Комплексна стратегія подолання наслідків реалізації системного ризику в Україні

  • Kornyliuk Roman ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ключові слова: банківська система, системний ризик, фінансова криза, державні банки, доларизація, стратегія

Анотація

Надано комплекс рекомендацій для удосконалення процедур макропруденційного регулювання, які можна згрупувати за блоками: подолання системних дисбалансів у структурі активів і пасивів банків, дедоларизація та подолання валютних дисбалансів, моніторинг та мінімізація секторальних дисбалансів, розвиток сучасних систем корпоративного управління, посилення інституційної спроможності та наглядових функцій банківських регуляторів, стратегічні рішення проблеми державних банків. Сформовано пропозиції щодо удосконалення регулювання банків у контексті подолання наслідків системного ризику, реалізованих під час кризових періодів. Визначено шляхи посилення стратегії макропруденційної політики як у частині  превентивного, так і антикризового інструментарію з метою забезпечення фінансової стійкості та підвищення рівня транспарентності на банківському ринку.

Дані про автора

Kornyliuk Roman, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Comprehensive program for the development of the financial market of Ukraine until 2020 [approved by Resolution of the Board of the NBU from 18.06. 2015 № 391].
2. Zherdetska L.V. Macroprudential policy: world experience and Ukrainian practice / L.V. Zherdetska // Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen. - 2016. - № 1. - P. 239-246. - Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2016_1_28 .
3. Koziuk V.V. Distribution of macroprudential regulation and guidelines of macroprudential policy of the NBU / Victor Koziuk // Journal of European Economy. - 2018. - V. 17, № 2. - P. 185-207.
4. Naumenkova SV Approaches to the choice of tools to protect against systemic risks .- 2017- [Electronic resource]. - Access mode: http://fkd.org.ua/article/viewFile/109928/105387.6. Draft Law of Ukraine “On Amendments to Certain Legislative Acts Concerning the Improvement of Functions on State Regulation of Financial Services Markets” № 1069-2 of August 29, 2019.
7. Official site of the NBU [Electronic resource] .— URL: www.bank.gov.ua.
Опубліковано
2020-08-02
Як цитувати
Roman Kornyliuk Комплексна стратегія подолання наслідків реалізації системного ризику в україні / Kornyliuk Roman // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2020. – Т. (1(76). – С. 19-21. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2020.1(76).1913.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ