Розвиток земельних відносин в системі продуктивних сил суспільства

  • Grygorii Sharyi Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-5098-2661
  • Viktor Dubіshchev Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-9460-7054
Ключові слова: землеустрій, земельні відносини, етапи розвитку, власність на землю, земельні реформи

Анотація

Проведено аналіз земельних трансформацій, перетворень і реформ у світі та в Україні. Розглядаються вісім історичних періодів земельних відносин в Україні: перший – давні часи; другий – період Київської Русі; третій – Польсько-Литовський період; четвертий–Козацька держава та Гетьманщина; п’ятий – входження до  Російської та Австрійської імперій; шостий – 1917 – 1920 роки – земельні революційні трансформації (УНР); сьомий – період СРСР; восьмий – держава Україна. Враховано той факт, що зміст економічних відносин власності на землю складають володіння, користування і розпорядження земельною рентою та окремими правами на земельні ресурси. Етапи розвитку земельних відносин в основному пов’язані зі зміною економічних відносин, відносин власності на землю для використання їх у різних галузях господарської діяльності. У всіх суспільних формаціях землеустрій провадиться в інтересах панівних класів. Історично змінювався землеустрій залежно від заміни одних експлуататорських класів іншими. Суть землеустрою для кожного історичного способу виробництва визначається економічними відносинами. В історичному плані здійснення земельної реформи в Україні спрямовано на трансформацію державної і колективної власності в приватну та формуванню на її базі більш ефективної соціально-економічної системи відносин з високим мотиваційним механізмом до роботи зі стійкою системою відповідальності за її результати.

Дані про авторів

Grygorii Sharyi, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Доктор економічних наук, професор

Viktor Dubіshchev, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Доктор економічних наук, професор

Посилання

1.Sharyі G. (2016). Institutional support for the development of land relations in the agricultural sector of Ukraine [Text]: monograph. City of Education and Science of Ukraine, Poltava. nat. tech. Univ. Yu. Kondratyuk. Poltava. 604 pp.
2. Rubanik V. (2006). Legal regulation of land relations in Kievan Rus and feudally fragmented Russia. Land Law of Ukraine. №5.
3. Miroshnichenko A. M. (2009). Land law of Ukraine: Textbook. Kyiv. Alert; CST; CUL.
4. Polonska-Vasylenko N. (1992). History of Ukraine; in 2 volumes - vol.1. Kyiv.
5. Budzilovych I., Yurchenko A. (1994). Lease of land in Ukraine. Law of Ukraine. №10.
6. A textbook on the history of the state and law of Ukraine, vol. 1. Kyiv. 1997.
7. Current issues of land reform in Ukraine. Ed. Yu.D. Bilyk. Kyiv. 2004.
8. Tretyak A. (2002). History of land relations and land management in Ukraine: Textbook. Kyiv.
9. Saxon mirror. Monuments, comments, research / Under ed. Koretsky. Kyiv. 1985.
10. Encyclopedia of the History of Ukraine. Vol. 1. Kyiv. Scientific thought. 2000.
11. Yurchenko A., Budzilovich І., Perekhodyuk M. (2001). History of development of land ownership in Ukraine (second half of XVII - first half of XIX century). Land management. №2. Pp. 59.
12. Formation of the land market in the country / Edited by A. Danelenko, Y. Bilyk. Kyiv. 2002.
13. Hrushevsky M. S. (1990). Essay on the history of the Ukrainian people. Kyiv.
14. Tretyak A., Dorosh О. (2006). Land management. Kyiv. LLC "CZRU". 462p.
15. Bilyk Y. (2001). Land reform in Ukraine: Reference edition. Kyiv. 29 р.
16. Dorosh О. (2008). Land management. Kyiv, LLC "August Trade". 462 p.
17. Yurchenko A., Kuzmin А. (2009). Modern land policy of Ukraine. Kyiv. Intertechnology. 260 p.
18. Dobryak D., Babmindra D. (2006). Ecological and economic principles of land use reform in market conditions. Kyiv. Urozhay. 336 p.
19. Makarchuk V. (2004). General history of the state and law of foreign countries. Tutorial. View. 4, ext. Kyiv. 441р.
Опубліковано
2021-11-24
Як цитувати
Sharyi Grygorii Розвиток земельних відносин в системі продуктивних сил суспільства / Grygorii Sharyi, DubіshchevViktor // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (3(82). – С. 15-22. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.3(82).2358.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ