Роль комплексу маркетингу в управлінні діяльністю підприємства в умовах ринкової конкуренції

  • Iryna Amelina Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» https://orcid.org/0000-0002-3448-4918
  • Kateryna Lukashenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: управління, маркетинг, конкурентоспроможність, маркетингова діяльність, маркетинг-мікс

Анотація

Розглянуто проблеми пошуку оптимальних шляхів розвитку підприємств, покращання їх маркетингової діяльності в умовах турбулентних змін у зовнішньому середовищі. Для того, щоб забезпечити стабільну й ефективну роботу підприємств слід розвивати та удосконалювати маркетингову діяльність на підприємствах, або делегувати ці функції маркетинговим аутсортсинговим компаніям, які будуть мати змогу на високопрофесійному рівні забезпечувати організацію та здійснення маркетингової діяльності підприємств. Це є надзвичайно актуальним завданням, оскільки дозволить зміцнювати ринкові позиції підприємств та підвищити їх конкурентоспроможність, що в свою чергу позитивно вплине на розвиток економіки України в цілому. Виявлено, що маркетинг – це один з найбільш важливих і дієвих інструментів збільшення ефективності діяльності підприємств. Цьому сприяє робота маркетингових служб, які працюють у таких напрямках: по-перше, маркетингові служби досліджують різні сторони ринку, з якими стикається підприємство в процесі функціонування, по-друге, розробляє і здійснює тактику поведінки фірми на ринку. Визначено, що роль маркетингу також полягає в тому, що його інструментарій – єдиний фактор впливу на поведінку споживача задля стимулювання збуту власної продукції підприємства. Таким чином його може формувати та реалізовувати безпосередньо підприємство. Досліджено, що функції виступають засобами реалізації маркетингової діяльності. Вони мають значний вплив на формування та визначення стратегічних напрямків діяльності відділу маркетингу на підприємстві та його основних задач. Виділено чотири основних блоки маркетингових функцій: аналітична, виробнича, збутова та функція управління. Виявлено, що маркетинг – це один з найбільш важливих і дієвих інструментів збільшення ефективності діяльності підприємств. Цьому сприяє робота маркетингових служб, які працюють у таких напрямках: по-перше, маркетингові служби досліджують різні сторони ринку, з якими стикається підприємство в процесі функціонування, по-друге, розробляє і здійснює тактику поведінки фірми на ринку. Роль маркетингу також полягає в тому, що його інструментарій - єдиний фактор впливу на поведінку споживача задля стимулювання збуту власної продукції підприємства. Таким чином його може формувати та реалізовувати безпосередньо підприємство. Функції виступають засобами реалізації маркетингової дальності. Вони мають значний вплив на формування та визначення стратегічних напрямків діяльності відділу маркетингу на підприємстві та його основних задач. Виділено чотири основних блоки маркетингових функцій: аналітична, виробнича, збутова та функція управління.

Дані про авторів

Iryna Amelina, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат економічних наук,  доцент

Kateryna Lukashenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Здобувач вищої освіти

Посилання

1. Lipsitsa, I.V. and Oiner, O.K. (2018), Marketynh-menedzhment: pidruchnyk i praktykum dlia bakalavratu ta mahistratury [Marketing management: a textbook and practice for undergraduate and graduate students], pp. 119–133.
2. Munin, H.B., Tymoshenko, Z.I., Samartsev, Ye.V. and Zmiiov, A.O. (2019), Marketynh turyzmu: navch. posibnyk dlia stud. nyshch. navch. zakladiv [Marketing of tourism: training. study guide poverty education institutions], u 2 ch., Vydavnytstvo Yevropeiskoho universytetu, Kyiv, Ukraine.
3. Butenko, N.V. Osnovy marketynhu: pidruchnyk [Basics of marketing: a textbook], available at: http://books.efaculty.kiev.ua/mrk/3/
4. Harkavenko, S.S. (2020). Marketynh: pidruchnyk [Marketing: textbook], 5rd ed, Libra, Kyiv, Ukraine.
5. Classification of types of economic activity, available at: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_і.html
6. Kucherenko, V.R., Karpov, V.A. and Markitan, O.S. (2018), Biznes-planuvannia firmy: navchalnyi posibnyk [Business planning of the firm: a study guide], Znannia, Kyiv, Ukraine.
7. Nalyvaiko, A.P. (2017), Teoriia stratehii pidpryiemstva. Suchasnyi stan ta napriamky rozvytku: monohrafiia [Theory of enterprise strategy. Current state and directions of development: monograph], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Doyle, P. and Stern, P. (2006), Marketing management and strategy. Pearson Education. 446 p.
9. Greiner, L.E. (1997), Evolution and revolution as organizations grow/ Harvard business review, Reprinted from 1972. No 76(3). Pp 55–60.
10. Gudz, P., Oliinyk, Y., Shkurupska, I., Ivanchenkov, V., Petrenko, O. and Vlasenko, Y. (2020), “Formation of foreignt economic potential of the region as a factor of competitive development of the terrirory”, International Journal of Management, vol. 11 issue 5, pp. 590–601.
11. Kates, A. Designing your organization: using the star model to solve 5 critical design challenges.
12. McLean, G. (2005), Organization Development: Principles, Processes Performance. Berrett-Koehler Publishers.
13. Porter, M. and Ketel, C. (2003), UK Competitiveness: Moving to the Next Stage. DTI Economics Paper. London: Department of Trade and Industry. No 3.
Опубліковано
2022-04-28
Як цитувати
Amelina Iryna Роль комплексу маркетингу в управлінні діяльністю підприємства в умовах ринкової конкуренції / Iryna Amelina, Kateryna Lukashenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2022. – Т. (1(84). – С. 50-58. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2022.1(84).2544.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ