ЕКОНОМІЧНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ АВТОРОМ І РОБОТОДАВЦЕМ АБО ЗАМОВНИКОМ

  • Артур Костянтинович Лі ДУ ІДНТПІН НАН України, Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України http://orcid.org/0000-0002-7465-8855
Ключові слова: економічна система, інтелектуальна власність, інтелектуальний продукт, авторське право, нематеріальний актив, ринок інтелектуальної власності, патентне право, інституції охорони інтелектуальної власності

Анотація

Розглянуто проблему формування інститутів привласнення інтелектуальної власності, що створена на умовах виконання службових (трудових) обов’язків або на замовлення, яка існує до сьогодні через неузгодженість чинного законодавства України з Конституцією України та з нормами міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Необхідність розв'язання суперечностей норм і правил взаємодії творців із замовниками інтелектуальної продукції назріла давно, але, на жаль, її вирішення було заблоковано як неформальними нормами і правилами поведінки, що були отримані суспільством у спадок від радянського змісту авторських правовідносин в УРСР, так і нормами національного законодавства. У зв‘язку із зазначеними протиріччями в Україні вибудовувались правовідносини, коли нормативні акти, якими регулюються ці правовідносини, отримали статус «рекомендацій», а не обов’язкових для виконання правових норм. Завдяки цій невідповідності економіка держави з кожним роком стрімко втрачає свій науково-творчий потенціал й інтелектуальну складову. Збалансування правовідносин соціальної економіки та теорії власності дозволить реалізувати інституціональні принципи належного розподілу інтелектуальної власності, що є необхідною умовою розвитку всієї української економіки. Метою статті є виявлення європейської економічної конструкції правовідносин творців-працівників та роботодавців через призму норм національних законів, інших нормативних актів та норм міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, які є частиною національного законодавства України.

Дані про автора

Артур Костянтинович Лі, ДУ ІДНТПІН НАН України, Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України

молодший науковий співробітник

Посилання

1. Pidopryhora О.A., Butnik-Siversky O.B., Drobiazko V.S., Krainev P.P., Melnyk O.M., Pidopryhora O.O., Prytyka D.M., Sviatotsky O.D. (2004). Akademichnyj kurs. Pravo intelektual'noy vlasnosti [Academic course. Intellectual Property Rights], 2nd ed., Reworked and add. Concern Publishing House "In Law", Kyiv, Ukraine. 672 p.
2. Kryzhna В.М., Yarkin N.E., For order Borisova V.I. (2008). Pravo intelektual'noi vlasnosti Ukrainy: Konspekt lektsij [Intellectual property law of Ukraine: Lecture notes], Nat. jurid. Acad. of Ukraine, Kharkiv, Ukraine. 112 p., available at: http://web.kpi.kharkov.ua/acem/wp-content/uploads/sites/16/2017/06/IV_nav_case_1.pdf (access date: 04.03.2021)
3. Benedysyuk I.M., Gumega O.V., Domanska M.L., Lviv B.Yu., Marchenko O.V., Moskalenko V.S., Plyas N.P. (2018). Posibnyk dlia suddiv z intelektual'noi vlasnosti [Handbook for intellectual property judges], К.І.S., Kyiv, Ukraine. 424 p., available at: http://nsj.gov.ua/files/1541665727IntellProperty_Handbook_.pdf (access date: 04.03.2021)
4. Antimonov B.S., Fleishitz E.A. (1957). Avtorskoe pravo [Copyright], Legal literature, Moscow. 280p.
5. Serebrovsky V.I. (1956). Voprosy sovetskoho avtorskoho prava [Questions of Soviet copyright], Publishing House of the Academy of Sciences of the USSR, Moscow, 283 p.
6. Copyright Law of the United States (2020). §201 Ownership of copyright (b), available at: https://www.copyright.gov/title17/title17.pdf (p.166, access date: 04.03.2021)
7. Mozh Alan (2001) Ispol''zovanie audiovizual''nyh proizvedenij. Otnoshenija mezhdu avtorami, prodjuserami i rasprostraniteljami [“Use of audiovisual works. Relations between authors, producers and distributors", Course of lectures].
8. French Intellectual Property Code, available at: https://wipolex.wipo.int/ru/text/540561 (access date: 04.03.2021)
9. The Verkhovna Rada of Ukraine, Tax Code of Ukraine, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (access date: 04.03.2021)
10. The Verkhovna Rada of Ukraine, Law of Ukraine "On Remuneration of Labor", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр#Text (access date: 04.03.2021)
11. Ministry of Finance of Ukraine (2015), Handbook of income, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15#Text (appeal date: 04.03.2021)
12. The State Statistics Committee of Ukraine (2004). Instruction on wage statistics, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04 (access date: 04.03.2021)
Опубліковано
2021-03-25
Як цитувати
Лі АртурКостянтинович Економічно-правові відносини між автором і роботодавцем або замовником / АртурКостянтинович Лі // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН. – Полтава: ПНТУ, 2021. – Т. (1(80). – С. 113-128. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2021.1(80).2195.
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ПОЛІТИКА