Цифрова модернізація економічних процесів в Україні в умовах євроінтеграції

  • Liudmyla Boldyrieva Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-9147-5524
  • Alina Chaikina Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0003-3821-2079
Ключові слова: розвиток, стратегії, цифрова економіка, цифровізація, цифрові технології, цифрові сервіси

Анотація

Вивчено особливості цифрової економіки та її зв’язок з так званою економікою на вимогу (on-demand economy). Досліджено кардинальну трансформацію виробничих відносин учасників, результатом якої є об’єднання виробництва і послуг в єдину цифрову систему. Проаналізовано основні сегменти цифрової економіки. Доведено, що розвиток технологій та автоматизації кардинально впливає на трудові ресурси будь-якої країни. Вивчено адаптаційні стратегії, які застосовують уряди різних країн світу для пом’якшення майбутнього шоку суспільства, а саме: стимуляцію створення робочих місць нового типу; законодавче уповільнення поширення технологій; безумовний базовий дохід (ББД). Досліджено рівень цифровізації економіки України. Наведено частку деяких цифрових сервісів в Україні та Європейському Союзі. Досліджено позитивний вплив розвитку цифрової економіки на ринок праці. Охарактеризовано технології п’ятого покоління 5G (fifth generation). Розглянуто можливість безперебійної і надшвидкісної передачі даних, а здатність пристроїв обмінюватися даними безпосередньо дозволить дистанційно управляти сільгосптехнікою, промисловими роботами або безпілотними автомобілями. Проаналізовано мегатенденції, що формуватимуть сферу майбутніх трудових відносин: технологічний прогрес, автоматизація і роботизація; хмарні технології та хмарні обчислення; цифровізація особистого простору; великі дані (Big Data) 10; інтернет речей дозволяє через спеціальні пристрої забезпечити контроль і дистанційне керування в реальному часі багатьма приладами (речами); гіг-економіка – це кардинальні зміни на ринку праці, його перехід від наявності робочих місць з постійною зайнятістю в одного роботодавця до тимчасових проектів від різних компаній в одного незалежного працівника; становлення мережевого суспільства та мережевої економіки (mesh economy). Вивчено структурні зміни в економіці, попит на стандартну зайнятість, сектор послуг, який функціонує в умовах гнучкого робочого часу. Доведено, що у цифровій економіці змінюється як характер праці, так і вся система трудових відносин, зокрема інформація стає предметом праці, а засобами праці виступають цифрові пристрої, такі як комп’ютери, планшети, мобільні телефони, камери тощо.

Дані про авторів

Liudmyla Boldyrieva, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Доктор економічних наук, доцент

Alina Chaikina, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Kандидат економічних наук

Посилання

1. Negroponte, N. (1995). Being Digital, Knopf, New York. 256 p.
2. Tarnoff B. (2018). The data is ours! What is big data? And how do we democratize it? Logic Magazine, May.
3. UNESCO’s Internet Universality Indicators: A Framework for Assessing Internet Development. Paris. 2019.
4. WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence. World Intellectual Property Organization. Geneva. 2019.
5. Pyshchulina O. (2020). Digital economy: trends, risks and social determinants. Kyiv: Zapovit Publishing House. 274 p.
6. Mesenbourg T. L. (n. d.). Measuring the Digital Economy, U.S. Bureau of the Census. Retrieved from: http://www. census.gov/content/ dam/Census/library/working-papers/2001/econ/digitalecon.pdf
7. Digital Adoption Index, Worldbank. Retrieved from: https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016/Digital-Adoption-Index
8. Dannikov O. V., Sichkarenko K. O. (2018). Conceptual principles of Ukraine’s economy digitalization. Market Infrastructure. Vol. 17. Retrieved from: http://market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/15.pdf.
9. Weber S. (2017). Data, development, and growth. Business and Politics. No 19 (3), pp. 397–423.
10. World Trade Report 2018: The Future of World Trade – How Digital Technologies are Transforming Global Commerce. World Trade Organization, Geneva.
11. The Cabinet of Ministers approved the Concept for the Development of Digital Competences until 2025 / Press Office of the Ministry and the Committee for Digital Transformation of Ukraine (March 3, 2021). Retrieved from: https://thedigital.gov.ua/news/kabmin-skhvaliv-kontseptsiyu-rozvitkutsifrovikh-kompetentnostey-do-2025-roku.
Опубліковано
2021-09-05
Як цитувати
Boldyrieva Liudmyla Цифрова модернізація економічних процесів в україні в умовах євроінтеграції / Liudmyla Boldyrieva, Alina Chaikina // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (3(82). – С. 23-28. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2359.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ