Інтернет технологія в управлінні підприємством

  • A. Mohylova Дніпровський національний університет імені О. Гончара
  • V. Shcherban Дніпровський національний університет імені О. Гончара
Ключові слова: бренд, інтернет-технології, маркетинг, стратегія, менеджмент

Анотація

Досліджено теоретико-методичні засади формування Інтернет-технологій в управлінні брендом на прикладі туристичного ринку. Визначено основні функції та риси бренду. Розглянуто місце бренду останнього в структурі маркетингової стратегії компанії. Проаналізовано використання бренду для формування й реалізації конкурентного потенціалу компанії. Досліджено алгоритм формування туристичного бренду. Установлено, що роль і місце кожного із засобів маркетингових комунікацій під час формування та розвитку бренду визначається конкретними цілями бренд-менеджменту. Проаналізовано туристичний ринок з точки зору дії конкурентних сил за методикою М.Портера. Виявлено, що розвиток туристичного ринку стримує недосконале, неефективне законодавство, непрозорі, непередбачувані й вибіркові правила державного регулювання та нагляду. Досліджено механізм управління брендом у маркетинговій діяльності підприємств, зокрема застосування сучасних маркетингових концепцій у бренд-орієнтованому управлінні. Проведено ідентифікацію конкурентних позицій туристичних компаній м. Дніпро на основі карти стратегічних груп. Схарактеризовано основні етапи процесу формування бренду компанії ТОВ «Агенція «Ай Тревел». Проаналізовано маркетингові Інтернет-технології ТОВ «Агенція «Ай Тревел» як засіб управління брендом. Визначено основні проблеми, з якими стикаються керівники ТОВ «Агенція «Ай тревел» у своїй діяльності в процесі управління маркетинговими комунікаціями із застосуванням Інтернету. Наведено маркетингові технології, котрі використовують міжнародні компанії для просування власного бренду. Розроблено медіа-план компанії ТОВ «Агенція «Ай тревел» на наступний рік. Наголошено, що компанія ТОВ «Агенція «Ай тревел» може використовувати Інтернет для досліджень, пошуку інформації, організації форумів, забезпечення підготовки фахівців, проведе здійснення торгових операцій з купівлі та продажу послуг, постійного зв’язку з клієнтами.

Дані про автора

A. Mohylova, Дніпровський національний університет імені О. Гончара

доктор економічних наук, професор

Посилання

1. Boienko O.Yu. Shaping the Vision of Modern Global Branding: A Conceptual Aspect / O.Yu. Boienko // Economics and Organization of Management, 2016. – №3 (23). P. 125-133.
2. Kovinko, O.M. Management of brand in the system of management of marketing activity of the enterprise / O.M. Kovinko, D.V. Ohol, N.O. Shevchenko // Global and national problems of economy. – 2017. – № 20. – P. 368-372.
3. Muzychenko-Kozlovska O.V. Strategy of promotion of the country's tourism brand / O.V. Muzychenko-Kozlovska // Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Logistics. – 2015. – № 833. – P. 65-72.
4. Stebliuk N.F. Strategic Priorities for Forming a Brand-Oriented Management System / N.F. Steblyuk // Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi National University. – Issue 12. – 2016. – P. 146-149
5. Tsehelnyk H.V., Latkina S.A. The role of Internet technologies in the marketing strategy of the tourism enterprise. All-Ukrainian scientific and practical conference. [Electronic resource]. – Access mode: http://kntu.net.ua/index.php/eng/content/
6. Pay Attention to These 6 Marketing Technologies in 2018 [Online resource]. – Access mode: https: //www.gartner.com/smarterwithgartner/pay-attention-to-these-6-marketing-technologies-in-2018/
7. What is a Marketing Technology Stack? Definitions, Stats and Examples. [Electronic resource]. – Access mode: https: //www.snapapp.com/blog/marketing-technology-stack
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Mohylova A. Інтернет технологія в управлінні підприємством / A. Mohylova, V. Shcherban // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (4(75). – С. 100-106. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1856.
Розділ
ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ