Резерви фінансового забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти

  • Lidiіa Horoshkova Запорізький національний університет http://orcid.org/0000-0002-7142-4308
  • Yevhen Khlobystov Національний університет «Києво-Могилянська академія» http://orcid.org/0000-0002-9983-9062
  • Vira Kharahirlo Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти
Ключові слова: освітня галузь, професійна (професійно-технічна) освіта, фінансування освіти, децентралізація, депозити, облігації внутрішньої державної позики

Анотація

Проведено аналіз ефективності фінансування освіти в Україні вцілому та професійно-технічної зокрема. Доведено, що в країні існують диспропорції щодо забезпечення потреб ринку у фахівцях певних спеціальностей і рівня кваліфікації. Щодо потреб у робітничих кадрах, то це стало наслідком скорочення впродовж тривалого часу як кількості професійно-технічних навчальних закладів, так і кількості їх випускників. За результатами аналізу структури та джерел фінансування освіти в Україні й професійно-технічної, зокрема, доведено, що позитивні результати децентралізації освіти та фінансування освітніх послуг можливо забезпечити тільки в разі залучення додаткових коштів. Показано, що додатковий дохід, який може бути використаний на фінансування системи професійно-технічної освіти, місцеві бюджети можуть отримувати з таких джерел, як розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних вкладах у банках з одночасним використанням інструментів фондового ринку. Запропоновані механізми можуть бути ефективними за умови їх використання в процесі управління фінансовими ресурсами місцевих рад у коротко- та довгостроковому періоді.

Дані про авторів

Lidiіa Horoshkova, Запорізький національний університет

доктор економічних наук, доцент

Yevhen Khlobystov, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

доктор економічних наук, професор

Посилання

1. Petrenko V.P. Management of processes of intellectual use in socio-economic systems. Ivano-Frankivsk: Nova Zoria, 2006. 352 p. [in Ukr.].
2. Palekhova V.A. (2010). Education: a public good or a good? Scientific works. Volume 133. Issue 120. P. 25 – 31. [in Ukr.].
3. Burkovska Ya.H. (2010). Problems of financing education in Ukraine. Science and economics. №2 (18). P. 20 – 24. [in Ukr.].
4. Vovkanych S., Semiv L. (2008). Human and intellectual capital in the knowledge economy. Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine. №3. P. 13 – 22. [in Ukr.].
Опубліковано
2020-08-02
Як цитувати
HoroshkovaLidiіa Резерви фінансового забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти / HoroshkovaLidiіa, Yevhen Khlobystov, Vira Kharahirlo // Науковий журнал «Економіка і регіон». – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (1(76). – С. 64-73. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.1(76).1919.
Розділ
ГРОШІ ФІНАНСИ І КРЕДИТ