Аналіз поняття «ресурси» та механізму їх ефективного формування

  • Kseniia Chychulina Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-7448-0180
  • Karina Oleshko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0002-8513-6964
Ключові слова: ресурси, механізм, ефективне формування, резерви, підприємство

Анотація

Розглянуто поняття й суть резервів і напрямів ефективного використання ресурсів, визначено види резервів та шляхи розв’язання проблеми ефективного використання ресурсів на підприємстві. Так, резерви – це невикористані, але реальні можливості підвищення продуктивності праці, які можуть бути виражені кількісно і реалізовані протягом певного часу. А ефективне використання ресурсів – процес послідовної й комплексної реалізації організаційно-економічних і технічних заходів, спрямованих на забезпечення економії та раціонального використання матеріально-сировинних ресурсів у всіх галузях народного господарства. Проблема ефективного використання ресурсів має чимале значення, для досягнення якої необхідно створити економічний механізм. Необхідність переходу до якісно нового рівня споживання ресурсів, є об’єктивною і незаперечною умовою. Одним з найважливіших чинників зростання ефективності виробництва є раціональне використання ресурсів, що пов’язано з усіма переліченими факторами. Окремо було розглянуто теоретичні основи формування ресурсів підприємства й ефективність їх використання, а саме: поняття та склад ресурсів підприємства; методичне оцінювання ресурсів підприємства й показники, що їх характеризують; резерви та напрями ефективного їх використання. Дослідження поглядів українських та зарубіжних вчених показало, що поняття «ресурси» є досить дискусійним, існує багато різноманітних поглядів та визначень. Вивчення економічної літератури засвідчило, що існує багато різних визначень і видів ресурсів залежно від виду діяльності підприємства, джерел формування чи напрямів використання. Охарактеризовано основні показники, які характеризують ресурси підприємства, виявлено резерви та напрями їх ефективного використання.

Дані про авторів

Kseniia Chychulina, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат технічних наук, доцент

Karina Oleshko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

студентка

Посилання

1.Cheah, J. Amran, A. & Yahya, S. (2019), “External oriented resources and social enterprises’ performance: The dominant mediating role of formal business planning”, Journal of Cleaner Production, vol. 236, pp. 117-693.
2.Zhang, G. Zhao, S. Xi, Yu. Liu, N. & Xu, X. (2018), “Relating science and technology resources integration and polarization effect to innovation ability in emerging economies: An empirical study of Chinese enterprises”, Technological Forecasting and Social Change, vol. 135, pp. 188-198.
3.Shirazi, B. (2018), “Towards a sustainable interoperability in food industry small & medium networked enterprises: Distributed service-oriented enterprise resources planning”, Journal of Cleaner Production, vol. 181, pp. 109-122.
4.Cheah, J. Amran, A. and Yahya, S. (2019), “Internal oriented resources and social enterprises’ performance: How can social enterprises help themselves before helping others?”, Journal of Cleaner Production, vol. 211, pp. 607-619.
5.Abo Abdo, S. Aldhoiena, A. and Al-Amrib, H. (2019), “Implementing Enterprise Resource Planning ERP System in a Large Construction Company in KSA”, Procedia Computer Science, vol. 164, pp. 463-470.
6.Farkas, M. Kersting, L. and Stephens, W. (2016), “Teaching and educational notes Modern Watch Company: An instructional resource for presenting and learning actual, normal, and standard costing systems, and variable and fixed overhead variance analysis”, Journal of Accounting Education, vol. 35, pp. 56-68.
7.Aslan, B. Stevenson, M. and Hendry, L. C. (2012), “Enterprise Resource Planning systems: An assessment of applicability to Make-To-Order companies”, Computers in Industry, vol. 63/7, pp. 692-705.
8.Aslan, B. Stevenson, M. and Hendry, L.C. (2015), “The applicability and impact of Enterprise Resource Planning (ERP) systems: Results from a mixed method study on Make-To-Order (MTO) companies”, Computers in Industry, vol. 70, pp. 127-143.
Опубліковано
2020-12-28
Як цитувати
Chychulina Kseniia Аналіз поняття «ресурси» та механізму їх ефективного формування / Kseniia Chychulina, Karina Oleshko // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (4(79). – С. 43-53. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.4(79).2164.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ