Математичні моделі прогнозування у системі економічної безпеки фінансово-кредитних установ

Ключові слова: система економічної безпеки, складові системи, прогнозування, математичні моделі прогнозу

Анотація

Розглянуто систему економічної безпеки комплексно, у поєднанні короткострокової та довгострокової систем контролю. Схарактеризовано необхідність взаємодії й одночасного функціонування цих двох систем для забезпечення адекватного та оперативного оцінювання діяльності установи. Досліджено питання необхідності використання методів прогнозування для забезпечення контролю й моніторингу економічної безпеки фінансово-кредитної установи. Визначено роль прогнозування у системі забезпечення стабільної діяльності установи. Наведено переваги від упровадження прогнозування у систему контролю за стабільністю діяльності. Виділено основні функції прогнозування та особливості їх реалізації в умовах невизначеності. Зазначено необхідність постійного контролю й аналізу основних поточних показників діяльності фінансово-кредитної установи та прогнозування їх змін у майбутньому. Прогноз повинен переглядатися відповідно до отриманої нової інформації на всіх етапів аналізу. Зауважено необхідність оперативної адаптації перспективних планів і проектів розвитку установи відповідно до результатів прогнозування. Прогнозування визначено як дієвий інструмент забезпечення економічної безпеки установи.

Дані про автора

Anna Cherviak, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

аспірантка

Посилання

1. Mishin O.Y., Mishina S.V. (2012). The essence of the concept of "economic security of the enterprise". Bulletin of Transport Economics and Industry. № 38. P. 86-92.
2. Biloshkurskaya N.V. , Biloshkursky M.V. (2013). Theoretical aspects of economic security of enterprises. Sustainable economic development. № 2. P. 85-89. Retrieved from: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/103/1/Teoretychni_aspekty_ekonomichnoi_bezpeky_pidpryiemstv.pdf
3. Novikova O.F., Pokotylenko R.V. (2006). Economic security: conceptual definitions and mechanisms of provision: [monograph]. Donetsk: NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics. P. 408.
4. Zachosova N.V. (2011). Personnel management in the system of economic and financial security of a commercial bank. Modern Economy: Issue 5. Kyiv: DIPK. P. 72.
5. Migus I.P., Laptev S.M. (2011). The need to distinguish between the concepts of "threat" and "risk" in the diagnosis of economic security of economic entities. Effective economy. № 12. Retrieved from: www.economy.nayka.com.ua/.
6. Sorokivska Z. (2011). On the issue of financial security of the bank in the global economic crisis. Economic analysis. Issue 8. Part 1. P. 404–408.
7. Melnik S.I. (2010). Formation of the system of economic security of the bank. Bulletin of Transport Economics and Industry. № 29. P.149-152.
8. National Bank of Ukraine. Retrieved from: https://bank.gov.ua.
9. Onyshchenko, V. O., Khudolii, Y. S., & Chervjak, A. V. (2016). Peculiarities of ensuring economic bank security in terms of financial instability. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 1 (20), 4–12.
10. Melnik S.I. (2010). Formation of the system of economic security of the bank. Bulletin of Transport Economics and Industry. № 29. P.149-152.
11. Zvarych O.V. (2011). Medium-term forecasting of budget revenues and their relationship with macroeconomic indicators. Finance of Ukraine. № 8. P. 59-75.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Cherviak Anna Математичні моделі прогнозування у системі економічної безпеки фінансово-кредитних установ / Anna Cherviak // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (2(81). – С. 81-85. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.2(81).2355.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Найбільш популярні статті цього автора (авторів)