Особливості впровадження інжинірингу та девелопменту для підвищення ефективності інноваційних перетворень в Україні

Ключові слова: інжиніринг, девелопмент, інноваційні перетворення

Анотація

В ході дослідження визначено, що найбільш ефективною організаційною структурою сучасного поєднання передової науки, прогресивних систем виробництва і технологій, комерціалізації та забезпечення конкурентоспроможності інновацій є створення в Україні високотехнологічних науково-виробничих систем (ВНВС). Аналогом цих систем є такі успішні світові компанії, як Боїнг, БМВ, Соні, Самсунг та багато інших, в яких інтегровані в єдину систему науково-дослідницькі (інжинірингові), виробничі, комерційні, девелоперські та інші підрозділи. Доведено, що для ефективної роботи і досягнення конкурентних результатів сучасна ВНВС має включати: координаційні та науково-технічні ради, підрозділи зі стратегічних досліджень, прогнозування і планування; інжинірингові підрозділи, що створюють основу науково-технічних центрів (НТЦ); дієві фінансові, маркетингові, девелоперські та інші установи; розгалужену і гнучку інфраструктуру. В процесі дослідження і в статті визначено: раціонально-організаційну структуру і функції НТЦ; зміст і послідовність розробки та реалізації «під ключ» програм розвитку ВЕВС; сутність фірмового та по-життєвого сервісу унікальних інноваційних об’єктів. Впровадження розроблених пропозицій дозволить прискорити перехід вітчизняних підприємств на світові стандарти господарювання та неперервного інноваційно-високотехнологічного прогресу, а також: скоротити трудомісткість робіт і тривалість реалізації програм; зменшити експлуатаційні витрати; знизити загальну вартість програм; значно підвищити якість і конкурентоспроможність вітчизняних інноваційних розробок та їх виробників.

Дані про авторів

Oleksandr Redkin, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат технічних наук, доцент

Oleksandr Zyma, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат технічних наук, доцент

Roman Pakhomov, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат технічних наук, доцент

Mariia Hunchenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. The Global Innovation Index. Retrieved from: http://www.wipo.int/publica-tions/er/details.jsp?id=4193@pland=EN
2. Redkin O.V., Tolkachov D.M. (2019). Strategic and project management of the national economy innovative development, its high-tech research and production systems and enterprises: [monograph]. Poltava: PoltNTU. 334 p.
3. Twiss B. (2017). Management of scientific and technical innovations. Minsk: Economics. 479 p.
4. Heiets V.M., Semynozhenko V.P. (2006). Innovative prospects of Ukraine. Kharkiv: Constanta. 272 p.
5. Serra C. E. M. & Kunc M. (2014). Benefits Realization Management and its influence on project success and on the execution of business strategies. International Journal of Project Management, 33(1), pp. 53–66.
6. Fedulova L.I. (2007). Technological development of Ukraine's economy. Kyiv: Published by the Institute of Economics and forecasting of the NAS of Ukraine. 627 p.
7. Fedulova L.I. (2008). Prospects for innovation and technological development of Ukrainian industry. Ukraine Economy. No 7, pp. 24–36.
8. Sredojecic, D., Cvetanovic, S. and Boskovic, G. (2016). Technological changes in economic growth theory: neoclassical, endogenous, and evolutionary-institutional approach. Economic Themes, 54(2), pp. 177–194.
9. Technological modernization of Ukrainian industry / ed. L.I. Fedulova; Inst. of Economics and Forecasting. Kyiv, 2008. 472 p.
10. Shushkova, Yu.V. (2020). Integral assessment of innovation and technological development of Ukraine's economy. Scientific Bulletin of Kherson State University. Economic Sciences Series. Vol. 37, pp. 18–23. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2020-37-3
11. Dubei Yu.V., Pylypenko Yu.I. (2019). Innovation and technological component of economic development in the context of globalization. Economic Bulletin, 4, pp. 27–34. DOI: https://doi.org/10.33271/ev/68.027
12. Sus T.I. (202). The role of program-targeted financing in the innovative development of the agricultural sector of the region. Economy and Society. Vol. 21, pp. 123–127. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2019-20-87
13. Redkin O.V., Pakhomov R.I., Zyma O.Ye. New forms and world experience of organization and management of business processes and build-investment projects in the field of the complex objects development of Ukraine. Academic journal. Industrial Machine Building, Civil Engineering. Issue: 1(50), pp. 238–245. DOI: https://doi.org/10.26906/znp.2018.50.1081
14. Mrykhina O.B. (2014). Pricing is a key element of technology transfer system (in the context of natural monopolies). International Scientific Journal «Euro-American scientific cooperation»: research articles, 3, pp. 12–17.
15. Piva M. & Vivarelli M. (2018). Technological change and employment: is Europe ready for the challenge. Eurasian Business Review, 8(1), pp. 13–32. DOI: https://doi.org/10.1007/s40821-017-0100-x
Опубліковано
2021-12-08
Як цитувати
Redkin Oleksandr Особливості впровадження інжинірингу та девелопменту для підвищення ефективності інноваційних перетворень в україні / Oleksandr Redkin, Oleksandr Zyma, Roman Pakhomov, Mariia Hunchenko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (4(83). – С. 24-30. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.4(83).2521.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)