що є реальною соціальною загрозою. Вплив гібридної війни на соціальну безпеку людини потребує обґрунтування нових більш ефективних механізмів та інструментів її зміцнення. Зазначено, що аналіз та оцінка стану соціальної безпеки має бути систематичною, комплексною, оцінюючи: стан добробуту та рівня життя; стабільність соціальних взаємин та організаційної структури; рівень культури суспільства; наявність умов запобігання і розв’язання соціальних конфліктів; процеси десоціалізації суспільства тощо. Підкреслено, що соціальну безпеку необхідно розглядати в контексті її багаторівневої системи, зокрема, її необхідно розглядати під кутом зору економічного рівня, а саме: нано-, мікро-, мезо-, макро- та мегарівня. Запропоновано авторську багаторівневу систему соціальної безпеки, яка включає п’ять рівнів: соціальна безпека людини (нанорівень); соціальна безпека суб’єкта господарювання (мікрорівень); соціальна безпека регіону (мезорівень); соціальна безпека держави (макрорівень); глобальна соціальна безпека (мегарівень). Дано авторські визначення змісту (сутності) кожного рівня соціальної безпеки та їх функціональні складники. Зокрема, соціальну безпеку людини визначено як ступінь (рівень) захищеності життєво важливих соціально-економічних інтересів людини (особи), її прав, свобод та цінностей від внутрішніх та зовнішніх, реальних та потенційних загроз, а функціональними складниками є: безпека життєдіяльності людини; безпека реалізації загальносоціальних цінностей; безпека гідного рівня життя; безпека соціального середовища; психологічна та психічна безпека; самозахист; самозбереження; саморозвиток тощо.

Дані про автора

Zakharii Varnalii, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Доктор економічних наук, професор кафедри фінансів

Посилання

1. Baranovskyi, O.I. (2014), Filosofiya bezpeky [Philosophy of Security], vol. 1, UBS NBU, Kyiv, Ukraine.
2. Varnalii, Z.S. (2019), “New challenges of social security of Ukraine in the conditions of European integration”, Akademichna y universytet·ska nauka: rezultaty ta perspektyvy: zb. nauk. prats XII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. – Academic and University Science: Results and Prospects: coll. science. works XII International. scientific-practical conf., Poltava, Nat. Yuri Kondratyuk University. P. 14–19.
3. Varnalii, Z.S. and Galushka, Z.I. (2010), “Social security as a system”, Ekonomika i upravlinnya: Naukovyy zhurnal – Economics and Management: Scientific Journal, vol. 3 (47), pp. 94–100.
4. Varnalii, Z.S., Bilyk, R.R. and Khmelevskyi, M.O. (2020), “Social security of Ukraine: essence, problems and ways of providing”, Ekonomichnyy visnyk universytetu. Zb. nauk. prats uchenykh ta aspirantiv – Economic Bulletin of the University. Coll. Science. works of scientists and PhD students, vol. 45, pp. 105–114.
5. Vasyltsiv, T.G. (2008), Ekonomichna bezpeka pidpryyemnytstva Ukrayiny: stratehiya ta mekhanizmy zmitsnennya [Economic security of entrepreneurship in Ukraine: strategy and mechanisms for strengthening], Aral, Lviv, Ukraine.
6. Vlasyuk, O.S. (2016), Natsionalna bezpeka Ukrayiny: evolyutsiya problem vnutrishnoyi polityky [National Security of Ukraine: the evolution of problems of domestic policy], NISR, Kyiv, Ukraine.
7. Goshovska, V.A. (2003), “Social dominant of national security”, Stratehichna panorama – Strategic panorama, vol. 2, p. 97.
8. Danylyshyn, B. and Kutsenko V. (2010), “Social security – the basis of sustainable development”, Visnyk Natsionalnoyi akademiyi nauk Ukrayiny: zb. nauk. prats – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine: collection. Science. Work, vol. 1, pp. 20–28.
9. Zhyvko, Z.B. (2012), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: sutnist, mekhanizmy zabezpechennya, upravlinnya [Economic security of the enterprise: essence, mechanisms of maintenance, management], Liga-Press, Lviv, Ukraine.
10. Ilyash, O.I. (2012), Transformatsiyi systemy sotsialnoyi bezpeky Ukrayiny: rehionalnyy vymir [Transformations of the social security system of Ukraine: regional dimension], PAIS, Lviv, Ukraine.
11. Kutsenko, V.I. and Udovychenko, V.P. (2010), Sotsialna bezpeka v konteksti staloho rozvytku [Social security in the context of sustainable development], Chernihiv, Ukraine.
12. Lyashenko, O.M. (2015), Kontseptualizatsiya upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstva [Conceptualization of management of economic security of the enterprise], NISR, Kyiv, Ukraine.
13. Nikytenko, D.V. (2018), Investytsiyna bezpeka Ukrayiny: sutnist ta instytutsionalne zabezpechennya [Investment security of Ukraine: essence and institutional support], NUWEE, Rivne, Ukraine.
14. Novikova, O.F. (1997), Sotsialna bezpeka: orhanizatsiyno-ekonomichni problemy i shlyakhy vyrishennya [Social security: organizational and economic problems and solutions], IEP NAS of Ukraine, Donetsk, Ukraine.
15. Onyshchenko, V.O., Zavora, T.M. and Chepurnyi, O.V. (2015), Sotsialna bezpeka rehionu: teoretychni ta prykladni aspekty [Social security of the region: theoretical and applied aspects], PoltNTU, Poltava, Ukraine.
16. Onyshchenko, S.V. (2017), Byudzhetna bezpeka Ukrayiny: sutnist, zahrozy ta shlyakhy zabezpechennya [Budget security of Ukraine: essence, threats and ways of providing], Znannya Ukrayiny, Kyiv, Ukraine.
17. Pirozhkov, S.I. (2003), “Conceptual approaches to the formation of the national security system of Ukraine. Problems of national security”, Stratehichna panorama – Strategic panorama, vol. 1, pp. 25–32.
18. Pro rishennya Rady natsionalnoyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 14 veresnya 2020 roku «Pro Stratehiyu natsionalnoyi bezpeky Ukrayiny» [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of September 14, 2020 “On the National Security Strategy of Ukraine”], Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 14 veresnya 2020 roku № 392/2020 [Decree of the President of Ukraine of September 14, 2020 № 392/2020], available at: https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037
19. Sydorchuk, O.G. (2018), Sotsialna bezpeka: derzhavne rehulyuvannya ta orhanizatsiyno-ekonomichne zabezpechennya [Social security: state regulation and organizational and economic support], Lviv Regional Institute of State management, Lviv, Ukraine.
20. Kharazishvili, Yu.M. and Grishnova, O.A. (2018), “Quality of life in the social security system of Ukraine: indicators, level, threats”, Ekonomika Ukrayiny – Economy of Ukraine, vol. 11–12, pp. 157–171.
21. Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Grishnova, O. and Dzwigol, H. (2020), Social Safety of Society for Developing Countries to Meet Sustainable Development Standards: Indicators, Level, Strategic Benchmarks (with Calculations Based on the Case Study of Ukraine). Sustainability, vol. 12 (21), available at: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/21/8953
Опубліковано
2022-04-28
Як цитувати
Varnalii Zakharii Багаторівнева система соціальної безпеки / Zakharii Varnalii // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (1(84). – С. 21-27. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.1(84).2547.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ