СКЛАДОВІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

Ключові слова: конкурентоспроможність регіону, приморський регіон, елементи конкурентоспроможності, структура конкурентоспроможності

Анотація

Розглянуто проблеми визначення елементів конкурентоспроможності приморських регіонів. Виконано теоретичне узагальнення та порівняння елементів конкурентоспроможності за теоріями А. Маслоу (піраміда потреб та її інтерпретація щодо конкурентоспроможності регіону), М. Портера (модель п’яти сил конкуренції). Запропоновано розуміння механізму конкурентоспроможності приморських регіонів як взаємодії елементів: адміністрування, території, людей та процесів. Описано структуру конкурентоспроможності приморських регіонів. Зазначено, що їх специфіка полягає у забезпеченні конкурентної інфраструктури, туристсько-рекреаційного комплексу, комплексу природоохоронних та екосистемних заходів. Таким чином, описано елементи регіональної конкурентоспроможності (територія, люди, процеси, адміністрування й механізм взаємодії) та надано характеристику кожному з них. Територія регіону є «виправленою» умовою конкурентоспроможності й не може бути об’єктивно зміненою. Для аналізу цього елемента необхідно підходити з точки зору розміщення продуктивних сил, обробки та видобутку. Людські ресурси є «жорсткою» умовою конкурентоспроможності, тобто піддаються впливу й коригуванню, але з плином часу. Важливий показник цього елемента – індекс людського розвитку. Процеси відображають власне всі господарсько-економічні процеси створення, обміну, розподілу та споживання доданої вартості в регіоні. Будучи «жорстким» показником, цей елемент відображає продуктивність економіки регіону, його інноваційно-інвестиційний потенціал. Адміністрування є «м’яким» елементом конкурентоспроможності регіону й ґрунтується на розробленні та виконанні стратегічних регіональних рішень, затверджених регіональними й місцевими органами влади. Вивчення специфіки елементів конкурентоспроможності приморських регіонів дозволить удосконалити механізм взаємозв’язків між вищеназваними елементами. Розглянута структура конкурентоспроможності приморського регіону дозволяє через систему елементів зрозуміти її специфіку та вплив на національну конкурентоспроможність.

Дані про автора

Анастасія Безхлібна, Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Romanko O.P. (2016) Suchasni konkurentni perevahy konkurentospromozhnosti rehionu. [Modern competitive advantages of the region's competitiveness]. Hlobalni ta natsionalni ekonomichni problemy [Global and national economic problem], 10. 609-613. (In Ukr.)
2. Andrusyak N.O. (2019) Institutional elements of regional competitiveness. [Instytutsiini elementy konkurentospromozhnosti rehioniv]. Efektyvna ekonomika. [Efficient economy]. vol. 8. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/8_2019/47.pdf (Date of access: 22.11.2020). (In Ukr.)
3. Obolentseva L.V. (2017) Ckladovi upravlinnia konkurentospromozhnistiu promyslovykh kompleksiv rehioniv. [Components of competitiveness management of industrial complexes of regions] Modeliuvannia rehionalnoi ekonomiky.[ Modeling of the regional economy]. 2(30). P. 407 – 416.
4. Tulchynska S.O. (2018) Napriamy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti promyslovykh kompleksiv rehioniv Ukrainy. Biznes Inform. [Directions for increasing the competitiveness of industrial complexes in the regions of Ukraine]. Biznes Inform. [Business Inform]. 12. P. 194-198
5. Gudz P., Gudz M., Vdovichena O., Tkalenko O. (2020) Scientific Approaches for Planning the Architecture for Urban Economic Space. In: Onyshchenko V., Mammadova G., Sivitska S., Gasimov A. (eds) Proceedings of the 2nd International Conference on Building Innovations. ICBI 2019. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 73.
6. Gudz, P., Oliinyk, Y., Shkurupska, I., Ivanchenkov, V., Petrenko, O., Vlasenko, Y. Formation of foreignt economic potential of the region as a factor of competitive development of the terrirory. International Journal of Management Vol.11 Issue 5, Maj 2020, Pages 590-601.
7. Chitea M.A. (2016) Evaluation of territorial competitiveness. Case study: South-East region and Tulcea country. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development.. Vol. 16, Issue 1.
8. Bezkhlibna A.P. Zaytseva V. (2020) Formation of regional competitiveness development strategies based on cluster analysis AD ALTA. Journal of interdisciplinary research. 10. Issue 1. P. 34-40.
9. Porter M., Ketel C. (2003).UK Competitiveness: Moving to the Next Stage. DTI Economics Paper. London: Department of Trade and Industry. № 3
10. Maslow A.H. (1954) Motivation and Personality. — New York: Harpaer & Row,. 114 p.
11. Gramberg A.M. (2004) Uchebnyk dlia vuzov [Textbook for universities] Gos. University Higher School of Economics. M .: Publishing house. HSE State University.
12. Deiaki pytannia udoskonalennia systemy monitorynhu ta otsinky rezultatyvnosti realizatsii derzhavnoi rehionalnoi polityky. [Some issues of improving the system of monitoring and evaluation of the effectiveness of the implementation of state regional policy] Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1029-2017-%D0%BF#Text] (Date of access: 22.11.2020). (In Ukr.)
12. Sachs, J. Zinnes C., Eilat Y. (2000) Systemic Transformation in Transition Economies. Discussion Papers, Harvard University for International Development.. Volume II. Benchmarking Competitiveness in Transition Economies. Cambridge
13. The Global Competitiveness Yearbook 2003–2004 (2003). World Economic Forum,
14. Grebinyak Lawrence J. (2006) Yak zmusyty pratsiuvaty vashu stratehiiu: Efektyvna realizatsiia stratehii ta vprovadzhennia zmin. [How to make your strategy work: Effectively implement the strategy and implement change]. Dnepropetrovsk: Balance Business Book
15. Mikhaylov A.S. (2019).Coastal agglomerations and the transformation of national innovation spaces. Baltic Region. № 1. Р. 29-42.
Опубліковано
2021-03-25
Як цитувати
Безхлібна Анастасія Складові конкурентоспроможності приморського регіону / Анастасія Безхлібна // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (1(80). – С. 48-54. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.1(80).2238.
Розділ
РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА