Інтегральний підхід оцінювання рівня фінансової безпеки регіону

  • Oleh Chepurnyi Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • Anatolii Deriuha Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Ключові слова: фінансова безпека Полтавського регіону, аналіз індикаторів, інтегральний підхід, економічна нестабільність

Анотація

Стаття  присвячена  визначенню  сутності  поняття  «фінансова  безпека регіону»;  основних  показників,  що  характеризують  стан  фінансової  безпеки Полтавського регіону в умовах нестабільностей та економічної кризи у країні; визначенню  фінансової  безпеки  Полтавського  регіону  за  допомогою інтегрального підходу. Досить актуальним є питання забезпечення фінансової безпеки  регіону,  виходячи  з  того,  що  на  сьогоднішній  день  українські  реалії характеризуються    макроекономічними,  фінансовими  та  політичними нестабільностями. Метою є поглиблення теоретичних засад,  закріплення методичного  підходу та практичних рекомендацій з підвищення  рівня фінансової безпеки Полтавського регіону. Завдання:  дослідити  сутність  фінансової  безпеки  регіону  та  надати  її змістовну  характеристику;  охарактеризувати  інтегральний  підхід  для визначення  рівня  фінансової  безпеки  регіону;  проаналізувати  стан  фінансової безпеки Полтавського регіону за інтегральним підходом. У  процесі  дослідження  використані  такі  методи:  теоретичного узагальнення, порівняльного аналізу, економіко-статистичний та графічний.

Дані про автора

Oleh Chepurnyi, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

1. Baranovskyi O. I. Filosofiia bezpeky: monohrafiia: u 2 t. / O. I. Baranovskyi. – K.: UBS NBU, 2014. – Vol. 1. – P. 315-319.
2. Karpinskyi B. A. Indykatory finansovoi bezpeky v konteksti zbalansovanosti finansovoi systemy derzhavy / B. A. Karpinskyi // Naukovyi visnyk Natsionalnoho lisotekhnichnoho universytetu Ukrainy : zbirnyk naukovo-tekhnichnykh prats. – Lviv, 2008. – Edition. 18.2. – P. 131-145.
3. Mykytiuk I. Finansova stiikist ta bezpeka mistsevoho biudzhetu/ I. Mykytiuk // Finansy ta bankivska sprava. – K.: Visnyk KNTEU, 2013. – P. 86-97.
4. Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13
5. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Elektronnyi resurs] – Rezhym dostupu: http://ukrstat.gov.ua/
6. Onyshchenko S. V. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm uperedzhennia zahroz biudzhetnii bezpetsi ekonomiky Ukrainy / S. V. Onyshchenko, O. A. Maslii // Naukovyi visnyk «Polissia». – Chernihiv : Chernihiv. nats. tekhnol. un-t, 2017. – № 1 (9), ch.1. – P. 176-184.
7. Onyshchenko S. UKRAINE REGIONS SOCIAL AND ECONOMIC SECURITY PROVISION PRECONDITIONS / S. Onyshchenko, A. Maslii/ Economic& regions. – 2018. – №1 (68). – P. 14-20.
8. Varnalii Z.S. Mekhanizm poperedzhennia zahroz ekonomichnii bezpetsi Ukrainy / Z. S. Varnalii, S.V. Onyshchenko, O.A. Maslii // Ekonomichnyi chasopys. – 2016. – № 159(5-6). – P. 20 – 24.
9. Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.minfin.gov.ua/news/organi-v-kompetencii-mfu/derzhavna-kaznachejska-sluzhba-ukraini
10. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi fiskalnoi sluzhby Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.sfs.gov.ua/
11. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi kaznacheiskoi sluzhby Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.treasury.gov.ua/
12. Onyshchenko S. FINANCIAL SECURITY HAZARDS OF UKRAINE: IDENTIFICATION AND SYSTEMATIZATION / S. Onyshchenko, O. Maslii, Maksimenko A.P.// Еconomic& regions. – 2019. – №2 (73). – Р. 72-80.
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Chepurnyi Oleh Інтегральний підхід оцінювання рівня фінансової безпеки регіону / Oleh Chepurnyi, Anatolii Deriuha // ЕКОНОМІКА І РЕГІОН Науковий вісник. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. (4(75). – С. 27-34. – doi:https://doi.org/10.26906/EiR.2019.4(75).1812.
Розділ
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ