Ощадливе виробництво як механізм зниження витрат

  • Maia Chechelashvili Грузинський технічний університет http://orcid.org/0000-0002-6173-4361
  • Saba Zedginidze Грузинський технічний університет
  • Liana Ptashchenko Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: концепція ощадливого виробництва, технологія управління, підвищення якості, зниження витрат

Анотація

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти «ощадливого виробництва». Запропоновано концепцію японських технологій управління, управління бізнесом і філософію, яка охоплює практично всі аспекти фінансово-господарської діяльності японських підприємств. Відому японську концепцію управління та практику ощадливості порівняно з вітчизняними традиціями і виробничим досвідом, окреслено шляхи досягнення аналогічних результатів. Підкреслено, що ідея ощадливості спочатку була використана в компаніях з дискретним циклом – в машинобудуванні. Згодом цю концепцію було адаптовано до безперервного виробництва, а потім – упроваджено у сфери торгівлі, послуг, охорони здоров’я, громадського сектора та багатьох інших. Lean поступово виходив за межі виробництва, об’єднуючи споживачів, постачальників, інших партнерів. Доведено думку, що конкурентні переваги грузинських підприємств можна досягти лише високою якістю й меншими витратами на виробництво. Таким чином, сьогодні необхідно повністю переглянути організацію виробництва, щоб виключити будь-які втрати в кожній ланці виробничого процесу. В управлінні виробництвом потрібний комплексний підхід, який одночасно включає якість продукції, концепцію, методи та інструменти. З урахуванням проблем у діяльності грузинських підприємств, з’ясовано, що впровадження ефективної концепції виробництва й використання її методів є важливим фактором підвищення продуктивності кожної ланки виробничої системи. Подальші дослідження будуть спрямовані на розроблення та вибір оптимальних стратегій застосування принципів концепції «ощадливе виробництво» з урахуванням внутрішніх і зовнішніх чинників, які формують середовище організації виробництва.

Дані про авторів

Maia Chechelashvili, Грузинський технічний університет

доктор економічних наук, професор

Saba Zedginidze, Грузинський технічний університет

магістр права, докторант

Liana Ptashchenko, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, професор

Посилання

1. Tahiti Ono. Toyota Production System: moving away from mass production, available at: http://www.koob.ru/ohno/
2. James P. Womack, Daniel T. Jones; Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, Revised and Updated; Pennsylvania, USA, 2014
3. Introduction to Lean Manufacturing, available at: http://shinkamanagement.com/introduction-to-lean-manufacturing/
4. Woomek James P., Jones Daniel T. Lean manufacturing. How to get rid of losses and prosper your company. – M .: Alpina Publisher, 2011.
5. Shigeo Shingo. A study of the Toyota production system in terms of production organization, available at: http://gtu.ge/Agro-Lib/[Sigeo_Singo†_Izuchenie_proizvodstvennoi_sistemue_(BookFi.or.pdf
6. Pascal Dennis. Sirtaki in Japanese: about Toyota's production system and more. – M. Publisher ICSI, 2007.
7. Yasuhiro Monden. Toyota Management System, available at: http://cabinet.bi-group.org/files/Lean/Books/Система%20менеджмента%20Тойота.pdf
8. Liker Jeffrey. Tao Toyota: 14 principles of management of a leading company in the world. – M: Alpina Publisher, 2011.
9. George L. Michael. Lean Production + Six Sigma. Combining the quality of six sigma with the speed of lean manufacturing. – M: Alpina Publisher, 2007. ISBN 978-5-9614-0636-8
10. Dennis P. (2016) The Basics of Lean Manufacturing. Guide to the world's most efficient production system / P. Dennis. – Boca. Raton, FL, CRC Press.
Опубліковано
2020-07-31
Як цитувати
Chechelashvili Maia Ощадливе виробництво як механізм зниження витрат / Maia Chechelashvili, Saba Zedginidze, Liana Ptashchenko // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (2(77). – С. 11-15. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.2(77).1941.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ